Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16695

Назва: Енергоощадне зовнішнє освітлення та його вплив на якісні показники електричної енергії
Автори: Андрійчук, Володимир Андрійович
Поталіцин, С. Ю.
Наконечний, Мирослав Степанович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Андрійчук В. А. Енергоощадне зовнішнє освітлення та його вплив на якісні показники електричної енергії / В. А. Андрійчук, С. Ю. Поталіцин, М. С. Наконечний // Матеріали науково-практичного семінару „Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності 2015“, 8-9 жовтня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 12-18.
Bibliographic description: Andriichuk V. A., Potalitsyn S. Yu., Nakonechnyi M. S. (2015) Enerhooshchadne zovnishnie osvitlennia ta yoho vplyv na yakisni pokaznyky elektrychnoi enerhii. Materialy naukovo-praktychnoho seminaru "Mizhnarodnyi investytsiinyi forum-vystavka z enerhoefektyvnosti ta enerhooshchadnosti 2015" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 12-18 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали науково-практичного семінару „Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності 2015“
Конференція/захід: Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності 2015
Журнал/збірник: Матеріали науково-практичного семінару „Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності 2015“
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 року
8-9 October 2015
УДК: 621.326
621.327
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 12-18
Початкова сторінка: 12
Кінцева сторінка: 18
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16695
Власник авторського права: © Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер «Тернопілля», 2015 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://minregion.gov.ua
http://minregion.gov.ua
http://minregion.gov.ua
http://minregion.gov.ua
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=5577
Перелік літератури: 1. Аналіз стану сфери зовнішнього освітлення за 2011 рік [Електронний ресурс]: за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України // Мережевий вісник – 2012. Режим доступу до журн.: http://minregion.gov.ua
2. Стан сфери зовнішнього освітлення в Україні [Електронний ресурс]: за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України // Мережевий вісник – 2013. Режим доступу до журн.: http://minregion.gov.ua
3. Стан сфери зовнішнього освітлення в Україні у 2013 році [Електронний ресурс]: за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України // Мережевий вісник – 2014. Режим доступу до журн.: http://minregion.gov.ua
4. Стан сфери зовнішнього освітлення в Україні у 2014 році [Електронний ресурс]: за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України // Мережевий вісник – 2015. Режим доступу до журн.: http://minregion.gov.ua
5. ДСТУ IEC 61000-3-2:2004. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 24с.
6. EN 61000‒3‒2:2006+A1+A2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3 – 2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase).
7. Батырканов Ж.И., Асхат Асет Информационные технологии автоматизации учета электроэнергии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=5577
References: 1. Analiz stanu sfery zovnishnoho osvitlennia za 2011 year [Electronic resource]: za danymy Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy, Merezhevyi visnyk – 2012. Rezhym dostupu do zhurn., http://minregion.gov.ua
2. Stan sfery zovnishnoho osvitlennia v Ukraini [Electronic resource]: za danymy Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy, Merezhevyi visnyk – 2013. Rezhym dostupu do zhurn., http://minregion.gov.ua
3. Stan sfery zovnishnoho osvitlennia v Ukraini u 2013 rotsi [Electronic resource]: za danymy Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy, Merezhevyi visnyk – 2014. Rezhym dostupu do zhurn., http://minregion.gov.ua
4. Stan sfery zovnishnoho osvitlennia v Ukraini u 2014 rotsi [Electronic resource]: za danymy Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy, Merezhevyi visnyk – 2015. Rezhym dostupu do zhurn., http://minregion.gov.ua
5. DSTU IEC 61000-3-2:2004. Elektromahnitna sumisnist. Part 3-2. Normy. Normy na emisiiu harmonik strumu (dlia syly vkhidnoho strumu obladnannia ne bilshe 16 A na fazu) – K., Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2007, 24p.
6. EN 61000‒3‒2:2006+A1+A2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3 – 2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase).
7. Batyrkanov Zh.I., Askhat Aset Informatsionnye tekhnolohii avtomatizatsii ucheta elektroenerhii [Electronic resource], Access mode: http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=5577
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародний інвестиційний форум-виставка з енергоефективності та енергоощадності (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.