Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15786

Назва: Напружено-деформований стан полімерних зірочок та їх конструювання
Інші назви: Stressed-strained state of polymer stars and their designing
Автори: Пилипенко, Олег Іванович
Буря, Олександр Іванович
Козар, І.
Pylypenko, O.
Burya, O.
Kozar, I.
Приналежність: Чернігівський технологічний інститут, м. Чернігів
Бібліографічний опис: Пилипенко О. І. Напружено-деформований стан полімерних зірочок та їх конструювання / Олег Іванович Пилипенко, Олександр Іванович Буря, І. Козар // Вісник ТДТУ, — Т. : ТДТУ, 1999 — Том 4. — № 3. — С. 94-100. — (Машинобудування. Механіка).
Bibliographic description: Pylypenko O., Burya O., Kozar I. (1999) Napruzheno-deformovanyi stan polimernykh zirochok ta yikh konstruiuvannia [Stressed-strained state of polymer stars and their designing]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 4, no 3, pp. 94-100 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Bulletin of Ternopil State Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 4
Дата публікації: 31-сер-1999
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.855
678.7
Діапазон сторінок: 94-100
Початкова сторінка: 94
Кінцева сторінка: 100
Короткий огляд (реферат): Розглядаються моделі і системи врахування силових факторів для визначення загальної картини деформування зірочок в залежності від режиму експлуатації передачі і конструктивних варіантів зірочок. Отримана модель керування напружено-деформованим станом зірочок шляхом цілеспрямованої зміни її конструкції.
Modeh and systems of accounting force factors for determination of the overall star deformation and detection of stress nature of transmission and to structural types of stars. The model of control for stressed-strained state of stars by means of purposeful change of its construction is received.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15786
Власник авторського права: © "Вісник Тернопільського державного технічного університету", 1999
Перелік літератури: 1. Сахаров A.C., Кислоокий В.Н., Киричевский В.В. и др. Метод конечных элементов в механике твердых тел. - Киев: Вища школа, 1982.
2. Пилипенко О.И., Дыбенко А.С., Крищук Н.Г., Паленый В.В., Клименко В.А. Расчет напряженно-деформированного состояния металлополимерных звездочек цепной передачи при эксплуатационных нагрузках // Деп. УкрНИИТИ № 1670-УК90 от 10.10.90. - КИПИ. - 143 с.
References: 1. Sakharov A.C., Kislookii V.N., Kirichevskii V.V. and other Metod konechnykh elementov v mekhanike tverdykh tel, Kiev: Vishcha shkola, 1982.
2. Pilipenko O.I., Dybenko A.S., Krishchuk N.H., Palenyi V.V., Klimenko V.A. Raschet napriazhenno-deformirovannoho sostoianiia metallopolimernykh zvezdochek tsepnoi peredachi pri ekspluatatsionnykh nahruzkakh, Dep. UkrNIITI No 1670-UK90 ot 10.10.90, KIPI, 143 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 1999, том 4, число 3Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.