Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17261

Title: Методичні вказівки для лабораторної роботи №26. "Організація циклів, обробка масивів і реалізація логічних функцій в МП КР580ВМ80" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка"
Authors: Медвідь, Володимир Романович
Микулик, Петро Миколайович
Пісьціо, Вадим Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для лабораторної роботи №26. " Організація циклів, обробка масивів і реалізація логічних функцій в МП КР580ВМ80" з курсу " Електроніка і мікропроцесорна техніка " / укл. : В.Р. Медвідь , П.М. Микулик , В.П. Пісьціо. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. - 11 с.
Issue Date: 24-Jun-2016
Date of entry: 24-Jun-2016
Keywords: мікропроцессор
ассемблер
К580ВМ80А
і8080
Abstract: Методичні вказівки для лабораторної роботи №26. "Організація циклів, обробка масивів і реалізація логічних функцій в МП КР580ВМ80" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка" призначені для ознайомлення студентів із практичними прийомами програмування мікропроцесорів на мові низького рівня.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17261
References (Ukraine): 1. Самофалов К. Г., Викторов О. В. Микропроцессоры. – Б-ка инеженера – 2-е изд., перераб. и доп. - К: Техника, 1989.-312 с.
2. Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Радио и связь, 1990, -512с.
3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. Спб.: BHV, 2001. 528 c.
4. Злобин В. К-, Григорьев В. Л. 58 Программирование арифметических операций в микропроцессорах: Учеб. пособие для технических вузов.— М.: Высш. шк., 1991. —303 с.: ил.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lab26.pdf9,04 MBAdobe PDFView/Open
Lab26.djvu775,43 kBDjVuView/Open
Lab26__COVER.png163,78 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools