Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17121

Назва: Вільне програмне забезпечення моделювання термомодернізації приміщень
Автори: Козленко, Микола Іванович
Литвин, Тетяна Романівна
Приналежність: Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", kozlenkomykola@ukr.net
Бібліографічний опис: Козленко М. І. Вільне програмне забезпечення моделювання термомодернізації приміщень / Козленко Микола Іванович, Литвин Тетяна Романівна // FOSS Lviv 2015, 23-26 квітня 2015 року — Л., 2015 — С. 123-124.
Bibliographic description: Kozlenko M. I., Lytvyn T. R. (2015) Vilne prohramne zabezpechennia modeliuvannia termomodernizatsii prymishchen. FOSS Lviv 2015 (Lviv, 23-26 April 2015), pp. 123-124 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015
Proceedings of the fifth international scientific and practical conference FOSS Lviv 2015
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2015
Журнал/збірник: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015
Дата публікації: 23-кві-2015
Місце видання, проведення: Україна, Львів
Ukraine, Lviv
Часове охоплення: 23-26 квітня 2015 року
23-26 April 2015
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 123-124
Початкова сторінка: 123
Кінцева сторінка: 124
Короткий огляд (реферат): The free software for modeling of the thermo-modernization of a residential building has been developed. The mathematical models, software architecture, algorithms, databases structure, source code, design and markup have been developed. The software is available as free web-service. The service gives possibility to obtain an economical effect value of the thermo-modernization procedure of old residential buildings. Free and open-source software tools and facilities were used for this project only.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17121
ISBN: 978-966-2598-49-0
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/Danfoss_Thermomodernization_to_saving_Ukr_May%202014.pdf
Перелік літератури: 1. Термомодернізація житлового фонду: організаційний, юридичний, соціальний, фінансовий і технічний аспекти: Практичний посібник. [Бригілевич В., Гьоллер К., Шреккенбах Л., Яницький Т., Щодра О., Швець Н., Бернацький В., Свистюк С., Максимов А.] / за заг. редакцією Бригілевича В. – Львів, ФОП П’ятаков Ю.О., 2012. – 262 с. - ISBN 978-966-8041-86-0
2. Берестян А. Термомодернізація – шлях до економії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/Danfoss_Thermomodernization_to_saving_Ukr_May%202014.pdf
3. Козленко М. І. Моделювання та програмне забезпечення оптимізації параметрів термомодернізації житлових та офісних приміщень / М. І. Козленко, Т. Р. Литвин // Інформатика, управління та штучний інтелект (26-27 листопада 2014 р.). Тезиси науково-технічної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2014. – С. 35.
References: 1. Termomodernizatsiia zhytlovoho fondu: orhanizatsiinyi, yurydychnyi, sotsialnyi, finansovyi i tekhnichnyi aspekty: Praktychnyi posibnyk. [Bryhilevych V., Holler K., Shrekkenbakh L., Yanytskyi T., Shchodra O., Shvets N., Bernatskyi V., Svystiuk S., Maksymov A.], za zah. redaktsiieiu Bryhilevycha V, Lviv, FOP Piatakov Yu.O., 2012, 262 p, ISBN 978-966-8041-86-0
2. Berestian A. Termomodernizatsiia – shliakh do ekonomii [Electronic resource], Access mode: http://teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/Danfoss_Thermomodernization_to_saving_Ukr_May%202014.pdf
3. Kozlenko M. I. Modeliuvannia ta prohramne zabezpechennia optymizatsii parametriv termomodernizatsii zhytlovykh ta ofisnykh prymishchen, M. I. Kozlenko, T. R. Lytvyn, Informatyka, upravlinnia ta shtuchnyi intelekt (26-27 lystopada 2014 y.). Tezysy naukovo-tekhnichnoi konferentsii, Kharkiv: NTU "KhPI", 2014, P. 35.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2015Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.