Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15684

Title: Бережанський обласний комунальний музей Богдана лепкого як осередок громадсько-культурного життя краю
Other Titles: The Berezhany regional municipal Bohdan Lepkyy museum as the center of social and cultural life of the region
Authors: Дирда, Надія
Стрілець, Наталія
Dyrda, Nadia
Strilets, Natalia
Bibliographic description (Ukraine): Дирда Н. Бережанський обласний комунальний музей Богдана лепкого як осередок громадсько-культурного життя краю / Надія Дирда, Наталія Стрілець // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 190-205.
Bibliographic description (International): Dyrda N., Strilets N. (2013) Berezhanskii oblasnii komunalnii muzei Bohdana lepkoho iak oseredok hromadsko-kulturnoho zhittia kraiu [The Berezhany regional municipal Bohdan Lepkyy museum as the center of social and cultural life of the region]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 190-205 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 8 : Музеї Тернопільщини
Issue Date: 1-Oct-2013
Date of entry: 28-Apr-2016
Publisher: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Keywords: музей
експозиція
популяризація
письменник
художник
Богдан Лепкий
museum
exposition
popularization
writer
artist
Bohdan Lepkyy
Page range: 190-205
Start page: 190
End page: 205
Abstract: У статті досліджено внесок обласного комунального музею Богдана Лепкого в м. Бережани в популяризацію творчості Богдана Лепкого. Вивчено фонди музею щодо збереження доробку письменника, проаналізовано тема­тичне й жанрове різноманіття експозиції музею.
The contribution of The Regional Museum of Bohdan Lepkyy in the city of Berezhany into the popularization of Bogdan Lepky’s creative work has been analyzed. The museum stock concerning the writer’s masterpieces preservation was studied and the thematic and genre diversity of museum’s exposition was examined.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15684
ISBN: 978-966-457-200-9
Copyright owner: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
References (Ukraine): 1. Горняткевич Дем’ян. «Хата на хуторі Кривенькім» (1928 р., картон, олія.) // Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережа­ни (далі - ОКМБЛБ). - Основний фонд (далі - ОФ) - інв. № 514.
2. Лепкий Б. Казка мойого життя / Б. Лепкий. - Друге видання, виправлене і доповнене. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 1999. - 300 с.
3. Лепкий Б. Казка мойого життя. Крегулець / Б. Лепкий. - Л.: Накладом В-ва «Дружина». Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, 1936. - 80 с.
4. Лепкий Б. До Зарваниці. (З «Казки мойого життя») / Б. Лепкий. — Л.: З друкарні Видавничої спілки «Діло», 1938. - 152 с.
5. Лепкий Б. Казка мойого життя. Бережани / Б. Лепкий. - Краків: Накладом «Українського видавництва». Нова друкарня Денникова, 1941. - 182 с.
6. Лепкий Б. Три портрети. Франко - Стефаник - Оркан / Б. Лепкий. - Л.: З друкарні Видавничої спілки «Діло», 1937. - 164 с.
7. Лепкий Б. Осінь / Б. Лепкий. - Коломия: Накладом власним. З друкарні В. Браунера, 1902. - 96 с.
8. Лепкий Б. Стрічки / Б. Лепкий. - Львів: Накладом А. Хойнацкого. З друкарні В. Шийковского, 1901. - 108 с.
9. Лепкий Б. З глибин душі. Вибір поезій / Б. Лепкий. - Л.: Накладом М. Петрицького. «Друкарня Уділова», 1905. - 192 с.
10. Лепкий Б. Поезіє, розрадо одинока / Б. Лепкий. - Л.: Друкарня О. Ріппера в Кракові, 1908. - 84 с.
11. Лепкий Б. З села. Збірка оповідань / Б. Лепкий. - Чернівці: Накладом редакції «Буковини». З друкарні товариства «Руська Рада», 1898. - 84 с.
12. Лепкий Б. З життя. Збірка оповідань / Б. Лепкий. - Л.: Накладом Українсько-руської видавничої спілки, 1899. - 64 с.
13. Лепкий Б. «Кидаю слова...». Нариси й оповідання / Б. Лепкий. - Чер­нівці: 3 друкарні товариства «Руська Рада», 1911. - 78 с.
14. Лепкий Б. Начерк історії української літератури. Книжка І До на­падів татар / Б. Лепкий. - Коломия: Галицька накладня Я. Оренштайна. З друкарні А. Кисілевського і С-ки, 1909. — 320 с.
15. Лепкий Б. Наше письменство. Короткий огляд української літера­тури від найдавніших до теперішніх часів / Б. Лепкий. - Краків: Накладом «Українського видавництва». Друк: «Поспішна», 1941. - 136 с.
