Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15692

Назва: Бучацький краєзнавчий музей: історія та сучасність
Інші назви: The Buchach local history museum : its past and present
Автори: Легка, Лариса
Lehka, Larysa
Бібліографічний опис: Легка Л. Бучацький краєзнавчий музей: історія та сучасність / Лариса Легка // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 268-281.
Bibliographic description: Lehka L. (2013) Buchatskyi kraieznavchyi muzei: istoriia ta suchasnist [The Buchach local history museum : its past and present]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 268-281 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Бучацький краєзнавчий музей
фонди
експозиції
етно­графічні та археологічні експонати
видатні люди краю
Buchach Local History Museum
collections
exhibitions
ethnographic and archaeological artifacts
famous people of Buchach region
Діапазон сторінок: 268-281
Початкова сторінка: 268
Кінцева сторінка: 281
Короткий огляд (реферат): У статті авторка описує історію створення та функціонування Бучацького краєзнавчого музею. Коротко охарактеризовано фонди, основні екс­позиції закладу та заходи, що організовують співробітники музею. Висвіт­люється діяльність знаменитих постатей краю в контексті представлення експозиції «Відомі люди Бучаччини».
The author describes the process of creation and operation of The Buchach Local History Museum in the article. The museum stock and the main museum exhibition facilities, as well as the events, organized by the museum staff are highlighted.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15692
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Легка Л. І. Бучацький краєзнавчий музей / Л. І. Легка. - Бучач, 2010.
2. Станкевич М. Є. Бучач та околиці. Маленькі образки / М. Є. Станкевич. - Львів: СКІМ, 2010. - 256 с., ін.
3. Гайдукевич Я. М. Музеї Тернопільщини: Путівник / Я. М. Гайдукевич, І. Я. Зелена, В. А. Лавренюк; упоряд. В. А. Лавренюк; худож. В. В. Коваль­чук. -Л ь вів : Каменяр, 1989. - 127 с. 16 арк., іл.
4. Довідково-біографічне видання. Науковці України - еліта держави / Упор. Я. Білейчук. - K.: TOB «Видавництво Логус Україна», 2010. - 237 с.
5. Легка Л. Наш Нобелівський лауреат / Л. Легка // Нова доба. - № 27. - 11.07.2003.
References: 1. Lehka L. I. Buchatskyi kraieznavchyi muzei, L. I. Lehka, Buchach, 2010.
2. Stankevych M. Ye. Buchach ta okolytsi. Malenki obrazky, M. Ye. Stankevych, Lviv: SKIM, 2010, 256 p., in.
3. Haidukevych Ya. M. Muzei Ternopilshchyny: Putivnyk, Ya. M. Haidukevych, I. Ya. Zelena, V. A. Lavreniuk; uporiad. V. A. Lavreniuk; khudozh. V. V. Koval­chuk. -L viv : Kameniar, 1989, 127 p. 16 ark., il.
4. Dovidkovo-biohrafichne vydannia. Naukovtsi Ukrainy - elita derzhavy, Upor. Ya. Bileichuk, K., TOB "Vydavnytstvo Lohus Ukraine", 2010, 237 p.
5. Lehka L. Nash Nobelivskyi laureat, L. Lehka, Nova doba, No 27, 11.07.2003.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.