Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15713

Назва: Музей Олександра Неприцького-Грановського у Великих Бережцях
Інші назви: Museum of Olexander Neprytsky-Hranovsky in Large Berezhtsy
Автори: Фіалка, Ірина Василівна
Fialka, Iryna
Бібліографічний опис: Фіалка І. В. Музей Олександра Неприцького-Грановського у Великих Бережцях / Ірина Василівна Фіалка // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 537-544.
Bibliographic description: Fialka I. (2013) Muzei Oleksandra Nepritskoho-Hranovskoho u Velikikh Berezhtsiakh [Museum of Olexander Neprytsky-Hranovsky in Large Berezhtsy]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 537-544 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: музей
Олександр Неприцький-Грановський
Великі Бережці
експозиція
Museum
Alexander Neprytsky-Hranovsky
Large Berezhtsy
exposition
Діапазон сторінок: 537-544
Початкова сторінка: 537
Кінцева сторінка: 544
Короткий огляд (реферат): У статті показано особливості побудови експозиції музею, які відтворюють основні віхи життєвого шляху відомого вченого і громадсько-політичного діяча Олександра Неприцького-Грановського.
The article describes the features of the construction of a Museum exposition, which reproduce the milestones of the life path of a famous scientist and a social-political figure of Olexander Neprytsky-Granovsky.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15713
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Волинський І. І рідний край наснивсь не раз (до 110 р. від дня наро­дження О. Неприцького-Грановського) / І. Волинський // Діалог. - № 44. - 1997 - С. 4
2. Волинський І. І рідний край наснивсь не раз (до 110 р. від дня наро­дження О. Неприцького-Грановського) / І. Волинський // Діалог. - № 45. - 1997 - С. 4
3. Волинський І., Ленчук Р. Твій син, Україно, вертає до тебе / І. Волин­ський, Р. Ленчук // Діалог. - 22 трав. 1993. - С. 2.
4. Чернихівський Г. Великобережецький літературно-меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського: Нарис-путівник / Г. Чернихівський. - Тернопіль: «Збруч», 2006. - 34 с.
5. Чернихівський Г. Музей у Великих Бережцях / Г. Чернихівський // Укр. Слово. - 24 жовт. - 1996. - С. 10.
References: 1. Volynskyi I. I ridnyi krai nasnyvs ne raz (do 110 r. vid dnia naro­dzhennia O. Neprytskoho-Hranovskoho), I. Volynskyi, Dialoh, No 44, 1997 - P. 4
2. Volynskyi I. I ridnyi krai nasnyvs ne raz (do 110 r. vid dnia naro­dzhennia O. Neprytskoho-Hranovskoho), I. Volynskyi, Dialoh, No 45, 1997 - P. 4
3. Volynskyi I., Lenchuk R. Tvii syn, Ukraino, vertaie do tebe, I. Volyn­skyi, R. Lenchuk, Dialoh, 22 trav. 1993, P. 2.
4. Chernykhivskyi H. Velykoberezhetskyi literaturno-memorialnyi muzei Oleksandra Neprytskoho-Hranovskoho: Narys-putivnyk, H. Chernykhivskyi, Ternopil: "Zbruch", 2006, 34 p.
5. Chernykhivskyi H. Muzei u Velykykh Berezhtsiakh, H. Chernykhivskyi, Ukr. Slovo, 24 zhovt, 1996, P. 10.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.