Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15791

Назва: Особливості визначення співвідношення конструктивних параметрів струминних пристроїв кутового орієнтування втулок при складанні внутрішніх ланок приводних ланцюгів
Інші назви: Main stage of determination constructional parameter and operating mode of stream devices for bushing angular orientation during assembly of driving chain internal links
Автори: Куцевич, Арсен Васильович
Kutsevych, A.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
Бібліографічний опис: Куцевич А. В. Особливості визначення співвідношення конструктивних параметрів струминних пристроїв кутового орієнтування втулок при складанні внутрішніх ланок приводних ланцюгів / Арсен Васильович Куцевич // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 1999 — Том 4. — № 3. — С. 115-123. — (Машинобудування. Механіка).
Bibliographic description: Kutsevych A. (1999) Osoblyvosti vyznachennia spivvidnoshennia konstruktyvnykh parametriv strumynnykh prystroiv kutovoho oriientuvannia vtulok pry skladanni vnutrishnikh lanok pryvodnykh lantsiuhiv [Main stage of determination constructional parameter and operating mode of stream devices for bushing angular orientation during assembly of driving chain internal links]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 4, no 3, pp. 115-123 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 4
Дата публікації: 31-сер-1999
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.229.64
621.54-52
Діапазон сторінок: 115-123
Початкова сторінка: 115
Кінцева сторінка: 123
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні етапи встановлення конструктивних параметрів і режимів роботи струминних пристроїв для кутового орієнтування втулок при складанні внутрішніх ланок приводних ланцюгів. Описано силову взаємодію тангенціальних струмин повітря з внурішньою поверхнею втулки, що підлягає орієнтуванню.
Main stages of determination constructional parameter and operating mode of stream devices for bushing angular orientation during assembly of driving chain internal links are considered. Force interaction of tangential air steams from the internal surface of orientated bushing is described.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15791
Власник авторського права: © "Вісник Тернопільського державного технічного університету", 1999
Перелік літератури: 1. Л с. 607695 СССР, МКИ В 23 р 19/02. Пневматическое устройство для ориентации втулок при сборке внутренних звеньев приводних цепей / С.А. Дубиняк, П.Д. Кривый. И.Н. Зубченко, А.В. Куцевич, ЛИ. Крюков, Я.Д. Клеве- №2349924 / 25-27; Заявлено 14.04.76; Опубл. 25.05.78, Бюл. №19,- 4с.
2. А.с. 1299768 СССР, МКИ В 23 р 19/02. Пневматическое устройство для угловой ориентации втулок с радиальным отверстием / А.В. Куцевич. - № 3937638 / 25-27; Заявлено 01.07.85; Опубл. 30.03.87, Бюл. № 12. - 6с.
3. Ах. 1196199 СССР, МКИ В 23 р 19/02. Пневматическое устройство для угловой ориентации втулок при запрессовке / А.В. Куцевич, П.Д. Кривый, С.А. Дубиняк- № 3774938 / 25-27; Заявлено 19.06.84; Опубл. 07.12.85, Бюл. № 45. - 4с.
4. Иванов АА. Проектирование систем автоматического манипулирования миниатюрными изделиями. - М.: Машиностроение, 1981. - 271 с.
5. Пневматические устройства и системы в машиностроении: Справочник / Е.В.Герц, А.И.Кудрявцев и др.; Под ред Е.В.Герц,- Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1974. - 480 с.
References: 1. L P. 607695 SSSR, MKI V 23 r 19/02. Pnevmaticheskoe ustroistvo dlia orientatsii vtulok pri sborke vnutrennikh zvenev privodnikh tsepei, S.A. Dubiniak, P.D. Krivyi. I.N. Zubchenko, A.V. Kutsevich, LI. Kriukov, Ia.D. Kleve- No 2349924, 25-27; Zaiavleno 14.04.76; Publ. 25.05.78, Bull. No 19, 4p.
2. A.P. 1299768 SSSR, MKI V 23 r 19/02. Pnevmaticheskoe ustroistvo dlia uhlovoi orientatsii vtulok s radialnym otverstiem, A.V. Kutsevich, No 3937638, 25-27; Zaiavleno 01.07.85; Publ. 30.03.87, Bull. No 12, 6p.
3. Akh. 1196199 SSSR, MKI V 23 r 19/02. Pnevmaticheskoe ustroistvo dlia uhlovoi orientatsii vtulok pri zapressovke, A.V. Kutsevich, P.D. Krivyi, S.A. Dubiniak- No 3774938, 25-27; Zaiavleno 19.06.84; Publ. 07.12.85, Bull. No 45, 4p.
4. Ivanov AA. Proektirovanie sistem avtomaticheskoho manipulirovaniia miniatiurnymi izdeliiami, M., Mashinostroenie, 1981, 271 p.
5. Pnevmaticheskie ustroistva i sistemy v mashinostroenii: Spravochnik, E.V.Herts, A.I.Kudriavtsev and other; Pod red E.V.Herts, L., Mashinostroenie. Leninhr. otdelenie, 1974, 480 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 1999, том 4, число 3Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.