Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17146

Назва: Синтез структури інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу
Автори: Хвостівська, Лілія Володимирівна
Хвостівський, Микола Орестович
Бібліографічний опис: Хвостівська Л.В. Синтез структури інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу / М.О. Хвостівський, Л.В.Хвостівська // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка. – Т. 4, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 83-89. – ISSN 2227-8842
Bibliographic description: L. Hvostivska. Synthesis structure of information system of registration and processing of pulse signal / M. Hvostivskyy, L.Hvostivska // Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Collection of Science. works. Physics. Electronics. - Vol 4, Issue. 1. - Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2015. - P. 83-89. - ISSN 2227-8842
Журнал/збірник: Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка.
Випуск/№ : 1
Том: 4
Дата публікації: гру-2015
Видавництво: Чернівецький національний університет
УДК: 621.383.8
612.16
616.13
Теми: інформаційна система реєстрації та обробки пульсового сигналу
структурна схема
схема електрична принципова
макет
судини людини
пульсовий сигнал
информационная система регистрации и обработки пульсового сигнала
rights vessels
структурная схема
сосуды человека
пульсовой сигнал
схема электрическая принципиальная
макет
pulse signal
information system of recording and processing of pulse signal
model
scheme structure
principal scheme electric
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 83-89
Початкова сторінка: 83
Кінцева сторінка: 89
Короткий огляд (реферат): Описано структуру інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу судин людини. Проведено обґрунтування усіх електричних вузлів системи із врахуванням вимог, що висуваються до такого роду систем. Побудовано дослідний макет системи. Наведено результати роботи інформаційної системи.
Описана структура информационной системы регистрации и обработки пульсового сигнала сосудов человека. Проведено обоснование всех электрических узлов системы с учетом требований, предъявляемых к такому роду систем. Построен исследовательский макет системы. Приведены результаты работы информационной системы.
The structure of information systems for recording and processing of pulse signal vessels. A study of all electrical components of the system with regard to the requirements imposed on such systems. Powered experimental model system. The results of the information system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17146
ISSN: 2227-8842
Власник авторського права: ©
Перелік літератури: Всемирный атлас профилактики сердечно-сосу- дистых заболеваний и борьбы с ними / Под ред. Shanthi Mendis, Pekka Puska and Bo Norrving. – Же- нева: ВОЗ, Всемирная федерация сердца, Всемир- ная организация инфаркта, 2013. – 163 с.
Нікітчук Т.М. Порівняльний аналіз методів реєст- рації пульсової хвилі // Вісник Хмельницького на- ціонального університету. Серія: Технічні науки. – 2013. – №1. – С. 183-186.
www.vishay.com – документація на оптичний дат- чик руху TCRT1000.
Delmar Thomson Learning The Integumentary System. – Cengage Learning, 1999. – Т.3. – (Medical Terminology Series).
Allen J, Murray A. Effects of filtering on multi-site photoplethysmography pulse waveform characteristics // Computers in Cardiology. – 2004. – 31. – Р. 485- 488.
Федотов, А.А. Амплитудно-временной метод де- тектирования характеристик точек сигнала пульсо- вой волны // Медицинская техника. – 2012. – №6. – С.22-28.
Гусев, В.Г. Получение информации о параметрах и характеристиках организма и физические методы воздействия на него. – М.: Машиностроение, 2004. – 597 с.
Moore J. Biomedical technology and devises. – CRC Press LLC, 2004. – 750 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних системУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора