Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17264

Title: Методичні вказівки для лабораторної роботи №29. "Програмування МП і8086 з використанням програмного емулятора emu8086" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка"
Authors: Медвідь, Володимир Романович
Микулик, Петро Миколайович
Пісьціо, Вадим Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для лабораторної роботи №29. "Програмування МП і8086 з використанням програмного емулятора emu8086" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка / укл. : В.Р. Медвідь , П.М. Микулик , В.П. Пісьціо. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. - 15 с.
Issue Date: 24-Jun-2016
Date of entry: 24-Jun-2016
Keywords: мікропроцессор
ассемблер
К1810ВМ86
і8086
Abstract: Методичні вказівки для лабораторної роботи №29. "Програмування МП і8086 з використанням програмного емулятора emu8086" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка" призначена для ознайомлення студентів із методами програмування процесорів сімейства х86.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17264
References (Ukraine): 1. Самофалов К. Г., Викторов О. В. Микропроцессоры. – Б-ка инеженера – 2-е изд., перераб. и доп. - К: Техника, 1989.-312 с.
2. Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Радио и связь, 1990, -512с.
3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. Спб.: BHV, 2001. 528 c.
4. Злобин В. К-, Григорьев В. Л. 58 Программирование арифметических операций в микропроцессорах: Учеб. пособие для технических вузов.— М.: Высш. шк., 1991. —303 с.: ил.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lab29.pdf1,45 MBAdobe PDFView/Open
lab29.djvu683,34 kBDjVuView/Open
lab29__COVER.png161,54 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools