Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15703

Назва: Експозиція кімнати-музею Івана Пулюя в Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя
Інші назви: The exhibition of The Ivan Pulyuy Room-Museum in Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy
Автори: Рокіцький, Олександр Михайлович
Рокіцька, Наталія Володимирівна
Лазарюк, Валерій Володимирович
Rokitskyy, Oleksandr
Rokitska, Natalia
Lazaryuk, Valeriy
Бібліографічний опис: Рокіцький О. М. Експозиція кімнати-музею Івана Пулюя в Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя / Олександр Рокіцький, Наталія Володимирівна Рокіцька, Валерій Лазарюк // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 415-421.
Bibliographic description: Rokitskyy O., Rokitska N., Lazaryuk V. (2013) Ekspozytsiia kimnaty-muzeiu Ivana Puliuia v Ternopilskomu natsionalnomu tekhnichnomu universyteti im. I. Puliuia [The exhibition of The Ivan Pulyuy Room-Museum in Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 415-421 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: музей
Іван Пулюй
Тернопільський національний техніч­ний університет
експозиція
museum
Ivan Pulyuy
Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy
exhibition
Діапазон сторінок: 415-421
Початкова сторінка: 415
Кінцева сторінка: 421
Короткий огляд (реферат): У публікації подано опис експозиції кімнати-музею Івана Пулюя у Тер­нопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, яку розгорнуто за часово-просторовим принципом з метою висвітлення бі­ографії вченого, багатогранності його таланту. Доведено, що оригінальна форма представлення робить доступним для різних категорій відвідувачів навіть складний матеріал і сприяє кращій реалізації освітньо-виховного за­думу експозиції.
The work presents the description of the exhibition of The Ivan Pulyuy Room-Museum in Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyuy, which is created according to the principle of time and space in order to highlight the biography of the scientist and show the diversity of his talent. It is proved that the original form of presentation makes difficult material accessible for the different categories of visitors and contributes to the better realization of the educational purpose of the exhibition.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15703
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Гайда Р. Іван Пулюй / Р. Гайда, Р. Пляцко. - Львів: Видання НТШ, 1998. - 286 с.
2. Рокіцький О. М. Іван Пулюй у світовій науці й культурі: дис. канди­дата іст. наук: 07.00.07 / Рокіцький О. М. - К.: 2002. - 170 с.
3. Збожна О. М. Іван Пулюй. Листи / О. М. Збожна. - Тернопіль: Воля, 2007. - 544 с.
4. Іван Пулюй. Збірник праць / Пулюй Іван: за ред. В. Шендеровського. - К.: Рада, 1996. - 712 с.
References: 1. Haida R. Ivan Puliui, R. Haida, R. Pliatsko, Lviv: Vydannia NTSh, 1998, 286 p.
2. Rokitskyi O. M. Ivan Puliui u svitovii nautsi y kulturi: dys. kandy­data ist. nauk: 07.00.07, Rokitskyi O. M, K., 2002, 170 p.
3. Zbozhna O. M. Ivan Puliui. Lysty, O. M. Zbozhna, Ternopil: Volia, 2007, 544 p.
4. Ivan Puliui. Zbirnyk prats, Puliui Ivan: ed. V. Shenderovskoho, K., Rada, 1996, 712 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.