Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15682

Назва: Тернопільський обласний краєзнавчий музей у документах державного архіву Тернопільської області (до 100-річчя з дня заснування музею у Тернополі)
Інші назви: The Ternopil regional history museum in the documents of the state record office of Ternopil district (dedicated to the 100-th anniversary of the founding of the museum in Ternopil)
Автори: Гумен, Юрій Євгенович
Цаль, Анатолій
Humen, Yuriy
Tsai, Anatoliy
Бібліографічний опис: Гумен Ю. Є. Тернопільський обласний краєзнавчий музей у документах державного архіву Тернопільської області (до 100-річчя з дня заснування музею у Тернополі) / Юрій Євгенович Гумен, Анатолій Цаль // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 170-179.
Bibliographic description: Humen Y., Tsai A. (2013) Ternopilskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei u dokumentakh derzhavnoho arkhivu Ternopilskoi oblasti (do 100-richchia z dnia zasnuvannia muzeiu u Ternopoli) [The Ternopil regional history museum in the documents of the state record office of Ternopil district (dedicated to the 100-th anniversary of the founding of the museum in Ternopil)]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 170-179 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Тернопільський обласний краєзнавчий музей
державний архів Тернопільської області
документи
музейна справа
фонди
Temopil Regional Natural History Museum
State Archive of Temopil region
documents
museum affairs
stock
Діапазон сторінок: 170-179
Початкова сторінка: 170
Кінцева сторінка: 179
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено діяльність музейних установ м. Тернополя та Тер­нопільської області на основі документів та матеріалів державного архіву Тернопільської області. Подано короткий опис складу документів та перелік архівних фондів, у яких міститься інформація з даної проблематики.
The activity of the museum establishments of Ternopil and Ternopil region has been traced due to the documents and materials from the State Archive of Ternopil region. The brief summary o f the documents’ stucture and the list of the archive stock, containing information on the mentioned problematic is given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15682
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Державний архів Тернопільської області (ДАТО), справа фонду Р - 3207, арк. 4;
2. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. І;
3. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 2;
4. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 3;
5. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 6;
6. ДАТО, ф. р. 3207, оп. І, спр. 41;
7. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 124;
8. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 119;
9. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 325;
10. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 240;
11. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 241;
12. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 246-247а;
13. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 252;
14. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 260;
15. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 261;
16. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1,спр. 276;
17. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 63;
18. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 140;
19. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 163;
20. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 164;
21. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 20;
22. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 44;
23. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 105;
24. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 115;
25. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 109;
26. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 175;
27. ДАТО, ф. р. 3428, оп. 1, спр. 48;
28. ДАТО, ф. р. 3428, оп. 1, спр. 54;
29. ДАТО, ф. р. 3428, оп. 1, спр. 58;
30. ДАТО, ф. р. 3428, оп. 1, спр. 61;
31. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 20;
32. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 21;
33. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 55;
34. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 83;
35. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 23;
36. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 141-159;
37. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 197;
38. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 198;
39. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 199;
40. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 17;
41. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 18;
42. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 19;
43. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 25-46;
44. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 24;
45. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 33;
46. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 40-42;
47. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 49;
48. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 51-59;
49. ДАТО, ф. р. 3489, оп. 1, спр. 2;
50. ДАТО, ф. р. 3466, оп. 1, спр. 246;
51. ДАТО, ф. р. 3466, оп. 1, спр. 256.
52. ДАТО, ф. 33, оп. 1, спр. 540, арк. 10-18;
53. Тернопільський краєзнавчий музей: путівник / С. С. Зелінська, О. С. Ситник, Я. М. Гайдукевич та / «.; упоряд. В. А. Лавренюк; худож. Ю. I. Соколов. - Л.: Каменяр, 1986 - 72 с.
54. Тернопільський обласний краєзнавчий музей: нарис-путівник / Я. Гайдукевич, В. Лавренюк. - Т., 1998. - 76 с.
55. Лавренюк В. Храм у дзеркалі ріки. Нотатки музейника / В. Лавре­нюк. - Т., 2000. - 350 с.
56. Ґерета І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі: нарис-путівник / І. П. Ґерета, О.С. Черемшинський; худож. Іван Крислач. —Л.: Каменяр, 1971. - 95 с.
57. Ґерета, І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі: нарис-путівник / І. П. Ґерета, О. С. Черемшинський; худож. С. І. Іванов. - 3-є вид., допов. - Л .: Каменяр, 1991. - 95 с.
58. Ґерета, І. П. Музей Соломії Крушельницької: нарис-путівник / І. П. Ґерета. - Л.: Каменяр, 1978. - 94 с.
59. Чернихівський Г. І. Великобережецький літературно-меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського: нарис-путівник / Г. І. Чер­ нихівський. - Т.: Збруч, 2006. - 32 с.
60. Чернихівський Г. Кременецький краєзнавчий музей: путівник. / Г. Чернихівський. - Кременець: Папірус, 2005. - 70 с.
61. Василишин О. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса: нарис-путівник / О. Василишин. - Вид. перше. - Тернопіль: Укрпрінт-Захід, 2007. - 82 с.
