Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15792

Назва: Трирізцева головка для точіння нежорстких циліндричних деталей
Інші назви: Three cutting head for cutting of unrigid cylindrical details
Автори: Кривий, Петро Дмитрович
Луців, Ігор Володимирович
Юхименко, Генадій Омелянович
Kryvyy, P.
Lutsiv, I.
Yukhymenko, H.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
Бібліографічний опис: Кривий П. Д. Трирізцева головка для точіння нежорстких циліндричних деталей / Петро Дмитрович Кривий, Ігор Володимирович Луців, Генадій Омелянович Юхименко // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 1999 — Том 4. — № 3. — С. 123-126. — (Машинобудування. Механіка).
Bibliographic description: Kryvyy P., Lutsiv I., Yukhymenko H. (1999) Tryriztseva holovka dlia tochinnia nezhorstkykh tsylindrychnykh detalei [Three cutting head for cutting of unrigid cylindrical details]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 4, no 3, pp. 123-126 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 4
Дата публікації: 31-сер-1999
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.9.08.
Діапазон сторінок: 123-126
Початкова сторінка: 123
Кінцева сторінка: 126
Короткий огляд (реферат): Подано конструкцію трирізцевої головки, принцип її роботи і методику настройки. Відзначено, що особливістю конструкції головки є можливість вирівнювання складових сил різання і забезпечення необхідної точності обробки.
The design three cutting of the head, principle of her work and technique of set-up is offered. Is marked, that the feature of a design head is an opportunity of alignment of making forces cutting and make of necessary accuracy of processing.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15792
Власник авторського права: © "Вісник Тернопільського державного технічного університету", 1999
Перелік літератури: 1. Ax. 1683878 СССР, МКИ В23 В 29/24. Двухрезцовая головка для точения / П.ДКривый, И.В.Луцив, С.Г.Нагорняк, Н.И.Кузьмин, О.В.Федина, М.С.Грод (СССР). - №4470970/08; Заявлено 08.08.88; Опубл. 15.10.91, Бюл. 38. - 7с.
2. Нагорняк СТ., Луцив И.В. Предохранительные механизмы металлообрабатывающего оборудования. - К.: Техніка, 1992. - 70 с.
3. Фрумин ЮЛ. Комплексное проектирование инструментальной оснастки. - М.: Машиностроение, 1987. -184 с.
4. Шашнев Ю.А., Алексеенко ВВ. Повышение точности обработки деталей при помощи устройств управляющего контроля // Вестник машиностроения. - 1976. - №5. - С. 66-67.
References: 1. Ax. 1683878 SSSR, MKI V23 V 29/24. Dvukhreztsovaia holovka dlia tocheniia, P.DKrivyi, I.V.Lutsiv, S.H.Nahorniak, N.I.Kuzmin, O.V.Fedina, M.S.Hrod (SSSR), No 4470970/08; Zaiavleno 08.08.88; Publ. 15.10.91, Bull. 38, 7p.
2. Nahorniak ST., Lutsiv I.V. Predokhranitelnye mekhanizmy metalloobrabatyvaiushcheho oborudovaniia, K., Tekhnika, 1992, 70 p.
3. Frumin IuL. Kompleksnoe proektirovanie instrumentalnoi osnastki, M., Mashinostroenie, 1987. -184 p.
4. Shashnev Iu.A., Alekseenko VV. Povyshenie tochnosti obrabotki detalei pri pomoshchi ustroistv upravliaiushcheho kontrolia, Vestnik mashinostroeniia, 1976, No 5, P. 66-67.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 1999, том 4, число 3Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.