16. Лепкий Б. Маркіян Шашкевич. Характеристики українських пись­менників. З ілюстраціями / Б. Лепкий. - Коломия: Галицька накладня Я. Оренштайна. З друкарні А. Кисілевського і С-ки, 1912. - 108 с.
17. Лепкий Б. Три казки / Б. Лепкий. — Львів: Видання «Рідної школи», 1931. - 80 с.
18. Лепкий Б. Каяла. Історичне оповідання з нагоди 750-ліття походу князя Ігоря Святославича на половців 1185 р. / Б. Лепкий. - Л .; 3 друкарні Видавничої спілки «Діло», 1935. - 68 с.
19. «Перша читанка» (Буквар) для народних шкіл / Уклали А. Крушельницький, Б. Лепкий, О. Попович. - Відень, 1918.
20. Лепкий Б. Мотря. Історична повість. Том перший / Б. Лепкий. — Київ-Ляйпціг: Українська накладня, 1926. - 388 с.
21. Лепкий Б. Мотря. Історична повість. Том другий / Б. Лепкий. - Київ-Ляйпціг: Українська накладня, 1926. - 308 с.
22. Лепкий Б. Не вбивай. Історична повість / Б. Лепкий. - Київ-Ляйп­ціг: Українська накладня, 1926. - 396 с.
23. Лепкий Б. Батурин. Історична повість / Б. Лепкий. - Київ-Ляйпціг: Українська накладня, 1927. - 416 с.
24. Лепкий Б. Полтава. Історична повість. І. Над Десною / Б. Лепкий. - Л.: Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, 1928. - 330 с.
25. Лепкий Б. Полтава. Історична повість. II. Бої / Б. Лепкий. - Л .: Дру­карня Наукового Товариства Ім. Шевченка у Львові, 1929. - 420 с.
26. Лепкий Б. Під тихий вечір. Повість-казка / Б. Лепкий. - Київ-Ляйпціг: Українська накладня, 1923. - 396 с.
27. Лепкий Б. Зірка. Повість з повоєнного життя /Б. Лепкий. -77.: Ви­давнича кооперативи «Червона калина». З друкарні А. Гольдмана, 1929. - 184 с.
28. Лепкий Б. Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського / Б. Лепкий. - Львів: Накладом «Червоної калини». Друкарня оо. Василіян у Жовкві, 1927. - 184 с.
29. Лепкий Б. Вадим. Повість з княжих часів / Б. Лепкий. - Львів: Ви­давнича кооперативи «Червона калина». З друкарні А. Гольдмана, 1930. - 228 с.
30. Лепкий Б. Крутіж. Історичні малюнки з часів гетьмана Виговського / Б. Лепкий. - Краків: Накладом «Українського видавництва». Нова дру­карня Денникова, 1941. - 176 с.
31. Лепкий Б. Українські фрески у краківській катедрі / Б. Лепкий. // Ілю­стровані Вісті. — 1940. - липень. — С. 9—10.
32. Лепкий Б. Шевченко про мистецтво / Б. Лепкий. - 3альцведель, 1920. - 26 с.
33. Лежить на серці доля України. Ювілейна збірка на пошану д-ра Романа Смика / Ред. Н. Волинець. - Тернопіль: Джура, 2003.
34. Лепкий Б. По дорозі життя. Вибір оповідань / Б. Лепкий. - Львів: Накладом М. Петрицького. «Друкарня У ділова», 1905. - 170 с.
35. Лепкий Б. Кара та інші оповідання / Б. Лепкий. - Львів: Накладом Українсько-руської видавничої спілки. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1905. - 176 с.
36. Лепкий Б. Над рікою / Б. Лепкий. - Львів: Накладом Р. Гординського. З друкарні В. Шийковского, 1905. - 92 с.
37. Лепкий Б. Писання. Твори в 2 т. Б. Лепкий. - Київ-Ляйпціг: Україн­ська накладня, 1922. - Т. 1: Вірші. - 427 с.; Т. 2: Проза. - 488 с.
38. Лепкий Б. Веселка над пустирем / Б. Лепкий. - Л.: Друкарня вид. «Неділі», 1930. - 352 с.
39. Лев В. Богдан Лепкий. 1872-1941. Життя і творчість / В. Лев. - За­писки НТШ. - Т. СХСІІІ. - Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1976. - 399 с.
40. Пеленський Є.-Ю. Богдан Лепкий - поет / Є.-Ю. Пеленський // Богдан Лепкий. 1872-1941. Збірник у пошану пам’яті поета. - Краків-Львів: Українське видавництво, 1943. - С. 13-32.
41. Золота Липа. Ювілейна збірка творів Богдана Лепкого з його жит­тєписом, бібліографією творів і присвятами. Зладив Зенон Кузеля. - Бер­лін: Українське слово, 1924. - 260 с.
