Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15696

Назва: Музей-меморіальний комплекс імені Патріарха Йосифа Сліпого у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині
Інші назви: The memorial museum complex named after patriarch Yosyf Slipyy in the village of Zazdryst’ of Terebovlya in Ternopil region
Автори: Козак, Віталій
Kozak, Vitaly
Приналежність: о. д-р
F. Dr.
Бібліографічний опис: Козак В. Музей-меморіальний комплекс імені Патріарха Йосифа Сліпого у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині / Віталій Козак // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 328-339.
Bibliographic description: Kozak V. (2013) Muzei-memorialnyi kompleks imeni Patriarkha Yosyfa Slipoho u s. Zazdrist Terebovlianskoho raionu na Ternopilshchyni [The memorial museum complex named after patriarch Yosyf Slipyy in the village of Zazdryst’ of Terebovlya in Ternopil region]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 328-339 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Йосиф Сліпий
Заздрість
товариство «Свята Софія»
Yosyf Slipyy
the village of Zazdrist’
society «Saint Sophia»
Діапазон сторінок: 328-339
Початкова сторінка: 328
Кінцева сторінка: 339
Короткий огляд (реферат): У статті показано основні етапи становлення і розвитку меморіаль­ного комплексу-музею патріарха Й. Сліпого у с. Заздрість Теребовлянського району Тернопільської області, висвітлено головні напрямки його діяльності.
The article shows the main stages of the memorial museum named after patriarch Yosyf Slipyy formation and its development in the village of Zazdrryst’ in Terebovlia district of Temopil region. The main trends of its activity have been highlighted.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15696
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Вісті з Риму. - / 977. - 15 листопада. - p. XV.
2. Звіт про працю настоятельки Музейно-меморіяльного комплексу Патріарха Йосифа Сліпого сестри Модести за період від 13 вересня 1998 до 10 жовтня 2004 р. // Бюлетень Релігійного Товариства Українців Ка­толиків Св. Софія, ЗСА - Bulletin ofth e St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A. - 2005. - № 6.
3. Іванкович-БлощинськаІ. «Як прийде час, відкупіть мою родинну хату в Заздрості, - а потім побачите, що зробите» / І. Іванкович-Блощинська // Бюлетень Релігійного Товариства Українців Католиків Св. Софія, ЗСА - Bulletin of the St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A. - 2009. - № 18.
4. Небесняк Є. День Патріярха Йосифа Сліпого / Є. Небесняк // Бюлетень Релігійного Товариства Українців Католиків Св. Софія, ЗСА - Bulletin ofthe St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A. - 2009. - № 18.
5. Рудницький Л. До історії товариства «Свята Софія» /Л. Рудницький // Бюлетень Релігійного Товариства Українців Католиків Св. Софія, ЗСА - Bulletin of the St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A. - 2005, - № 6 .
6.Рудницький А. Про діяльність Представництва Релігійного Товари­ства Українців-католиків США «Свята Софія» в Україні» / А. Рудниць­кий // Бюлетень Релігійного Товариства Українців Католиків Св. Софія, ЗСА - Bulletin o f the St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A. - 2005, - № 6.
References: 1. Visti z Rymu. -, 977, 15 lystopada, p. XV.
2. Zvit pro pratsiu nastoiatelky Muzeino-memoriialnoho kompleksu Patriarkha Yosyfa Slipoho sestry Modesty za period vid 13 veresnia 1998 do 10 zhovtnia 2004 y., Biuleten Relihiinoho Tovarystva Ukraintsiv Ka­tolykiv Sv. Sofiia, ZSA - Bulletin ofth e St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A, 2005, No 6.
3. Ivankovych-BloshchynskaI. "Yak pryide chas, vidkupit moiu rodynnu khatu v Zazdrosti, a potim pobachyte, shcho zrobyte", I. Ivankovych-Bloshchynska, Biuleten Relihiinoho Tovarystva Ukraintsiv Katolykiv Sv. Sofiia, ZSA - Bulletin of the St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A, 2009, No 18.
4. Nebesniak Ye. Den Patriiarkha Yosyfa Slipoho, Ye. Nebesniak, Biuleten Relihiinoho Tovarystva Ukraintsiv Katolykiv Sv. Sofiia, ZSA - Bulletin ofthe St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A, 2009, No 18.
5. Rudnytskyi L. Do istorii tovarystva "Sviata Sofiia" /L. Rudnytskyi, Biuleten Relihiinoho Tovarystva Ukraintsiv Katolykiv Sv. Sofiia, ZSA - Bulletin of the St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A, 2005, No 6 .
6.Rudnytskyi A. Pro diialnist Predstavnytstva Relihiinoho Tovary­stva Ukraintsiv-katolykiv SShA "Sviata Sofiia" v Ukraini", A. Rudnyts­kyi, Biuleten Relihiinoho Tovarystva Ukraintsiv Katolykiv Sv. Sofiia, ZSA - Bulletin o f the St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics U.S.A, 2005, No 6.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.