Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15675

Назва: Історія створення та діяльність Історико-меморіального музею політичних в’язнів
Інші назви: The history and activities of The historical and memorial of political prisoners museum
Автори: Бірчак, Володимир
Birchak, Volodymyr
Бібліографічний опис: Бірчак В. Історія створення та діяльність Історико-меморіального музею політичних в’язнів / Володимир Бірчак // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 89-96.
Bibliographic description: Birchak V. (2013) Istoriia stvorennia ta diialnist Istoryko-memorialnoho muzeiu politychnykh viazniv [The history and activities of The historical and memorial of political prisoners museum]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 89-96 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Музей політичних в’язнів
експозиція
виставка
ОУН
УПА
політичні репресії
The Historical Memorial of Political Prisoners Museum
exposition
exhibition
the OUN (the Organization of Ukrainian Nationalists)
the URA (the Ukrainian Rebel Army)
political repression
Діапазон сторінок: 89-96
Початкова сторінка: 89
Кінцева сторінка: 96
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано історію створення музею, висвітлено діяль­ність його засновників. Подано загальну характеристику експозицій та фон­дової збірки, досліджено роботу музею впродовж 15-ти років діяльності.
The article analyzes the process of the museum creation and describes its founders’ activity. The general description of the museum exhibitions and stock collections is given. The whole museum’s work within 15 years of its activity has been traced in the article.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15675
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Олещук І., Савка О. Тернопільський історико-меморіальний му­зей політичних в’язнів. Путівник / І. Олещук, О. Савка. - Тернопіль: Воля, 2011. - 23 с.
2. Зварич Д. Органи Державної Безпеки. Тернопільська область. У фото­графіях і документах (1939-2010) / Д. Зварич. - Тернопіль: Джура, 2010. - 386 с.
3. Олещук І. Шлях до прозріння. Документи, спогади, публіцистичні і літературні твори про громадсько-політичне життя 90-х років XX і по­чатку XXI століття / І. Олещук. - Тернопіль: Джура, 2011. - 384 с.
4. Бандурка І. Орест Савка і його театр / І. Бандурка. - Тернопіль: Воля, 2009. - 284 с.
References: 1. Oleshchuk I., Savka O. Ternopilskyi istoryko-memorialnyi mu­zei politychnykh viazniv. Putivnyk, I. Oleshchuk, O. Savka, Ternopil: Volia, 2011, 23 p.
2. Zvarych D. Orhany Derzhavnoi Bezpeky. Ternopilska oblast. U foto­hrafiiakh i dokumentakh (1939-2010), D. Zvarych, Ternopil: Dzhura, 2010, 386 p.
3. Oleshchuk I. Shliakh do prozrinnia. Dokumenty, spohady, publitsystychni i literaturni tvory pro hromadsko-politychne zhyttia 90-kh rokiv XX i po­chatku XXI stolittia, I. Oleshchuk, Ternopil: Dzhura, 2011, 384 p.
4. Bandurka I. Orest Savka i yoho teatr, I. Bandurka, Ternopil: Volia, 2009, 284 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.