42. Богдан Лепкий: відомий і невідомий: Бібліографічний покажчик / упоряд.: Н. Дирда, Н. Стрілець, ін. - Т.: Підручники і посібники, 2012. - 240 с.
43. Надія Білик: лепкознавчі та культурологічні студії: Бібліографіч­ний покажчик / упоряд.: Н. Дирда, Н. Стрілець. - Т.: Астон, 2012. - 28 с.
44. Лепкий Б. Присвяти Василеві Стефаникові / Упоряд., вступ, ст. та комент. Ф. Погребенника. - Т.: Лілея, 1997. - 100 с.
45. Високе небо Богдана Лепкого. Спробаантологіїу публіцистиці, по­ езії, музиці. — Бережани-Тернопіль: Джура, 2001. - 204 с.
46. Лепкий Б. Цвіт споминів. Твори для дітей / Б. Лепкий. —Т. : Джура, 2002. - 184 с .
47. Лепкий Б. Поезії / Б. Лепкий. / упоряд. Н. Дирда. - Т.: Джура, 2005. - 500 с.
48. Лепкий Б. Прозові твори / Б. Лепкий. / упоряд. Н. Дирда. - Т. : Джу­ра, 2007. - 508 с.
49. Лепкий Б. Казки / Б. Лепкий. /передслово Н. Дирди. - Т.: Богдан, 2012. - 96 с.
50. Богдан Лепкий в духовній історії України: Матеріали наукової кон­ференції / За наук. ред. проф. Р. Т. Гром’яка. Упоряд. - Н . Білик. - Т.: Джура, 2006. - 128 с.; Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого: Матеріали між народної наукової конференції /за ред.. М. Ткачу­ка, Н. Білик. - Т.: Видавництво «Рада», 2007. - 388 с.
51. Горняткевич Дем’ян «Приходство в с. Крегулець» (1928р. Картон, олія.) /ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 513.
52. Лепкий Богдан. «Портрет о. Михайла Глібовицького» (Полотно, олія.) /ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 511.
53. Франко І. Мій ізмарагд. Поезії / І. Франко. - Л.: 1898 р. [з підписом Б. Лепкого] /ЮКМБЛБ. - ОФ.
54. Лепкий Богдан. «Портрет Андрія Чайковського» (Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 520.
55. Лепкий Богдан. «Портрет Тараса Шевченка» (Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 522.
56. Лепкий Богдан. «Портрет Миколи Устияновича» (Папір, олівець.) / ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 523.
57. Лепкий Богдан. «Микола Івасюк» (1894 р. Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 516 .
58. Лепкий Богдан. «Автопортрет» (1885 р. Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 518.
59. Лепкий Богдан. «Автопортрет» (1887 р. Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 519.
60. Лепкий Богдан. «Автопортрет» (1907 р. Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 521.
61. Експозиційний вузол «Дружні і творчі взаємини Богдана Лепкого з українськими і польськими громадсько-культурними діячами». /ЮКМБЛБ.
62. Лепкий Богдан. «Побачиш гори в лід закуті» [автограф] // ОКМБЛБ. - ОФ - арк. ненумер.
63. Лепкий Богдан. «Колисав мою колиску...» [автограф] // ОКМБЛ. - ОФ - арк. ненумер.
64. Афіша «В 60 роковини уродин українського письменника й поета, професора Богдана Лепкого» (Бережани, 20 грудня 1932 р.) // ОКМБЛБ. - ОФ. - арк. ненумер.
65. Афіша «Концерт у 60-ліття уродин найбільшого українського су­часного письменника Богдана Лепкого» (Рогатин, 22 грудня 1932 р.) // ОКМБЛБ. - ОФ - арк. ненумер.
66. Альбом «На спомин Богданові Лепкому бережанці» (1932 р.) // ОКМБЛБ. - ОФ.
67. Кисілевський Нестор. «Бюст Богдана Лепкого» (1932 р. Терако­та.) / ЮКМБЛБ. - ОФ.
68. Різьблена шкатулка (дарунок Б. Лепкому від Союзу українок м. Ко­ломия) (1932 р.) / ЮКМБЛБ. - ОФ.
69. Кульчицька Олена. «Ілюстрація до циклу Б. Лепкого «Ноктюрн»» // ОКМБЛБ. - ОФ.
70. Лепкий Богдан «На святий вечір» [автограф] // ОКМБЛБ. - ОФ - арк. ненумер.
71. Експозиційний вузол «Похорон Богдана Лепкого» // ОКМБЛБ.
72. Лепкий Богдан. «Портрет батька о. Сильвестра Лепкого» (Папір, олівець.) / ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 533.
73. Лепкий Богдан «Домна Лепка» (Полотно, олія.) / ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 549.
74. Лепкий Богдан. «Портрет матері в молодому віці» (Папір, туш, перо.) / ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 566.
75. Лепкий Богдан, «о. Михайло Глібовицький» (Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 579.
76. Лепкий Богдан. «Портрет о. Миколи Лепкого» (1932 р. Картон, олія.) /ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 572.
77. Лепкий Богдан. «Сестра Олена Ремеза» (Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 560.
78. Лепкий Богдан «Портрет Наталїї Марії Лепкої» (1909 р. Папір, олівець.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 562.
79. Лепкий Богдан. «Софія Євгенія Лепка» (Папір, олівець.) / ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 528.
80. Лепкий Богдан. «Портрет сина Ростислава Лева» (Картон, олія.) / ЮКМБЛ. - ОФ - інв. № 568.
81. Лепкий Богдан. «Портрет дружини в молодому віці» (Папір, іта­лійський олівець.) / ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. № 554.
82. Лепкий Богдан. «Портрет дружини в українському строї» (Кар­тон, олія.) / ЮКМБЛБ. - інв. № 532.
83. Лепкий Богдан. «Володимир Мономах» (Папір, мішана техніка); «Богдан Хмельницький» (Папір, олівець); «Гетьман Іван Мазепа» (Папір, олівець); «Князь Болеслав Тройданович» (Папір, олівець) / ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. №№ 529, 535, 543, 547.
84. Лепкий Богдан. «Леся Українка» (папір, олівець); «Григорій Сково­рода» (Папір, мішана техніка); «Портрет Тараса Шевченка» (Папір, мі­шана техніка.) / ЮКМБЛБ. - ОФ - інв. №№ 551, 567, 517.
85. Лепкий Богдан. «Малюнки до читанки» (Папір, туш, перо.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 561.
86. Білик Н. Богдан Лепкий. Життя і діяльність / Н. Білик. - Т.: Джу­ра, 2001. - 172 с.; Сивіцький М. Богдан Лепкий: життя і діяльність / Б. Сивіцький. - К.: Дніпро, 1993. - 254 с.; Погребенник Ф. Богдан Лепкий / Ф. Погребенник . — К.: Тов-во «Знання» України, 1993. - 64 с. ін. // ОКМБЛБ. - ОФ.
87. Стенд «Лауреати премії ім. Братів Лепких» // ОКМБЛБ.
88. Мігоцький Зіновій. «Чуєш, брате мій...» (1997 р. Гаряча емаль, метал.) // ОКМБЛБ. - ОФ - інв. № 606.
89. Білик Н. Богдан Лепкий у духовному відродженні українського на­роду / Н. Білик. - Т: «Збруч», 1999. - 144с.; Гавдида Н. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого: монографія Н. Гавди­да. - К.: Смолоскип, 2012. - 228с.; Качкан В. Хай святиться ім’я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (XIX—XX ст.) / В. Качкан. - Кн. 6 - 7. - Львів, 2004. - 720 с.; Коритко Р. Від передгроззя до громовиці. (Роман з життя Богдана і Левка Лепких) / Р. Коритко. - Л. :[б.в.], 2000. - 296 с.; Мельничук Б. Зламані мальви: нові новели / Б. Мельничук. — Т.: Терно-граф. - 2010. — 88 с.; Сапеляк С. Журбопис: Вірші, публіцисти­ка / С. Сапеляк. - X .: Майдан, 1995. - 96 с.; Ткачук М. Модерністський дис­курс лірики і новел Богдана Лепкого. Дослідження / М. Ткачук. - Т.: ТНПУ, 2005. - 128 с.; ін. // ОКМБЛБ. - ОФ.
90. Великий Син Золотого Поділля: буклет. — Л., 1996. // ОКМБЛБ. — ОФ - інв. № 902-4(1).
91. Жайвір. - 1992 p., 1995 p.. 1996-2002 pp., 2004-2005 pp. // ОКМБЛБ. - ОФ.
92. Грамота Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевчен­ка (з нагоди 10-річчя заснування) (2005 p.); Почесна грамота Національ­ної спілки письменників України (за активну популяризацію творчості ви­датного українського письменника й громадського діяча, значний внесок у відродження культури, духовності рідного народу) (2001 p.); Диплом пе­реможця у номінації «Кращий районний музей» (2002 p.); Грамота Управ­ління культури Тернопільської облдержадміністрації (за перемогу у номі­нації «Кращий музей») (2006 р.) ін. // ОКМБЛБ.
References (International): 1. Horniatkevych Demian. "Khata na khutori Kryvenkim" (1928 r., karton, oliia.), Oblasnyi komunalnyi muzei Bohdana Lepkoho v m. Berezha­ny (dali - OKMBLB), Osnovnyi fond (dali - OF) - inv. No 514.
2. Lepkyi B. Kazka moioho zhyttia, B. Lepkyi, Druhe vydannia, vypravlene i dopovnene, Ivano-Frankivsk: Nova zoria, 1999, 300 p.
3. Lepkyi B. Kazka moioho zhyttia. Krehulets, B. Lepkyi, L., Nakladom V-va "Druzhyna". Drukarnia Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi, 1936, 80 p.
4. Lepkyi B. Do Zarvanytsi. (Z "Kazky moioho zhyttia"), B. Lepkyi, L., Z drukarni Vydavnychoi spilky "Dilo", 1938, 152 p.
5. Lepkyi B. Kazka moioho zhyttia. Berezhany, B. Lepkyi, Krakiv: Nakladom "Ukrainskoho vydavnytstva". Nova drukarnia Dennykova, 1941, 182 p.
6. Lepkyi B. Try portrety. Franko - Stefanyk - Orkan, B. Lepkyi, L., Z drukarni Vydavnychoi spilky "Dilo", 1937, 164 p.
7. Lepkyi B. Osin, B. Lepkyi, Kolomyia: Nakladom vlasnym. Z drukarni V. Braunera, 1902, 96 p.
8. Lepkyi B. Strichky, B. Lepkyi, Lviv: Nakladom A. Khoinatskoho. Z drukarni V. Shyikovskoho, 1901, 108 p.
9. Lepkyi B. Z hlybyn dushi. Vybir poezii, B. Lepkyi, L., Nakladom M. Petrytskoho. "Drukarnia Udilova", 1905, 192 p.
10. Lepkyi B. Poeziie, rozrado odynoka, B. Lepkyi, L., Drukarnia O. Rippera v Krakovi, 1908, 84 p.
11. Lepkyi B. Z sela. Zbirka opovidan, B. Lepkyi, Chernivtsi: Nakladom redaktsii "Bukovyny". Z drukarni tovarystva "Ruska Rada", 1898, 84 p.
12. Lepkyi B. Z zhyttia. Zbirka opovidan, B. Lepkyi, L., Nakladom Ukrainsko-ruskoi vydavnychoi spilky, 1899, 64 p.
13. Lepkyi B. "Kydaiu slova...". Narysy y opovidannia, B. Lepkyi, Cher­nivtsi: 3 drukarni tovarystva "Ruska Rada", 1911, 78 p.
14. Lepkyi B. Nacherk istorii ukrainskoi literatury. Knyzhka I Do na­padiv tatar, B. Lepkyi, Kolomyia: Halytska nakladnia Ya. Orenshtaina. Z drukarni A. Kysilevskoho i S-ky, 1909, 320 p.
15. Lepkyi B. Nashe pysmenstvo. Korotkyi ohliad ukrainskoi litera­tury vid naidavnishykh do teperishnikh chasiv, B. Lepkyi, Krakiv: Nakladom "Ukrainskoho vydavnytstva". Druk: "Pospishna", 1941, 136 p.
16. Lepkyi B. Markiian Shashkevych. Kharakterystyky ukrainskykh pys­mennykiv. Z iliustratsiiamy, B. Lepkyi, Kolomyia: Halytska nakladnia Ya. Orenshtaina. Z drukarni A. Kysilevskoho i S-ky, 1912, 108 p.
17. Lepkyi B. Try kazky, B. Lepkyi, Lviv: Vydannia "Ridnoi shkoly", 1931, 80 p.
18. Lepkyi B. Kaiala. Istorychne opovidannia z nahody 750-littia pokhodu kniazia Ihoria Sviatoslavycha na polovtsiv 1185 y., B. Lepkyi, L .; 3 drukarni Vydavnychoi spilky "Dilo", 1935, 68 p.
19. "Persha chytanka" (Bukvar) dlia narodnykh shkil, Uklaly A. Krushelnytskyi, B. Lepkyi, O. Popovych, Viden, 1918.
20. Lepkyi B. Motria. Istorychna povist. Tom pershyi, B. Lepkyi, Kyiv-Liaiptsih: Ukrainska nakladnia, 1926, 388 p.
21. Lepkyi B. Motria. Istorychna povist. Tom druhyi, B. Lepkyi, Kyiv-Liaiptsih: Ukrainska nakladnia, 1926, 308 p.
22. Lepkyi B. Ne vbyvai. Istorychna povist, B. Lepkyi, Kyiv-Liaip­tsih: Ukrainska nakladnia, 1926, 396 p.
23. Lepkyi B. Baturyn. Istorychna povist, B. Lepkyi, Kyiv-Liaiptsih: Ukrainska nakladnia, 1927, 416 p.
24. Lepkyi B. Poltava. Istorychna povist. I. Nad Desnoiu, B. Lepkyi, L., Drukarnia Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi, 1928, 330 p.
