Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15702

Назва: Головний журнал Бережанської гімназії (1789-1817 рр.)
Інші назви: The Berezhany gymnasium main homepage journal (1789-1817)
Автори: Проців, Микола
Protsiv, Mykola
Бібліографічний опис: Проців М. Головний журнал Бережанської гімназії (1789-1817 рр.) / Микола Проців // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 407-414.
Bibliographic description: Protsiv M. (2013) Holovnyi zhurnal Berezhanskoi himnazii (1789-1817 rr.) [The Berezhany gymnasium main homepage journal (1789-1817)]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 407-414 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Бережанська гімназія. Головний журнал Бережанської гімназії
Бережанський краєзнавчий музей
Мартин Барвінський
Мацей Бродович
Віталіс Смоховський
Григорій Шимонович
Berezhany gymnasium
Berezhany gymnasium Homepage Journal
Berezhany Local History Museum
Martyn Barvinskyy
Matsey Brodovych
Vitalis Smokhovskyy
Hryhoriy Shymonovych
Діапазон сторінок: 407-414
Початкова сторінка: 407
Кінцева сторінка: 414
Короткий огляд (реферат): У статті докладно проаналізовано один з експонатів Бережанського краєзнавчого музею - головний журнал Бережанської гімназії 1789-1817 pp., показано значення експонату для вивчення історії навчального закладу та регіону загалом.
The Homepage Journal issued by Berezhany gimnasium during 1789-1817 is analyzed in this article as one of the museum exhibits. The importance of the exhibit for the history of the educational establishment study as well as the whole region has been shown.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15702
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Бережанський краєзнавчий музей. Головний журнал гімназії. - БКМ. ПД. - 7384. -Інв. № 2956.
2. Czernecki Jözef. Brzezany. Pamiqtki і wspomnienia. W setna rocznic zalozenia gimnazyum / JözeJ Czernecki. - Lwow. - 1905. - 109 s.
3. Чернецький A. На слідах Маркіяна (Причинки до національного відродження Бережанщини) / Антін Чернецький // Маркіян: збірник історико-краєзнавчих статей на пошану Маркіяна Шашкевича; автор і упорядник Микола Проців. - Бережани - Тернопіль: Джура, 2011. - 172 с.
4. Бережанські гімназисти. Медики та природодослідники. Історико-краєзнавчі нариси / Автор проекту Ярослав Проців, керівник проекту Галина Проців, упорядник Микола Проців. - Тернопіль: Джура, 2006. - 180 с.
5. Stulecie gimnazyum Brzezanskiego. 1806-1906. Brzezany. Staraniem і nakladem komitetu. 1907. - 194 s.
6. Горак P. Шашкевичі (До питання родоводу о. Маркіяна Шашкевича) / Роман Горак // Шашкевичіана. - Нова серія. - Віт 2.: «Руська Трійця», її ото­чення, послідовники і дослідники. - Львів-Броди-Вінніпег, 1996.
7. Купчинський О. Іван-Захар Авдиковський (4 жовтня 1788, с. Підлисся Золочівської округи Галичини - 18 грудня 1852, м. Львів). Причинки до жит­тєпису / Олег Купчинський // Вісник НТШ, число 42. - С. 45-52.
References: 1. Berezhanskyi kraieznavchyi muzei. Holovnyi zhurnal himnazii, BKM. PD, 7384. -Inv. No 2956.
2. Czernecki Jözef. Brzezany. Pamiqtki i wspomnienia. W setna rocznic zalozenia gimnazyum, JözeJ Czernecki, Lwow, 1905, 109 s.
3. Chernetskyi A. Na slidakh Markiiana (Prychynky do natsionalnoho vidrodzhennia Berezhanshchyny), Antin Chernetskyi, Markiian: zbirnyk istoryko-kraieznavchykh statei na poshanu Markiiana Shashkevycha; avtor i uporiadnyk Mykola Protsiv, Berezhany - Ternopil: Dzhura, 2011, 172 p.
4. Berezhanski himnazysty. Medyky ta pryrododoslidnyky. Istoryko-kraieznavchi narysy, Avtor proektu Yaroslav Protsiv, kerivnyk proektu Halyna Protsiv, uporiadnyk Mykola Protsiv, Ternopil: Dzhura, 2006, 180 p.
5. Stulecie gimnazyum Brzezanskiego. 1806-1906. Brzezany. Staraniem i nakladem komitetu. 1907, 194 s.
6. Horak P. Shashkevychi (Do pytannia rodovodu o. Markiiana Shashkevycha), Roman Horak, Shashkevychiana, Nova seriia, Vit 2., "Ruska Triitsia", yii oto­chennia, poslidovnyky i doslidnyky, Lviv-Brody-Vinnipeh, 1996.
7. Kupchynskyi O. Ivan-Zakhar Avdykovskyi (4 zhovtnia 1788, s. Pidlyssia Zolochivskoi okruhy Halychyny - 18 hrudnia 1852, m. Lviv). Prychynky do zhyt­tiepysu, Oleh Kupchynskyi, Visnyk NTSh, chyslo 42, P. 45-52.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.