Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15666

Title: Збірник праць: том 8. Музеї Тернопільщини / Тернопільський осередок Науко­вого товариства ім. Шевченка
Other Titles: Scientific collection of works: Vol. 8. The Museums of Ternopil Region / Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Bibliographic description (Ukraine): Збірник праць: том 8. Музеї Тернопільщини / Тернопільський осередок Науко­вого товариства ім. Шевченка / відп. ред. М. Андрейчин, ред. тому Е. Бистриць­ка. - Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. - 546 с.; іл. 978-966-457-200-9
Issue Date: 1-Oct-2013
Date of entry: 28-Apr-2016
Publisher: ТзОВ «Терно-граф»
BBK: 63.3 (4Укр 4П)
Abstract: Збірник містить 44 наукові статті, в яких наведено важливу інформацію про держав­ні та громадські музеї Тернопільської області. Чільне місце відведено історії їх станов­лення і розвитку, характеристиці основних фондів та експонатів. Висвітлено діяльність низки меморіальних музеїв, які повернули із забуття імена славетних краян - громад­ських діячів, подвижників науки та культури. Окреслено перспективи розвою музейної справи та Національного заповідника «Замки Тернопілля». Адресовано науковцям, працівникам музеїв і всім, хто цікавиться історією України.
Description: Затверджено до друку вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 3 від 22.10.2013 р.).
Sponsorship: Видання здійснено за сприяння Центру дослідження духовної культури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та фінансової підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради і Кременецького медичного училища ім. Арсена Річннського та ВАТ “Тернопільгаз”.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15666
ISBN: 978-966-457-200-9
Copyright owner: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013 © Бистрицька Е., передмова, 2013 © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Content type: Book
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NTSH_8.pdf109,68 MBAdobe PDFView/Open
Cover.png5,79 MBimage/pngView/Open
Back_cover.png4,82 MBimage/pngView/Open
NTSH_8.djvu124,47 MBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.