25. Lepkyi B. Poltava. Istorychna povist. II. Boi, B. Lepkyi, L ., Dru­karnia Naukovoho Tovarystva Im. Shevchenka u Lvovi, 1929, 420 p.
26. Lepkyi B. Pid tykhyi vechir. Povist-kazka, B. Lepkyi, Kyiv-Liaiptsih: Ukrainska nakladnia, 1923, 396 p.
27. Lepkyi B. Zirka. Povist z povoiennoho zhyttia /B. Lepkyi. -77., Vy­davnycha kooperatyvy "Chervona kalyna". Z drukarni A. Holdmana, 1929, 184 p.
28. Lepkyi B. Sotnykivna. Istorychna kartyna z chasiv Ivana Vyhovskoho, B. Lepkyi, Lviv: Nakladom "Chervonoi kalyny". Drukarnia oo. Vasyliian u Zhovkvi, 1927, 184 p.
29. Lepkyi B. Vadym. Povist z kniazhykh chasiv, B. Lepkyi, Lviv: Vy­davnycha kooperatyvy "Chervona kalyna". Z drukarni A. Holdmana, 1930, 228 p.
30. Lepkyi B. Krutizh. Istorychni maliunky z chasiv hetmana Vyhovskoho, B. Lepkyi, Krakiv: Nakladom "Ukrainskoho vydavnytstva". Nova dru­karnia Dennykova, 1941, 176 p.
31. Lepkyi B. Ukrainski fresky u krakivskii katedri, B. Lepkyi., Iliu­strovani Visti, 1940, lypen, P. 9-10.
32. Lepkii B. Shevchenko pro mistetstvo, B. Lepkii, 3altsvedel, 1920, 26 p.
33. Lezhyt na sertsi dolia Ukrainy. Yuvileina zbirka na poshanu d-ra Romana Smyka, Red. N. Volynets, Ternopil: Dzhura, 2003.
34. Lepkyi B. Po dorozi zhyttia. Vybir opovidan, B. Lepkyi, Lviv: Nakladom M. Petrytskoho. "Drukarnia U dilova", 1905, 170 p.
35. Lepkyi B. Kara ta inshi opovidannia, B. Lepkyi, Lviv: Nakladom Ukrainsko-ruskoi vydavnychoi spilky. Z drukarni Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka, 1905, 176 p.
36. Lepkyi B. Nad rikoiu, B. Lepkyi, Lviv: Nakladom R. Hordynskoho. Z drukarni V. Shyikovskoho, 1905, 92 p.
37. Lepkyi B. Pysannia. Tvory v 2 t. B. Lepkyi, Kyiv-Liaiptsih: Ukrain­ska nakladnia, 1922, V. 1: Virshi, 427 p.; V. 2: Proza, 488 p.
38. Lepkyi B. Veselka nad pustyrem, B. Lepkyi, L., Drukarnia vyd. "Nedili", 1930, 352 p.
39. Lev V. Bohdan Lepkyi. 1872-1941. Zhyttia i tvorchist, V. Lev, Za­pysky NTSh, T. SKhSIII, Niu-York-Paryzh-Sidnei-Toronto, 1976, 399 p.
40. Pelenskyi Ye.-Yu. Bohdan Lepkyi - poet, Ye.-Yu. Pelenskyi, Bohdan Lepkyi. 1872-1941. Zbirnyk u poshanu pamiati poeta, Krakiv-Lviv: Ukrainske vydavnytstvo, 1943, P. 13-32.
41. Zolota Lypa. Yuvileina zbirka tvoriv Bohdana Lepkoho z yoho zhyt­tiepysom, bibliohrafiieiu tvoriv i prysviatamy. Zladyv Zenon Kuzelia, Ber­lin: Ukrainske slovo, 1924, 260 p.
42. Bohdan Lepkyi: vidomyi i nevidomyi: Bibliohrafichnyi pokazhchyk, uporiad., N. Dyrda, N. Strilets, in, T., Pidruchnyky i posibnyky, 2012, 240 p.
43. Nadiia Bilyk: lepkoznavchi ta kulturolohichni studii: Bibliohrafich­nyi pokazhchyk, uporiad., N. Dyrda, N. Strilets, T., Aston, 2012, 28 p.
44. Lepkyi B. Prysviaty Vasylevi Stefanykovi, Uporiad., vstup, st. ta koment. F. Pohrebennyka, T., Lileia, 1997, 100 p.
45. Vysoke nebo Bohdana Lepkoho. Sprobaantolohiiu publitsystytsi, po­ ezii, muzytsi, Berezhany-Ternopil: Dzhura, 2001, 204 p.
