Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17158

Назва: Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах
Інші назви: Conceptual bases of nature and function determination of the modernization process in economic systems
Автори: Панухник, Яна Геннадіївна
Приналежність: аспірант кафедри економіки та фінансів Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
graduate student of the department of economics and finance Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
Bibliographic description: Панухник Я.Г. Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах / Я.Г. Панухник // Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал. – № 4’2015 [59]. – Тернопіль, 2015. – С. 48-54.
Журнал/збірник: Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал
Дата публікації: 15-чер-2016
УДК: 338.3.01
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 48-54
Початкова сторінка: 48
Кінцева сторінка: 54
Короткий огляд (реферат): Формування й реалізацію стратегій економічного розвитку держави, регіонів та муніципальних утворень необхідно розглядати крізь призму економічних стратегій підприємств, які їх розвивають та підсилюють з урахуванням позитивного ефекту синергії. Чинником узгодження розробки й реалізації загальнодержавної, регіональних, муніципальних стратегій та організаційних стратегій підприємств має стати формування нової сучасної моделі управління на принципах менеджменту, що, в свою чергу, дозволить, забезпечити визначеність модернізації технологій управління підприємствами. Наукова концепція як система вихідних положень функціонування і розвитку певного об’єкту чи перебігу певного процесу повинна ґрунтуватися на ретельно окресленій гіпотезі, що визначає адекватність концептуальних засад.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17158
Перелік літератури: 1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / [редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с. 2. Этатистские модели модернизации ; Отв. ред. д. философ. н. В.Н. Шевченко. – М. : ИФРАН, 2002. – 154 с. 3. Тойнби А.Дж. Постижение истории. Сборник. / А.Дж. Тойнби ; пер. с англ. Е. Д. Жаркова. – М., Рольф, 2001. – 640 с. 4. Лоза Р.Р. Модернізація технологій управління в системі місцевого самоврядування в рамках реформування адміністративно-територіального устрою України / Р.Р. Лоза // Розумовські зустрічі: матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. – 222 с. 5. Економічна енциклопедія: у 3 т. – Т. 3. П (Поручництво) – Я (Японський центр продуктивності). П – Я / ред.: Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний. – К. : Акад.; Т. : Акад. нар. госп-ва, 2002. – 952 с. 6. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія / С.В. Онишко. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с. 7. Маркович І. Теоретичне дослідження ролі планування в стратегічному управлінні підприємством [Електронний ресурс] / І. Маркович // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2 (7). – С. 125-131. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12mibsup.pdf 8. Філиппова С.В. Методологія управління трансформаційними процесами в промисловому виробництві: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.01 / С.В. Філиппова; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – О., 2006. – 36 с.
References: 1. Mochernyi, S.V. etc (2001), Ekonomichna entsyklopediia: U trokh tomakh. T .2 [Economic Encyclopedia: In three volumes. Vol.2], Vydavnychyi tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine, 848 p. 2. Shevchenko, V. (2002), Etatistskiye modeli modernizatsii [Etatist model of modernization], IFRAN, Moscow, Russia, 154 p. 3. Toynbee, A.J . (2001), Postizheniye istorii. Sbornik. [Study of History. Digest], English translation by E. Zharkova, Rolf, Moscow, Russia, 640 p. 4. Loza, R. (2012), ―The management technology modernization in local government system of in the frame of reformation of the administrative-territorial system of Ukraine‖, Rozumovski zustrichi: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Rozumovski zustrichi» [Razumovsky meeting: Proceedings of the Conference "Razumovsky meeting"] (Nov. 28, 2012), Siversky Institute of Regional Studies; Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, Siverskyi tsentr pisliadyplomnoi osvity, Chernihiv, Ukraine, 222 p. 5. Havrylyshyn, B. and Mochernyi, S. (2002), Ekonomichna entsyklopediia: u 3 t. – T. 3, P (Poruchnytstvo) – Ia (Iaponskyi tsentr produktyvnosti). P – Ia [Economic Encyclopedia: In three volumes. Vol.3, P (Guarantees) – Ya (Japan Center of productivity)], Acad. ; Academy of National Economy, Kyiv, Ternopil, Ukraine, 952 p. 6. Onyshko, S.V. (2004), Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku [Financial support of innovation development], monograph, National STS academy of Ukraine, Irpin, Ukraine, 434 p. 7. Markovych, I. (2012), ―The theoretical research of strategic management planning role‖, Socio-economic problems and the state, issue 2 (7), pp. 125-131, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12mibsup.pdf 8. Filyppova, S. (2006), ―The methodology of transformation processes management in industrial production‖, Thesis abstract for Dr.Sc.(Econ.), 08.07.01, NAN Ukrainy. In-t probl. rynku ta ekon. - ekol. doslidzhen, Odessa, Ukraine, 36 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
inek_2015_4_9.pdf385,77 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
inek_2015_4_9.djvu112,32 kBDjVuПереглянути/відкрити
inek_2015_4_9__COVER.png400,13 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора