กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17155

ชื่อเรื่อง: Energy Spectrum of the Ferromagnet with Threefold Orbital Degeneracy
ผู้แต่ง: Kramar, Oleksandr
Skorenkyy, Yuriy
Dovhopyaty, Yuriy
Крамар, Олександр Іванович
Скоренький, Юрій Любомирович
Довгоп’ятий, Юрій Миронович
Affiliation: Ternopil National Technical University, Dept. of Physics, 46001, Ternopil, Ukraine Contact e-mail: kramar@tu.edu.te.ua
Conference/Event: 5th International Conference on Superconductivity and Magnetism
วันที่เผยแพร่: 14-มิถ-2016
Date of entry: 14-มิถ-2016
Start page: 644
รายละเอียด: 5th International Conference on Superconductivity and Magnetism, ICSM 2016, Fethiye, Turkey, Apr 24-30 2016, Preprint, Abstract ID: 350, Page 644
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17155
References (Ukraine): 1. Yu. Dovhopyaty, L. Didukh, O. Kramar, Yu. Skorenkyy, Yu. Drohobitskyy, Ukr. Phys. Journ. 57, 920 (2012).
2. L. Didukh, V. Hankevych, O. Kramar, Yu. Skorenkyy, Jour. of Phys.: Cond. Matter 14, 827 (2002).
Content type: Preprint
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Наукові публікації працівників кафедри фізики

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
skd_ICSM_e1.pdf145,16 kBAdobe PDFดู/เปิด
skd_ICSM_e1.djvu17,24 kBDjVuดู/เปิด
skd_ICSM_e1__COVER.png334,66 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