46. Lepkyi B. Tsvit spomyniv. Tvory dlia ditei, B. Lepkyi. -T. : Dzhura, 2002, 184 s .
47. Lepkyi B. Poezii, B. Lepkyi., uporiad. N. Dyrda, T., Dzhura, 2005, 500 p.
48. Lepkyi B. Prozovi tvory, B. Lepkyi., uporiad. N. Dyrda, T. : Dzhu­ra, 2007, 508 p.
49. Lepkii B. Kazki, B. Lepkii. /peredslovo N. Dirdi, T., Bohdan, 2012, 96 p.
50. Bohdan Lepkyi v dukhovnii istorii Ukrainy: Materialy naukovoi kon­ferentsii, Za nauk. red. prof. R. T. Hromiaka. Uporiad, N . Bilyk, T., Dzhura, 2006, 128 p.; Problemy interpretatsii tvorchoi spadshchyny Bohdana Lepkoho: Materialy mizh narodnoi naukovoi konferentsii /ed.. M. Tkachu­ka, N. Bilyk, T., Vydavnytstvo "Rada", 2007, 388 p.
51. Horniatkevych Demian "Prykhodstvo v s. Krehulets" (1928r. Karton, oliia.) /YuKMBLB, OF - inv. No 513.
52. Lepkyi Bohdan. "Portret o. Mykhaila Hlibovytskoho" (Polotno, oliia.) /YuKMBLB, OF - inv. No 511.
53. Franko I. Mii izmarahd. Poezii, I. Franko, L., 1898 y. [z pidpysom B. Lepkoho] /YuKMBLB, OF.
54. Lepkyi Bohdan. "Portret Andriia Chaikovskoho" (Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 520.
55. Lepkyi Bohdan. "Portret Tarasa Shevchenka" (Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 522.
56. Lepkyi Bohdan. "Portret Mykoly Ustyianovycha" (Papir, olivets.), YuKMBLB, OF - inv. No 523.
57. Lepkyi Bohdan. "Mykola Ivasiuk" (1894 r. Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 516 .
58. Lepkyi Bohdan. "Avtoportret" (1885 r. Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 518.
59. Lepkyi Bohdan. "Avtoportret" (1887 r. Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 519.
60. Lepkyi Bohdan. "Avtoportret" (1907 r. Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 521.
61. Ekspozytsiinyi vuzol "Druzhni i tvorchi vzaiemyny Bohdana Lepkoho z ukrainskymy i polskymy hromadsko-kulturnymy diiachamy". /YuKMBLB.
62. Lepkyi Bohdan. "Pobachysh hory v lid zakuti" [avtohraf], OKMBLB, OF - ark. nenumer.
63. Lepkii Bohdan. "Kolisav moiu kolisku..." [avtohraf], OKMBL, OF - ark. nenumer.
64. Afisha "V 60 rokovyny urodyn ukrainskoho pysmennyka y poeta, profesora Bohdana Lepkoho" (Berezhany, 20 hrudnia 1932 y.), OKMBLB, OF, ark. nenumer.
65. Afisha "Kontsert u 60-littia urodyn naibilshoho ukrainskoho su­chasnoho pysmennyka Bohdana Lepkoho" (Rohatyn, 22 hrudnia 1932 y.), OKMBLB, OF - ark. nenumer.
66. Albom "Na spomyn Bohdanovi Lepkomu berezhantsi" (1932 r.), OKMBLB, OF.
67. Kysilevskyi Nestor. "Biust Bohdana Lepkoho" (1932 r. Terako­ta.), YuKMBLB, OF.
68. Rizblena shkatulka (darunok B. Lepkomu vid Soiuzu ukrainok m. Ko­lomyia) (1932 r.), YuKMBLB, OF.
69. Kulchytska Olena. "Iliustratsiia do tsyklu B. Lepkoho "Noktiurn"", OKMBLB, OF.
70. Lepkyi Bohdan "Na sviatyi vechir" [avtohraf], OKMBLB, OF - ark. nenumer.
71. Ekspozytsiinyi vuzol "Pokhoron Bohdana Lepkoho", OKMBLB.
72. Lepkyi Bohdan. "Portret batka o. Sylvestra Lepkoho" (Papir, olivets.), YuKMBLB, OF - inv. No 533.
73. Lepkyi Bohdan "Domna Lepka" (Polotno, oliia.), YuKMBLB, OF - inv. No 549.
74. Lepkyi Bohdan. "Portret materi v molodomu vitsi" (Papir, tush, pero.), YuKMBLB, OF - inv. No 566.
75. Lepkyi Bohdan, "o. Mykhailo Hlibovytskyi" (Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 579.
76. Lepkyi Bohdan. "Portret o. Mykoly Lepkoho" (1932 r. Karton, oliia.) /YuKMBLB, OF - inv. No 572.
77. Lepkyi Bohdan. "Sestra Olena Remeza" (Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 560.
78. Lepkyi Bohdan "Portret Natalii Marii Lepkoi" (1909 r. Papir, olivets.), OKMBLB, OF - inv. No 562.
79. Lepkyi Bohdan. "Sofiia Yevheniia Lepka" (Papir, olivets.), YuKMBLB, OF - inv. No 528.
80. Lepkyi Bohdan. "Portret syna Rostyslava Leva" (Karton, oliia.), YuKMBL, OF - inv. No 568.
81. Lepkyi Bohdan. "Portret druzhyny v molodomu vitsi" (Papir, ita­liiskyi olivets.), YuKMBLB, OF - inv. No 554.
82. Lepkyi Bohdan. "Portret druzhyny v ukrainskomu stroi" (Kar­ton, oliia.), YuKMBLB, inv. No 532.
83. Lepkyi Bohdan. "Volodymyr Monomakh" (Papir, mishana tekhnika); "Bohdan Khmelnytskyi" (Papir, olivets); "Hetman Ivan Mazepa" (Papir, olivets); "Kniaz Boleslav Troidanovych" (Papir, olivets), YuKMBLB, OF - inv. №No 529, 535, 543, 547.
84. Lepkyi Bohdan. "Lesia Ukrainka" (papir, olivets); "Hryhorii Skovo­roda" (Papir, mishana tekhnika); "Portret Tarasa Shevchenka" (Papir, mi­shana tekhnika.), YuKMBLB, OF - inv. №No 551, 567, 517.
85. Lepkyi Bohdan. "Maliunky do chytanky" (Papir, tush, pero.), OKMBLB, OF - inv. No 561.
86. Bilyk N. Bohdan Lepkyi. Zhyttia i diialnist, N. Bilyk, T., Dzhu­ra, 2001, 172 p.; Syvitskyi M. Bohdan Lepkyi: zhyttia i diialnist, B. Syvitskyi, K., Dnipro, 1993, 254 p.; Pohrebennyk F. Bohdan Lepkyi, F. Pohrebennyk , K., Tov-vo "Znannia" Ukrainy, 1993, 64 p. in., OKMBLB, OF.
87. Stend "Laureaty premii im. Brativ Lepkykh", OKMBLB.
88. Mihotskyi Zinovii. "Chuiesh, brate mii..." (1997 r. Hariacha emal, metal.), OKMBLB, OF - inv. No 606.
89. Bilyk N. Bohdan Lepkyi u dukhovnomu vidrodzhenni ukrainskoho na­rodu, N. Bilyk, T: "Zbruch", 1999, 144p.; Havdyda N. Literaturno-maliarskyi dyskurs tvorchosti Bohdana Lepkoho: monograph N. Havdy­da, K., Smoloskyp, 2012, 228p.; Kachkan V. Khai sviatytsia imia tvoie: Istoriia ukrainskoi literatury i kultury v personaliiakh (XIX-XX st.), V. Kachkan, Kn. 6 - 7, Lviv, 2004, 720 p.; Korytko R. Vid peredhrozzia do hromovytsi. (Roman z zhyttia Bohdana i Levka Lepkykh), R. Korytko, L. :[b.v.], 2000, 296 p.; Melnychuk B. Zlamani malvy: novi novely, B. Melnychuk, T., Terno-hraf, 2010, 88 p.; Sapeliak S. Zhurbopys: Virshi, publitsysty­ka, S. Sapeliak, X ., Maidan, 1995, 96 p.; Tkachuk M. Modernistskyi dys­kurs liryky i novel Bohdana Lepkoho. Doslidzhennia, M. Tkachuk, T., TNPU, 2005, 128 p.; in., OKMBLB, OF.
90. Velykyi Syn Zolotoho Podillia: buklet, L., 1996., OKMBLB, OF - inv. No 902-4(1).
91. Zhaivir, 1992 p., 1995 p.. 1996-2002 pp., 2004-2005 pp., OKMBLB, OF.
92. Hramota Vseukrainskoho tovarystva "Prosvita" im. T. Shevchen­ka (z nahody 10-richchia zasnuvannia) (2005 p.); Pochesna hramota Natsional­noi spilky pysmennykiv Ukrainy (za aktyvnu populiaryzatsiiu tvorchosti vy­datnoho ukrainskoho pysmennyka y hromadskoho diiacha, znachnyi vnesok u vidrodzhennia kultury, dukhovnosti ridnoho narodu) (2001 p.); Dyplom pe­remozhtsia u nominatsii "Krashchyi raionnyi muzei" (2002 p.); Hramota Uprav­linnia kultury Ternopilskoi oblderzhadministratsii (za peremohu u nomi­natsii "Krashchyi muzei") (2006 r.) in., OKMBLB.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.