Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15705

Назва: Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнаткжа як осередок навчання та виховання студентської і учнівської молоді
Інші назви: Geological museum of Ternopil National Pedagogical University named Volodymyr Hnatyuk as a center of training and education students
Автори: Свинко, Йосип Михайлович
Делі’япчук, Петро
Svynko, Yosyp
Demyanchuk, Petro
Бібліографічний опис: Свинко Й. М. Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнаткжа як осередок навчання та виховання студентської і учнівської молоді / Йосип Михайлович Свинко, Петро Делі’япчук // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 433-446.
Bibliographic description: Svynko Y., Demyanchuk P. (2013) Heolohichnyi muzei Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatkzha yak oseredok navchannia ta vykhovannia studentskoi i uchnivskoi molodi [Geological museum of Ternopil National Pedagogical University named Volodymyr Hnatyuk as a center of training and education students]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 433-446 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: геологічний музей
експонат
експозиція
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
geological museum
exhibit
exhibition
Ternopil National Pedagogical University named Volodymyr Hnatyuk
Діапазон сторінок: 433-446
Початкова сторінка: 433
Кінцева сторінка: 446
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено історію створення музею, подано коротку характеристику кожного з шести його відділів, найважливіших зразків мінералів, гірських порід та викопних решток організмів. Наголошується, що геологіч­ний музей став одним з джерел збагачення студентів та учнів знаннями про рідний край, виховання любові до нього, що він відіграє суттєву педагогічну роль в естетичному, моральному, екологічному та патріотичному вихован­ні молоді.
The article describes the history of museum and presents a brief description of each of its six divisions, the most important specimens of minerals, rocksand fossils of organisms. It is noted that the geological museum has become a source of anenrichment students of knowledge of native land. The geological museum teaches them to love motherland. It plays an important education a role in the aesthetic, moral, environmental and patriotic education of youth.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15705
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Августа И. По путям развитіїя жизни / И. Августа, 3. Буриан. - Пра­га: Артия, 1963. - 112 с.
2. Свинко Й. Геологічний музей географічного факультету / Й. Свинко // 36. матеріалів наради-семінару керівників музеїв при закладах освіти Тер­нопільської області. - Тернопіль, 2000. - С. 30-37.
3. Свинко Й. Геологічний музей: путівник / Й. Свинко, П. Дем’янчук. - Тернопіль, 2012. - 52 с.
References: 1. Avhusta Y. Po putiam razvytiiia zhyzny, Y. Avhusta, 3. Buryan, Pra­ha: Artyia, 1963, 112 p.
2. Svynko Y. Heolohichnyi muzei heohrafichnoho fakultetu, Y. Svynko, 36. materialiv narady-seminaru kerivnykiv muzeiv pry zakladakh osvity Ter­nopilskoi oblasti, Ternopil, 2000, P. 30-37.
3. Svynko Y. Heolohichnyi muzei: putivnyk, Y. Svynko, P. Demianchuk, Ternopil, 2012, 52 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.