Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15678

Назва: Музей у Тернополі: історія заснування та розвитку
Інші назви: The museum in Ternopil: the history of foundation and development
Автори: Гаврилюк, Олег
Havrylyuk, Oleh
Бібліографічний опис: Гаврилюк О. Музей у Тернополі: історія заснування та розвитку / Олег Гаврилюк // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 129-135.
Bibliographic description: Havrylyuk O. (2013) Muzei u Ternopoli: istoriia zasnuvannia ta rozvytku [The museum in Ternopil: the history of foundation and development]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 129-135 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Тернопіль
музей
фонди
експонати
Temopil
museum
stock
exhibitions
Діапазон сторінок: 129-135
Початкова сторінка: 129
Кінцева сторінка: 135
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано процес створення, формування фондових груп експонатів і розвиток музею у місті Тернополі від 1907 до 2013 р.
The article analyzes the process of establishing, the stock exhibit groups formation as well as the development of the museum in Ternopil begining from 1907 up to 2013.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15678
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Другий з’їзд українських музеологів. - Львів: Друкарня Вид. С-ки «Діло». - 8 с.
2. Зелінська С. С. Тернопільський краєзнавчий музей: Путівник / С. С. Зелінська, О. С. Ситник, Я. М. Гайдукевич, Є. О. Гасай, Л. П. Катеришок, П. В. Сливка, В. А. Лавренюк. - Львів: Каменяр, 1986. - 72 с.
3. Лавренюк В. Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Нарис-путівник / В. Лавренюк, Я. Гайдукевич. — Тернопіль, 1998. - 66 с.
4. Смольський Гр. З маленької збірки величезне число експонатів. Історично-Краєзнавчий Музей в Тернополі / Гр. Смольський // Львівські ві­сті, 1941. - Ч. 124. - 3 1 січня.
5. Blicharski Czeslaw E. Miscellanea Tarnopolskie / Czeslaw E. Blicharski. Tom I. - Biskupice, 1994. - 472 c.
6. Janusz Bolidan. Sprawozdanie z dzialnosci panstwowego konserwatora zabytkow przedhistorycznych okrggu Lwowskiego za 1924 r. / Janusz Bolidan // Wiadomosci Archeologiczne. - Tom X. - Warszawa, 1929 . - C. 255-270.
7. Nalgcz-Dobrowolski Marceli. Zbiory Muzeum Podolskiego w Tarnopolu / Marceli Nalfcz-Dohrowolski // Muzeum Polskie. - Kijöw, MCMXVII. - C.41-52.
8. Przewodnikpo Muzeum PodolskiemT. C. L. w Tarnopolu. - Tarnopol, 1913. - 15 c.
9. Regjonalne Muzeum Podolskie T. C. L. W Tarnopolu. - Tarnopol, 1930. - 16 c.
10. Sprawozdanie zarzqdu kola Towarzystwa «Szkoly Ludowej» w Tarnopolu za rok 1907. - Tarnopol, 1908. - 81 c.
References: 1. Druhyi zizd ukrainskykh muzeolohiv, Lviv: Drukarnia Vyd. S-ky "Dilo", 8 p.
2. Zelinska S. S. Ternopilskyi kraieznavchyi muzei: Putivnyk, S. S. Zelinska, O. S. Sytnyk, Ya. M. Haidukevych, Ye. O. Hasai, L. P. Kateryshok, P. V. Slyvka, V. A. Lavreniuk, Lviv: Kameniar, 1986, 72 p.
3. Lavreniuk V. Ternopilskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei. Narys-putivnyk, V. Lavreniuk, Ya. Haidukevych, Ternopil, 1998, 66 p.
4. Smolskyi Hr. Z malenkoi zbirky velychezne chyslo eksponativ. Istorychno-Kraieznavchyi Muzei v Ternopoli, Hr. Smolskyi, Lvivski vi­sti, 1941, Ch. 124, 3 1 sichnia.
5. Blicharski Czeslaw E. Miscellanea Tarnopolskie, Czeslaw E. Blicharski. Tom I, Biskupice, 1994, 472 c.
6. Janusz Bolidan. Sprawozdanie z dzialnosci panstwowego konserwatora zabytkow przedhistorycznych okrggu Lwowskiego za 1924 r., Janusz Bolidan, Wiadomosci Archeologiczne, Tom X, Warszawa, 1929 , P. 255-270.
7. Nalgcz-Dobrowolski Marceli. Zbiory Muzeum Podolskiego w Tarnopolu, Marceli Nalfcz-Dohrowolski, Muzeum Polskie, Kijöw, MCMXVII, P.41-52.
8. Przewodnikpo Muzeum PodolskiemT. C. L. w Tarnopolu, Tarnopol, 1913, 15 c.
9. Regjonalne Muzeum Podolskie T. C. L. W Tarnopolu, Tarnopol, 1930, 16 c.
10. Sprawozdanie zarzqdu kola Towarzystwa "Szkoly Ludowej" w Tarnopolu za rok 1907, Tarnopol, 1908, 81 c.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.