Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15711

Назва: Музей Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
Інші назви: The museum of the history of Ternopil State Medical University named after I.Ya. Horbachevsky
Автори: Файфура, Василь
Паламарчук, Анатолій
Fayfura, Vasyl
Palamarchuk, Anatoliy
Бібліографічний опис: Файфура В. Музей Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського / Василь Файфура, Анатолій Паламарчук // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 514-528.
Bibliographic description: Fayfura V., Palamarchuk A. (2013) Muzei Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho universytetu imeni I.Ya. Horbachevskoho [The museum of the history of Ternopil State Medical University named after I.Ya. Horbachevsky]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 514-528 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
музей
експозиція
Temopil State Medical University named after I. Ya. Horbachevsky
a museum
an exposition
Діапазон сторінок: 514-528
Початкова сторінка: 514
Кінцева сторінка: 528
Короткий огляд (реферат): У статті описано експозиції музею Тернопільського медичного університету, які відтворюють у документах, речових експонатах, друкованих та електронних матеріалах історію відкриття, становлення і розвитку універ­ситету, його внесок у розвиток медичної освіти, науки і охорони здоров’я, а також у налагодження ділових зв’язків із зарубіжними навчальними і науко­вими закладами.
The article describes the expositions of Temopil medical university museum. The history of the discovery, the formation and development of the university, its contribution to the development of education, science and healthcare, establishing business relations of our country with foreign educational and scientific institutions are reflected in documents, printed and electronic materials.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15711
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. 10 років Тернопільського державного медичного інституту. 1957-1967. - Тернопіль, 1967. - 173 с.
2. Конгрес-центр. - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2005. - 12 с.
3. Концепція реформування охорони здоров’я Тернопільської області. - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. - 63 с.
4. Концепція розвитку ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на 2013-2017 рр. - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. - 79 с.
5. Майбутнє твориться сьогодні (2007-2012). - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. - 428 с.
6. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги на селі. - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. - 32 с.
7. Тернопільська університетська лікарня. - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. - 75 с.
8. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського: історія і сучасність. 1957-2007 / За ред. В.В. Файфури, Я.Я. Бодна­ра, А.Х Завальнюка. - Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2007. - 320 с.
9. Тернопольский государственный медицинский институт: проспект. — Львов: Книжная фабрика «Атлас», 1982. - 16 с.
References: 1. 10 rokiv Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho instytutu. 1957-1967, Ternopil, 1967, 173 p.
2. Konhres-tsentr, Ternopil: TDMU "Ukrmedknyha", 2005, 12 p.
3. Kontseptsiia reformuvannia okhorony zdorovia Ternopilskoi oblasti, Ternopil: TDMU "Ukrmedknyha", 2012, 63 p.
4. Kontseptsiia rozvytku DVNZ "Ternopilskyi derzhavnyi medychnyi universytet imeni I.Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrainy" na 2013-2017 rr, Ternopil: TDMU "Ukrmedknyha", 2013, 79 p.
5. Maibutnie tvorytsia sohodni (2007-2012), Ternopil: TDMU "Ukrmedknyha", 2012, 428 p.
6. Navchalno-praktychni tsentry pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy na seli, Ternopil: TDMU "Ukrmedknyha", 2011, 32 p.
7. Ternopilska universytetska likarnia, Ternopil: TDMU "Ukrmedknyha", 2011, 75 p.
8. Ternopilskyi derzhavnyi medychnyi universytet imeni I.Ya. Horbachevskoho: istoriia i suchasnist. 1957-2007, ed. V.V. Faifury, Ya.Ya. Bodna­ra, A.Kh Zavalniuka, Ternopil: TDMU "Ukrmedknyha", 2007, 320 p.
9. Ternopolskii hosudarstvennyi meditsinskii institut: prospekt, Lvov: Knizhnaia fabrika "Atlas", 1982, 16 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.