Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15682

Title: Тернопільський обласний краєзнавчий музей у документах державного архіву Тернопільської області (до 100-річчя з дня заснування музею у Тернополі)
Other Titles: The Ternopil regional history museum in the documents of the state record office of Ternopil district (dedicated to the 100-th anniversary of the founding of the museum in Ternopil)
Authors: Гумен, Юрій Євгенович
Цаль, Анатолій
Humen, Yuriy
Tsai, Anatoliy
Bibliographic description (Ukraine): Гумен Ю. Є. Тернопільський обласний краєзнавчий музей у документах державного архіву Тернопільської області (до 100-річчя з дня заснування музею у Тернополі) / Юрій Євгенович Гумен, Анатолій Цаль // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 170-179.
Bibliographic description (International): Humen Y., Tsai A. (2013) Ternopilskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei u dokumentakh derzhavnoho arkhivu Ternopilskoi oblasti (do 100-richchia z dnia zasnuvannia muzeiu u Ternopoli) [The Ternopil regional history museum in the documents of the state record office of Ternopil district (dedicated to the 100-th anniversary of the founding of the museum in Ternopil)]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 170-179 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 8 : Музеї Тернопільщини
Issue Date: 1-Oct-2013
Publisher: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Keywords: Тернопільський обласний краєзнавчий музей
державний архів Тернопільської області
документи
музейна справа
фонди
Temopil Regional Natural History Museum
State Archive of Temopil region
documents
museum affairs
stock
Page range: 170-179
Start page: 170
End page: 179
Abstract: У статті висвітлено діяльність музейних установ м. Тернополя та Тер­нопільської області на основі документів та матеріалів державного архіву Тернопільської області. Подано короткий опис складу документів та перелік архівних фондів, у яких міститься інформація з даної проблематики.
The activity of the museum establishments of Ternopil and Ternopil region has been traced due to the documents and materials from the State Archive of Ternopil region. The brief summary o f the documents’ stucture and the list of the archive stock, containing information on the mentioned problematic is given.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15682
ISBN: 978-966-457-200-9
Copyright owner: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
References (Ukraine): 1. Державний архів Тернопільської області (ДАТО), справа фонду Р - 3207, арк. 4;
2. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. І;
3. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 2;
4. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 3;
5. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 6;
6. ДАТО, ф. р. 3207, оп. І, спр. 41;
7. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 124;
8. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 119;
9. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 325;
10. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 240;
11. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 241;
12. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 246-247а;
13. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 252;
14. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 260;
15. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1, спр. 261;
16. ДАТО, ф. р. 3207, оп. 1,спр. 276;
17. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 63;
18. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 140;
19. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 163;
20. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 164;
21. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 20;
22. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 44;
23. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 105;
24. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 115;
25. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 109;
26. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 175;
27. ДАТО, ф. р. 3428, оп. 1, спр. 48;
28. ДАТО, ф. р. 3428, оп. 1, спр. 54;
29. ДАТО, ф. р. 3428, оп. 1, спр. 58;
30. ДАТО, ф. р. 3428, оп. 1, спр. 61;
31. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 20;
32. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 21;
33. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 55;
34. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 83;
35. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 23;
36. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 141-159;
37. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 197;
38. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 198;
39. ДАТО, ф. р. 3438, оп. 1, спр. 199;
40. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 17;
41. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 18;
42. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 19;
43. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 25-46;
44. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 24;
45. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 33;
46. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 40-42;
47. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 49;
48. ДАТО, ф. р. 3484, оп. 1, спр. 51-59;
49. ДАТО, ф. р. 3489, оп. 1, спр. 2;
50. ДАТО, ф. р. 3466, оп. 1, спр. 246;
51. ДАТО, ф. р. 3466, оп. 1, спр. 256.
52. ДАТО, ф. 33, оп. 1, спр. 540, арк. 10-18;
53. Тернопільський краєзнавчий музей: путівник / С. С. Зелінська, О. С. Ситник, Я. М. Гайдукевич та / «.; упоряд. В. А. Лавренюк; худож. Ю. I. Соколов. - Л.: Каменяр, 1986 - 72 с.
54. Тернопільський обласний краєзнавчий музей: нарис-путівник / Я. Гайдукевич, В. Лавренюк. - Т., 1998. - 76 с.
55. Лавренюк В. Храм у дзеркалі ріки. Нотатки музейника / В. Лавре­нюк. - Т., 2000. - 350 с.
56. Ґерета І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі: нарис-путівник / І. П. Ґерета, О.С. Черемшинський; худож. Іван Крислач. —Л.: Каменяр, 1971. - 95 с.
57. Ґерета, І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі: нарис-путівник / І. П. Ґерета, О. С. Черемшинський; худож. С. І. Іванов. - 3-є вид., допов. - Л .: Каменяр, 1991. - 95 с.
58. Ґерета, І. П. Музей Соломії Крушельницької: нарис-путівник / І. П. Ґерета. - Л.: Каменяр, 1978. - 94 с.
59. Чернихівський Г. І. Великобережецький літературно-меморіальний музей Олександра Неприцького-Грановського: нарис-путівник / Г. І. Чер­ нихівський. - Т.: Збруч, 2006. - 32 с.
60. Чернихівський Г. Кременецький краєзнавчий музей: путівник. / Г. Чернихівський. - Кременець: Папірус, 2005. - 70 с.
61. Василишин О. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса: нарис-путівник / О. Василишин. - Вид. перше. - Тернопіль: Укрпрінт-Захід, 2007. - 82 с.
