Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15889

Назва: Точність отворів з похибкою перпендикулярності торця при обробці самовстановлювальними інструментальними блоками з пружним зв’язками
Автори: Луців, І.
Вовк, Ю.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Луців І. Точність отворів з похибкою перпендикулярності торця при обробці самовстановлювальними інструментальними блоками з пружним зв’язками / І. Луців, Ю. Вовк // Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя, 14-15 травня 2008 року — Т. : ТДТУ, 2008 — С. 19. — (Машинобудування).
Bibliographic description: Lutsiv I., Vovk Yu. (2008) Tochnist otvoriv z pokhybkoiu perpendykuliarnosti tortsia pry obrobtsi samovstanovliuvalnymy instrumentalnymy blokamy z pruzhnym zviazkamy. Materials of Ⅻ Scientific Conference of TSTU (Tern., 14-15 May 2008), pp. 19 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
Materials of Twelfth Scientific Conference of Ternopil Ivan Pul'uj State Technical University
Конференція/захід: Ⅻ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата публікації: 14-тра-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 14-15 травня 2008 року
14-15 May 2008
УДК: 621.9
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 19
Початкова сторінка: 19
Кінцева сторінка: 19
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15889
ISBN: 966-305-007-7
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008
Перелік літератури: 1. Луців І., Вовк Ю. Зенкерування отворів збірними самовстановлюваними інструментами // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал “Машинознавство”. – Львів, 2003. - №4. - С.49-51.
2. Справочник металлиста. В 5-и т. Т. 3. / Под ред. А.Н. Малова.–М.: Машиностроение, 1977. – 748 с.
References: 1. Lutsiv I., Vovk Yu. Zenkeruvannia otvoriv zbirnymy samovstanovliuvanymy instrumentamy, Vseukrainskyi shchomisiachnyi naukovo-tekhnichnyi i vyrobnychyi zhurnal "Mashynoznavstvo", Lviv, 2003, No 4, P.49-51.
2. Spravochnik metallista. V 5-i t. V. 3., ed. A.N. Malova.–M., Mashinostroenie, 1977, 748 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Ⅻ наукова конференція ТДТУ (2008)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.