Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15790

Назва: Про характеристики точності елементів пластинкового ланцюга варіатора механізму подач металорізальних верстатів
Інші назви: Precise characteristics of components of plate regulator chain of feed mechanism of metal-cutting tools
Автори: Дубецький, Іван Дмитрович
Dubetsky, I.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
Бібліографічний опис: Дубецький І. Д. Про характеристики точності елементів пластинкового ланцюга варіатора механізму подач металорізальних верстатів / Іван Дмитрович Дубецький // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 1999 — Том 4. — № 3. — С. 112-115. — (Машинобудування. Механіка).
Bibliographic description: Dubetsky I. (1999) Pro kharakterystyky tochnosti elementiv plastynkovoho lantsiuha variatora mekhanizmu podach metalorizalnykh verstativ [Precise characteristics of components of plate regulator chain of feed mechanism of metal-cutting tools]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 4, no 3, pp. 112-115 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 4
Дата публікації: 31-сер-1999
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.088.9.015
Діапазон сторінок: 112-115
Початкова сторінка: 112
Кінцева сторінка: 115
Короткий огляд (реферат): Подана методика розрахунку і аналізу розмірних параметрів пластин ланцюга варіатора, що використовується в механізмі подач металорізальних верстатів. Із врахуванням регламентованої кінематичної похибки зубчастих передач механізму подач отримано залежність для визначення допусків на основні функціональні розміри пластин пластинкового ланцюга варіатора.
The methods of calculation and analysis of dimension parameters of regulator chain plates which are used in the feed mechanism of metal-cutting lathes are given. Taking into account the regulated kinematic error of gear drive of feed mechanism the dependence of tolerance for determination on basic functional plate dimensions of regulator chain plate is obtained.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15790
Власник авторського права: © "Вісник Тернопільського державного технічного університету", 1999
Перелік літератури: 1. Дубиняк С.А., Зубченко И.И. Определение оптимальных соотношений шагов звеньев и среднего шага приводных цепей. // Вестник машиностроения, 1976. - №4. - С.35-36.
2. Дубнняк С.А., Нагорняк СТ., Дубецкий И.Д. Саморегулнруемый привод подач металлорежущих станков. // Металлорежущие станки, 1985. - №13
3. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник. 5-е издание. - М.: Машиностроение, 1979. - 343 с.
4. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1969. - 576 с.
References: 1. Dubiniak S.A., Zubchenko I.I. Opredelenie optimalnykh sootnoshenii shahov zvenev i sredneho shaha privodnykh tsepei., Vestnik mashinostroeniia, 1976, No 4, P.35-36.
2. Dubnniak S.A., Nahorniak ST., Dubetskii I.D. Samorehulnruemyi privod podach metallorezhushchikh stankov., Metallorezhushchie stanki, 1985, No 13
3. Iakushev A.I. Vzaimozameniaemost, standartizatsiia i tekhnicheskie izmereniia: Uchebnik. 5-e izdanie, M., Mashinostroenie, 1979, 343 p.
4. Venttsel E.S. Teoriia veroiatnostei, M., Nauka, 1969, 576 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 1999, том 4, число 3Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.