62. Тернопільський обласний художній музей. 1991-2011 / Упоряд.: І. М. Дуда, О. Р. Ваврик, С. М. Божко, О. В. Мацків; за ред. І. М. Дуди. - Тернопіль: Астон, 2011. - 68 с.
63. Храм книги. Літопис бережанського регіонального центру української книги / за ред. Н. Волинець. - Бережани, 1994. - 184 с.
64. Гайдукевич Я. М. Музеї Тернопільщини: путівник / Я. М. Гайдуке­вич, І. Я. Зелена, В. А. Лавренюк; упоряд. В. А. Лавренюк; худож. В. В. Ко­вальчук. — Л.: Каменяр, 1989. - 127 с.
65. Гайдукевич Я. Не перервати б духовності нитку ...Вибрані статті, виступи, бібліографія / Я. Гайдукевич. - Т.: Воля, 2009. - 288 с.
References (International): 1. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti (DATO), sprava fondu R - 3207, ark. 4;
2. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. I;
3. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 2;
4. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 3;
5. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 6;
6. DATO, f. r. 3207, op. I, spr. 41;
7. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 124;
8. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 119;
9. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 325;
10. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 240;
11. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 241;
12. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 246-247a;
13. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 252;
14. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 260;
15. DATO, f. r. 3207, op. 1, spr. 261;
16. DATO, f. r. 3207, op. 1,spr. 276;
17. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 63;
18. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 140;
19. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 163;
20. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 164;
21. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 20;
22. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 44;
23. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 105;
24. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 115;
25. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 109;
26. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 175;
27. DATO, f. r. 3428, op. 1, spr. 48;
28. DATO, f. r. 3428, op. 1, spr. 54;
29. DATO, f. r. 3428, op. 1, spr. 58;
30. DATO, f. r. 3428, op. 1, spr. 61;
31. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 20;
32. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 21;
33. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 55;
34. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 83;
35. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 23;
36. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 141-159;
37. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 197;
38. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 198;
39. DATO, f. r. 3438, op. 1, spr. 199;
40. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 17;
41. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 18;
42. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 19;
43. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 25-46;
44. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 24;
45. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 33;
46. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 40-42;
47. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 49;
48. DATO, f. r. 3484, op. 1, spr. 51-59;
49. DATO, f. r. 3489, op. 1, spr. 2;
50. DATO, f. r. 3466, op. 1, spr. 246;
51. DATO, f. r. 3466, op. 1, spr. 256.
52. DATO, f. 33, op. 1, spr. 540, ark. 10-18;
53. Ternopilskyi kraieznavchyi muzei: putivnyk, S. S. Zelinska, O. S. Sytnyk, Ya. M. Haidukevych ta, ".; uporiad. V. A. Lavreniuk; khudozh. Yu. I. Sokolov, L., Kameniar, 1986 - 72 p.
54. Ternopilskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei: narys-putivnyk, Ya. Haidukevych, V. Lavreniuk, T., 1998, 76 p.
55. Lavreniuk V. Khram u dzerkali riky. Notatky muzeinyka, V. Lavre­niuk, T., 2000, 350 p.
56. Gereta I. P. Etnohrafichno-memorialnyi muzei Volodymyra Hnatiuka u Velesnevi: narys-putivnyk, I. P. Gereta, O.S. Cheremshynskyi; khudozh. Ivan Kryslach. -L., Kameniar, 1971, 95 p.
57. Gereta, I. P. Etnohrafichno-memorialnyi muzei Volodymyra Hnatiuka u Velesnevi: narys-putivnyk, I. P. Gereta, O. S. Cheremshynskyi; khudozh. S. I. Ivanov, 3-ye vyd., dopov, L ., Kameniar, 1991, 95 p.
58. Gereta, I. P. Muzei Solomii Krushelnytskoi: narys-putivnyk, I. P. Gereta, L., Kameniar, 1978, 94 p.
59. Chernykhivskyi H. I. Velykoberezhetskyi literaturno-memorialnyi muzei Oleksandra Neprytskoho-Hranovskoho: narys-putivnyk, H. I. Cher­ nykhivskyi, T., Zbruch, 2006, 32 p.
60. Chernykhivskyi H. Kremenetskyi kraieznavchyi muzei: putivnyk., H. Chernykhivskyi, Kremenets: Papirus, 2005, 70 p.
61. Vasylyshyn O. Memorialnyi muzei-sadyba Lesia Kurbasa: narys-putivnyk, O. Vasylyshyn, Vyd. pershe, Ternopil: Ukrprint-Zakhid, 2007, 82 p.
62. Ternopilskyi oblasnyi khudozhnii muzei. 1991-2011, Uporiad., I. M. Duda, O. R. Vavryk, S. M. Bozhko, O. V. Matskiv; ed. I. M. Dudy, Ternopil: Aston, 2011, 68 p.
63. Khram knyhy. Litopys berezhanskoho rehionalnoho tsentru ukrainskoi knyhy, ed. N. Volynets, Berezhany, 1994, 184 p.
64. Haidukevych Ya. M. Muzei Ternopilshchyny: putivnyk, Ya. M. Haiduke­vych, I. Ya. Zelena, V. A. Lavreniuk; uporiad. V. A. Lavreniuk; khudozh. V. V. Ko­valchuk, L., Kameniar, 1989, 127 p.
65. Haidukevych Ya. Ne perervaty b dukhovnosti nytku ...Vybrani statti, vystupy, bibliohrafiia, Ya. Haidukevych, T., Volia, 2009, 288 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.