62. Тернопільський обласний художній музей. 1991-2011 / Упоряд.: І. М. Дуда, О. Р. Ваврик, С. М. Божко, О. В. Мацків; за ред. І. М. Дуди. - Тернопіль: Астон, 2011. - 68 с.
63. Храм книги. Літопис бережанського регіонального центру української книги / за ред. Н. Волинець. - Бережани, 1994. - 184 с.
64. Гайдукевич Я. М. Музеї Тернопільщини: путівник / Я. М. Гайдуке­вич, І. Я. Зелена, В. А. Лавренюк; упоряд. В. А. Лавренюк; худож. В. В. Ко­вальчук. — Л.: Каменяр, 1989. - 127 с.
65. Гайдукевич Я. Не перервати б духовності нитку ...Вибрані статті, виступи, бібліографія / Я. Гайдукевич. - Т.: Воля, 2009. - 288 с.
References: 1. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti (DATO), sprava fondu R - 3207, ark. 4;
2. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. I;
3. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 2;
4. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 3;
5. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 6;
6. DATO, f. r. 3207, op. I, spr. 41;
7. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 124;
8. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 119;
9. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 325;
10. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 240;
11. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 241;
12. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 246-247a;
13. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 252;
14. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 260;
15. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 261;
16. DATO, f. r. 3207, op. 1,spr. 276;
17. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 63;
18. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 140;
19. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 163;
20. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 164;
21. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 20;
22. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 44;
23. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 105;
24. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 115;
25. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 109;
26. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 175;
27. DATO, f. r. 3428, op. 1, spr. 48;
28. DATO, f. r. 3428, op. 1, spr. 54;
29. DATO, f. r. 3428, op. 1, spr. 58;
30. DATO, f. r. 3428, op. 1, spr. 61;
31. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 20;
32. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 21;
33. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 55;
34. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 83;
35. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 23;
36. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 141-159;
37. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 197;
38. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 198;
39. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 199;
40. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 17;
41. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 18;
42. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 19;
43. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 25-46;
44. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 24;
45. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 33;
46. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 40-42;
47. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 49;
48. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 51-59;
49. DATO, f. r. 3489, op. 1, spr. 2;
50. DATO, f. r. 3466, op. 1, spr. 246;
51. DATO, f. r. 3466, op. 1, spr. 256.
52. DATO, f. 33, op. 1, spr. 540, ark. 10-18;
53. Ternopilskyi kraieznavchyi muzei: putivnyk, S. S. Zelinska, O. S. Sytnyk, Ya. M. Haidukevych ta, ".; uporiad. V. A. Lavreniuk; khudozh. Yu. I. Sokolov, L., Kameniar, 1986 - 72 p.
54. Ternopilskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei: narys-putivnyk, Ya. Haidukevych, V. Lavreniuk, T., 1998, 76 p.
55. Lavreniuk V. Khram u dzerkali riky. Notatky muzeinyka, V. Lavre­niuk, T., 2000, 350 p.
56. Gereta I. P. Etnohrafichno-memorialnyi muzei Volodymyra Hnatiuka u Velesnevi: narys-putivnyk, I. P. Gereta, O.S. Cheremshynskyi; khudozh. Ivan Kryslach. -L., Kameniar, 1971, 95 p.
57. Gereta, I. P. Etnohrafichno-memorialnyi muzei Volodymyra Hnatiuka u Velesnevi: narys-putivnyk, I. P. Gereta, O. S. Cheremshynskyi; khudozh. S. I. Ivanov, 3-ye vyd., dopov, L ., Kameniar, 1991, 95 p.
58. Gereta, I. P. Muzei Solomii Krushelnytskoi: narys-putivnyk, I. P. Gereta, L., Kameniar, 1978, 94 p.
59. Chernykhivskyi H. I. Velykoberezhetskyi literaturno-memorialnyi muzei Oleksandra Neprytskoho-Hranovskoho: narys-putivnyk, H. I. Cher­ nykhivskyi, T., Zbruch, 2006, 32 p.
60. Chernykhivskyi H. Kremenetskyi kraieznavchyi muzei: putivnyk., H. Chernykhivskyi, Kremenets: Papirus, 2005, 70 p.
61. Vasylyshyn O. Memorialnyi muzei-sadyba Lesia Kurbasa: narys-putivnyk, O. Vasylyshyn, Vyd. pershe, Ternopil: Ukrprint-Zakhid, 2007, 82 p.
62. Ternopilskyi oblasnyi khudozhnii muzei. 1991-2011, Uporiad., I. M. Duda, O. R. Vavryk, S. M. Bozhko, O. V. Matskiv; ed. I. M. Dudy, Ternopil: Aston, 2011, 68 p.
63. Khram knyhy. Litopys berezhanskoho rehionalnoho tsentru ukrainskoi knyhy, ed. N. Volynets, Berezhany, 1994, 184 p.
64. Haidukevych Ya. M. Muzei Ternopilshchyny: putivnyk, Ya. M. Haiduke­vych, I. Ya. Zelena, V. A. Lavreniuk; uporiad. V. A. Lavreniuk; khudozh. V. V. Ko­valchuk, L., Kameniar, 1989, 127 p.
65. Haidukevych Ya. Ne perervaty b dukhovnosti nytku ...Vybrani statti, vystupy, bibliohrafiia, Ya. Haidukevych, T., Volia, 2009, 288 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.