Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1569

Title: Аналіз і дослідження криптографічних засобів захисту інформації на базі «Укргазбанк»
Authors: Украинец, Ирина Васильевна
Ukrainets, Iryna Vasylivna
Літнарович, Руслан Миколайович
Литнарович, Руслан Николаевич
Litnarovich, Ruslan Mykolaiovych
Bibliographic description (Ukraine): Українець І.В. Аналіз і дослідження криптографічних засобів захисту інформації на базі «Укргазбанк». Автореферат магістерської дисертації на здобуття академічного ступеня магістра з інформатики. Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2011. — 32 с.
Issue Date: Jan-2012
Date of entry: 29-Jan-2012
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний універсиитет імені академіка Степана Дем'янчука
UDC: 614.2
Keywords: інформація
захист
криптографія
безпека
информация
защита
криптография
безопасность
information
defence
cryptography
safety
Abstract: Важливість і актуальність питань захисту інформації вже давно вийшли на одне з перших місць серед інших завдань, що вирішуються в процесі проектування, створення та використання сучасних інформаційних систем. Причини такої підвищеної уваги до цієї проблеми цілком очевидні — від якості заходів захисту інформації безпосередньо залежить економічна безпека організації.
Важность и актуальность вопросов защиты информации уже давно вышли на одно из первых мест среди других заданий, которые решаются в процессе проектирования, создания и использования современных информационных систем. Причины такого повышенного внимания к этой проблеме полностью очевидны — от качества мероприятий защиты информации непосредственно зависит экономическая безопасность организации.
Importance and actuality of questions of priv already a long ago went out on one of the first places among other tasks, which decide in the process of planning, creation and use of the modern informative systems. Reasons of such enhanceable attention to this problem are fully obvious — on quality of measures of priv economic security of organization depends directly.
Description: Практична значимість і реалізація роботи полягає в розробці програмного продукту, який є перевірений, протестований та впроваджений на базі УКРГАЗ Банку. Розроблена криптографічна система захисту інформації відповідає усім вимогам, які були поставлені до даного програмного забезпечення. Перевагою системи є забезпечення можливості її роботи на будь-якому ПК. Головною вимогою ставиться наявність NET Framework 4.0.
Sponsorship: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1569
Content type: Thesis
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Ukrajinec_Iryny.pdf2,2 MBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Ukrajinec_Iryny.djvu2,05 MBDjVuView/Open
Avtoreferat_Ukrajinec_Iryny__COVER.png786,56 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.