Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15683

Назва: Національний заповідник «Замки Тернопілля»
Інші назви: The national reserve «The castles of Ternopil region»
Автори: Дапилейко, Володимир
Danyleyko, Volodymyr
Бібліографічний опис: Дапилейко В. Національний заповідник «Замки Тернопілля» / Володимир Дапилейко // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 180-189.
Bibliographic description: Danyleyko V. (2013) Natsionalnyi zapovidnyk "Zamky Ternopillia" [The national reserve «The castles of Ternopil region»]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 180-189 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: музей
заповідник
експонати
інтер’єри
реставрація
Museum
reserve
exhibits
interiors
restoration
Діапазон сторінок: 180-189
Початкова сторінка: 180
Кінцева сторінка: 189
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено історію створення і розвитку музейництва у м. Збаражі, проаналізовано процес формування музейних фондових збірок, становлення та напрямки діяльності Національного заповідника «Замки Тернопілля».
The article deals with the history of the museology establishment and its development in the city of Zbarazh. The process of the museum stock collections formation, the functioning and activity tendencies of the National Reserve «The Castles of Ternopil region» has been analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15683
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Збаразький_районний_краєзнавчий_музей
Перелік літератури: 1. Вайдахер Ф. Загальна музеєлогія / Ф. Вайдахер. - Львів: Літопис, 2005.
2. Гайдукевич Я. М. Музеї Тернопільщини: путівник / Я. Гайдукевич. - Львів: Каменяр, 1989. - 127 с.
3. Данилейко В.М. Археологічна Збаражчина / В. М. Данилейко // Галицька брама. - Збараж. - 2004. - № 1-3(109-111). с. 6-7.
4. Данилейко М.К. Фонди - базова основа експозиційної діяльності за­повідника / В. М. Данилейко // Галицька брама. Збараж. - 2004. - № 1-3(109-111). - С. 4-5.
5. Малевич А. П. Збараж: Історико-красзнавчий нарис / А. П. Малевич. - Львів : Каменяр, 1984. - 46 с.
6. Якубовський В. І. Музеєзнавство / В. І. Якубовський. - Кам’янець-Подільський: ПП Мошак M. І., 2006. - 272 с.
7. Інвентарні книги Збаразького районного краєзнавчого музею. 1980—1994.
8. Інвентарні книги Національного заповідника «Замки Тернопілля». 1995-2012.
9. Книги обліку надходжень наукових матеріалів та інвентаря Націо­нального заповідника «Замки Тернопілля». - № 1-17. - 1995-2012.
10. Книги обліку науково-допоміжних матеріалів Національного запо­відника «Замки Тернопілля». - № 1-10. - 1995-2012.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1994 р. № 78. Київ. Про державний історико-архітектурний заповідник у м Збаражі Тернопільської області.
12. Указ Президента України від 15 січня 2005 р. № 35/2005. Про на­дання Державному історико-архітектурному заповіднику у місті Збаражі статусу національного.
13. https://uk.wikipedia.org/wiki/Збаразький_районний_краєзнавчий_музей.
References: 1. Vaidakher F. Zahalna muzeielohiia, F. Vaidakher, Lviv: Litopys, 2005.
2. Haidukevych Ya. M. Muzei Ternopilshchyny: putivnyk, Ya. Haidukevych, Lviv: Kameniar, 1989, 127 p.
3. Danyleiko V.M. Arkheolohichna Zbarazhchyna, V. M. Danyleiko, Halytska brama, Zbarazh, 2004, No 1-3(109-111). P. 6-7.
4. Danyleiko M.K. Fondy - bazova osnova ekspozytsiinoi diialnosti za­povidnyka, V. M. Danyleiko, Halytska brama. Zbarazh, 2004, No 1-3(109-111), P. 4-5.
5. Malevych A. P. Zbarazh: Istoryko-krasznavchyi narys, A. P. Malevych, Lviv : Kameniar, 1984, 46 p.
6. Yakubovskyi V. I. Muzeieznavstvo, V. I. Yakubovskyi, Kamianets-Podilskyi: PP Moshak M. I., 2006, 272 p.
7. Inventarni knyhy Zbarazkoho raionnoho kraieznavchoho muzeiu. 1980-1994.
8. Inventarni knyhy Natsionalnoho zapovidnyka "Zamky Ternopillia". 1995-2012.
9. Knyhy obliku nadkhodzhen naukovykh materialiv ta inventaria Natsio­nalnoho zapovidnyka "Zamky Ternopillia", No 1-17, 1995-2012.
10. Knyhy obliku naukovo-dopomizhnykh materialiv Natsionalnoho zapo­vidnyka "Zamky Ternopillia", No 1-10, 1995-2012.
11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08 liutoho 1994 y. No 78. Kyiv. Pro derzhavnyi istoryko-arkhitekturnyi zapovidnyk u m Zbarazhi Ternopilskoi oblasti.
12. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 sichnia 2005 y. No 35/2005. Pro na­dannia Derzhavnomu istoryko-arkhitekturnomu zapovidnyku u misti Zbarazhi statusu natsionalnoho.
13. https://uk.wikipedia.org/wiki/Zbarazkyi_raionnyi_kraieznavchyi_muzei.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.