Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15681

Назва: Музей-садиба академіка І.Я. Горбачевського
Інші назви: The museum of academic I.Ya. Horbachevsky
Автори: Гонський, Ярослав
Лотоцька, Олена
Honsky, Yaroslav
Lototska, Olena
Бібліографічний опис: Гонський Я. Музей-садиба академіка І.Я. Горбачевського / Ярослав Гонський, Олена Лотоцька // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 163-169.
Bibliographic description: Honsky Y., Lototska O. (2013) Muzei-sadyba akademika I.Ya. Horbachevskoho [The museum of academic I.Ya. Horbachevsky]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 163-169 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: музей
експозиції
Іван Горбачевський
Тернопільський державний медичний університет
museum
exhibition
Ivan Horbachevsky
Temopil State Medical University
Діапазон сторінок: 163-169
Початкова сторінка: 163
Кінцева сторінка: 169
Короткий огляд (реферат): У статті наводяться дані про історію відкриття та структуру музею-садиби академіка І.Я. Горбачевського в селі Зарубинці Збаразького району Тер­нопільської області. Мова йде про Івана Горбачевського та його брата Анто­на. Показана їх роль для української і світової науки і культури. Експозиції музею створені на основі двох книжок про Горбачевських, а також численних спогадів і різних повідомлень у пресі. Експозиції представ­лені в 3-х розділах: 1.Життєвий шлях академіка І. Горбачевського. 2.Брати Іван і Антон Горбачевські. 3.Наукові досягнення академіка І.Горбачевського. Огляд кімнат музею дає відвідувачам можливість глибше зрозуміти особистість І. Горбачевського, який прожив 88 років, з яких 67 за межами України, але все своє життя він присвятив Україні та її становленню як дер­жави. В цьому виховне значення музею для молодого покоління.
The article describes the history o f the discovery and structure o f the academic I.Ya. Horbachevsky museum in Zarubyntsy village of Zbarazh district, Temopil region. The information about Ivan Horbachevsky and his brother Anton is shown. Their role in Ukrainian and world science and culture progress is explained. Museum exhibits based on two books about Horbachevsky, numerous memories and various press reports. Exhibitions are presented in 3 sections: 1. The life of academic I.Ya. Horbachevsky. 2. Brothers Ivan and Anton Horbachevsky. 3. I.Ya. Horbachevsky scientific achievements. Overview o f the museum rooms gives visitors a deeper understanding about I. Ya. Horbachevsky who has lived 88 years, including 67 outside Ukraine, but all his life he devoted Ukraine and its establishment as a state.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15681
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Бабюк Я. Академік АН УРСР Іван Горбачєвський / Я . Бабюк // Укра­їнський біохімічний журнал. - 1962. — Т. 34, № 4. — С. 633-635.
2. Савицький І.В. Основи біохімії / І.В. Савицький. - Київ: Вища школа, 1965 - С. 245-246.
3. Головацький І. Академік Горбачєвський / І. Головацький // Україна і світ. - 1994. - С. 9-10.
4. Гонський Я.І. Академік І. Горбачєвський і 60 років з часу смерті та 120 років від часу синтезу сечової кислоти / Я.І. Гонський, Ю.І. Губський // Медична хімія. - 2002. - № 4. — С. 96-97.
5. Гонський Я. Іван Горбачевський у спогадах і листуваннях / Я. Гон­ський. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 183 с.
6. Гонський Я. Брати Горбачевські / Я. Гонський. - Тернопіль: Укрмед-книга, 2009. - 139 с.
References: 1. Babiuk Ya. Akademik AN URSR Ivan Horbachievskyi, Ya . Babiuk, Ukra­yinskyi biokhimichnyi zhurnal, 1962, V. 34, No 4, P. 633-635.
2. Savytskyi I.V. Osnovy biokhimii, I.V. Savytskyi, Kyiv: Vyshcha shkola, 1965 - P. 245-246.
3. Holovatskyi I. Akademik Horbachievskyi, I. Holovatskyi, Ukraine i svit, 1994, P. 9-10.
4. Honskyi Ya.I. Akademik I. Horbachievskyi i 60 rokiv z chasu smerti ta 120 rokiv vid chasu syntezu sechovoi kysloty, Ya.I. Honskyi, Yu.I. Hubskyi, Medychna khimiia, 2002, No 4, P. 96-97.
5. Honskyi Ya. Ivan Horbachevskyi u spohadakh i lystuvanniakh, Ya. Hon­skyi, Ternopil: Ukrmedknyha, 2004, 183 p.
6. Honskyi Ya. Braty Horbachevski, Ya. Honskyi, Ternopil: Ukrmed-knyha, 2009, 139 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.