Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15806

Title: Регіональні утворення в світовій економічній системі
Authors: Маркович, Ірина Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Маркович І.Б. Регіональні утворення в світовій економічній системі / І.Б. Маркович // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — с. 146-148
Conference/Event: IV Міжнародна науково-практична конференція „Глобальні проблеми економіки та фінансів“
Issue Date: 28-Dec-2015
Date of entry: 7-May-2016
Publisher: Фінансово-економічна наукова рада
UDC: 330.1
BBK: 65
Keywords: інтеграція
регіоналізація
Start page: 146
End page: 148
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15806
References (Ukraine): Основні показники міжнародної торгівлі України та Євросоюзу у січні-вересні 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/osnovni-pokaznyky-mizhnarodnoyi-torgivli-ukrayiny-ta-yevrosoyuzu-u-sichni-veresni-2015
UnctadStat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org
Content type: Other
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezysy_Ekonomyka_1_t_WEB.djvu2,1 MBDjVuView/Open
Tezysy_Ekonomyka_1_t_WEB.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open
Tezysy_Ekonomyka_1_t_WEB__COVER.png480,11 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools