Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16985

Назва: On the issue of choice of web-platform architecture for teaching IT-subjects in english
Інші назви: Про питання вибору архітектури онлайн-платформи для викладання ІТ-дисциплін англійською мовою
Автори: Боднарчук, Ігор Орестович
Баран, Ігор Олегович
Загородна, Наталія
Bodnarchuk, Ihor
Baran, Ihor
Zagorodna, Nataliya
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний опис: Bodnarchuk I. On the issue of choice of web-platform architecture for teaching IT-subjects in english / Ihor Bodnarchuk, Ihor Baran, Nataliya Zagorodna // Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 18-20 травня 2016 року — Т., 2016 — С. 149-151. — (Секція 2. Організація освітнього процесу для студентів-іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).
Bibliographic description: Bodnarchuk I., Baran I., Zagorodna N. (2016) On the issue of choice of web-platform architecture for teaching IT-subjects in english. Ⅲ International scientific conference "Actual problems in international students teaching and learning in Ukraine" (Tern., 18-20 May 2016), pp. 149-151 [in English].
Є частиною видання: Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Ⅲ International scientific conference "Actual problems in international students teaching and learning in Ukraine"
Конференція/захід: Ⅲ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 18-тра-2016
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 18-20 травня 2016 року
18-20 May 2016
УДК: 004.415.5
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 149-151
Початкова сторінка: 149
Кінцева сторінка: 151
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16985
ISBN: 978-617-7331-22-2
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ocw.mit.edu/courses/#electrical-engineering-and-computer-science
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/3bstk3k5.aspx
http://www.w3schools.com/
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/sql-syntax.html
Перелік літератури: 1. Courses | MIT OpenCourseWare | Free Online Course Materials. [Електронний ресурс]. – MIT. Режим доступу: http://ocw.mit.edu/courses/#electrical-engineering-and-computer-science. – Назва з екрану.
2. C++ Language Reference. [Електронний ресурс]. – Microsoft. Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/3bstk3k5.aspx – Назва з екрану.
3. W3School online. [Електронний ресурс]. – W3C. Режим доступу: http://www.w3schools.com/ – Назва з екрану.
4. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. – СПб.: Питер, 2010. – 366 с.
5. Kazman, R. ATAM: Method for Architecture Evaluation / Rick Kazman, MarkKlein, Paul Clements. – Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, August 2000. – CMU/SEI-2000-TR-004, ADA377385. – 83 p.
6. Bass, L. Software architecture in practice: 2nd edition / Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman. – Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2003. – 528 p.
7. SQL Statement Syntax. [Електронний ресурс]. – Oracle::MySQL. Режим доступу: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/sql-syntax.html – Назва з екрану.
References: 1. Courses | MIT OpenCourseWare | Free Online Course Materials. [Electronic resource], MIT. Access mode: http://ocw.mit.edu/courses/#electrical-engineering-and-computer-science, Title from the screen.
2. C++ Language Reference. [Electronic resource], Microsoft. Access mode: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/3bstk3k5.aspx – Title from the screen.
3. W3School online. [Electronic resource], W3C. Access mode: http://www.w3schools.com/ – Title from the screen.
4. Hamma, E. Priemy obieektno-orientirovannoho proektirovaniia. Patterny proektirovaniia, E. Hamma, R. Khelm, R. Dzhonson, D. Vlissides, SPb., Piter, 2010, 366 p.
5. Kazman, R. ATAM: Method for Architecture Evaluation, Rick Kazman, MarkKlein, Paul Clements, Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, August 2000, CMU/SEI-2000-TR-004, ADA377385, 83 p.
6. Bass, L. Software architecture in practice: 2nd edition, Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2003, 528 p.
7. SQL Statement Syntax. [Electronic resource], Oracle::MySQL. Access mode: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/sql-syntax.html – Title from the screen.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅲ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2016)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.