Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15794

Назва: Формування шорсткості і хвилястості поверхні при багатолезовій адаптивній обробці
Інші назви: The geometric characteristics of surface quality, machined by multipludge cutting with intertool kinematic links accessories
Автори: Луців, Ігор Володимирович
Lutsiv, I.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
Бібліографічний опис: Луців І. В. Формування шорсткості і хвилястості поверхні при багатолезовій адаптивній обробці / Ігор Володимирович Луців // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 1999 — Том 4. — № 3. — С. 135-138. — (Машинобудування. Механіка).
Bibliographic description: Lutsiv I. (1999) Formuvannia shorstkosti i khvyliastosti poverkhni pry bahatolezovii adaptyvnii obrobtsi [The geometric characteristics of surface quality, machined by multipludge cutting with intertool kinematic links accessories]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 4, no 3, pp. 135-138 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 4
Дата публікації: 31-сер-1999
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.9
Діапазон сторінок: 135-138
Початкова сторінка: 135
Кінцева сторінка: 138
Короткий огляд (реферат): В роботі розглядаються геометричні характеристики якості поверхні, обробленої за допомогою багатолезового різання із застосуванням оснащення -з кінематичними міжінструментальними зв'язками. Виведені залежності для розрахунку шорсткості і хвилястості поверхні при багатолезовій адаптивній обробці.
The geometric characteristics of surface quality, machined by multipludge cutting with intertool kinematic links accessories are given. The formulas for calculating of roughness andwaviness are discussed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15794
Власник авторського права: © "Вісник Тернопільського державного технічного університету", 1999
Перелік літератури: 1. Нагорняк С.Г., Дубмняк С.А., Луцив И.В. Повышение точности обработки длинных валов на токарных станках. - Изв. Вузов: Машиностроение, 1982. - № 8. - С. 149-151.
2. Нагорняж С.Г., Луцив И.В. Предохранительные механизмы металлообрабатывающего оборудования: Справочник. - К.: Техніка, 1992. - 72 с.
3. Маталин А.А. Технология машиностроения. - Л.: Машиностроение, 1.985.. - 496 с.
4. Тлусты И. Автоколебания в металлорежущих станках. Пер. с чеш. - М: Машгиз, 1956,- 395 с.
References: 1. Nahorniak S.H., Dubmniak S.A., Lutsiv I.V. Povyshenie tochnosti obrabotki dlinnykh valov na tokarnykh stankakh, Izv. Vuzov: Mashinostroenie, 1982, No 8, P. 149-151.
2. Nahorniazh S.H., Lutsiv I.V. Predokhranitelnye mekhanizmy metalloobrabatyvaiushcheho oborudovaniia: Spravochnik, K., Tekhnika, 1992, 72 p.
3. Matalin A.A. Tekhnolohiia mashinostroeniia, L., Mashinostroenie, 1.985., 496 p.
4. Tlusty I. Avtokolebaniia v metallorezhushchikh stankakh. Per. s chesh, M: Mashhiz, 1956, 395 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 1999, том 4, число 3Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.