Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15677

Назва: Д-р Роман Смик - фундатор музею письменника Богдана Лепкого у м. Бережани
Інші назви: Dr. Roman Smyk as the founder of the writer Bohdan Lepkyy museum in Berezhany
Автори: Волинець, Надія Іларіонівна
Volynets’, Nadia
Бібліографічний опис: Волинець Н. І. Д-р Роман Смик - фундатор музею письменника Богдана Лепкого у м. Бережани / Надія Іларіонівна Волинець // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 111-128.
Bibliographic description: Volynets’ N. (2013) D-r Roman Smik - fundator muzeiu pismennika Bohdana Lepkoho u m. Berezhani [Dr. Roman Smyk as the founder of the writer Bohdan Lepkyy museum in Berezhany]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 111-128 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: музей
Богдан Лепкий
Роман Смик
лепківські видання
museum
Bohdan Lepkyy
Roman Smyk
Lepkyy’s works
Діапазон сторінок: 111-128
Початкова сторінка: 111
Кінцева сторінка: 128
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено діяльність д-ра Романа Смика, як основного орга­нізатора і фундатора, спрямована на створення меморіального музею Богда­на Лепкого у м. Бережани.
The article displays Dr. Roman Smyk’s activity as the major founder and promoter, who devoted his life to creating the Bohdan Lepkyy Memorial Museum in Berezhany.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15677
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Качкан В. Незгасиме полум’я зорі / В. Качкан // Високе небо Богдана Лепкого. Спроба антології у публіцистиці, поезії, пісні. - Бережани, Тер­нопіль, 2001. — С. 6 — 26.
2. Гром’як Р. Присутність у культурі, незникомість... / Р. Гром’як // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого: матеріали міжнародної наукової конференції. Тернопіль, 23 листопада 2007 р. - Тер­нопіль,2007. - С. 10-18.
3. Смик Р. Дороги долі / Р. Смик // Лежить на серці доля України. - Тер­нопіль, 2003. - С. 10-24.
4. Ільницький М. Передмова / М. Ільницький // Б. Лепкий. Поезії. - Київ, 1990. - С. 4-8.
5. Лепкий Б. Казка мойого життя / Б. Лепкий,- Івано-Франківськ, 1998. - 308 с.
6. Повернення Україні Богдана Лепкого: 2-е доп. видання, присвячене 55-річчю Великого сина України Богдана Лепкого / Передм. Р. Смика. - Чи­каго, Україна, 1996.
7. Погребенник В. Патріот України, меценат, українознавеїіь: світлій пам’яті доктора Романа Смика / В. Погребенник // Жайвір. - 2008 - Ч. І. - С. 4.
8. Качкан В. У слові і чині - сенс його життя / В. Качкан // Лежить на серці доля України - Тернопіль, 2003. - С. 5-9.
References: 1. Kachkan V. Nezghasyme polumia zori, V. Kachkan, Vysoke nebo Bohdana Lepkoho. Sproba antolohii u publitsystytsi, poezii, pisni, Berezhany, Ter­nopil, 2001, P. 6 - 26.
2. Hromiak R. Prysutnist u kulturi, neznykomist..., R. Hromiak, Problemy interpretatsii tvorchoi spadshchyny Bohdana Lepkoho: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Ternopil, 23 lystopada 2007 y, Ter­nopil,2007, P. 10-18.
3. Smyk R. Dorohy doli, R. Smyk, Lezhyt na sertsi dolia Ukrainy, Ter­nopil, 2003, P. 10-24.
4. Ilnytskyi M. Peredmova, M. Ilnytskyi, B. Lepkyi. Poezii, Kyiv, 1990, P. 4-8.
5. Lepkyi B. Kazka moioho zhyttia, B. Lepkyi, Ivano-Frankivsk, 1998, 308 p.
6. Povernennia Ukraini Bohdana Lepkoho: 2-e dop. vydannia, prysviachene 55-richchiu Velykoho syna Ukrainy Bohdana Lepkoho, Peredm. R. Smyka, Chy­kaho, Ukraine, 1996.
7. Pohrebennyk V. Patriot Ukrainy, metsenat, ukrainoznaveii: svitlii pamiati doktora Romana Smyka, V. Pohrebennyk, Zhaivir, 2008 - Ch. I, P. 4.
8. Kachkan V. U slovi i chyni - sens yoho zhyttia, V. Kachkan, Lezhyt na sertsi dolia Ukrainy - Ternopil, 2003, P. 5-9.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.