Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15611

Назва: Подільське туристично-краєзнавче товариство (1925-1939 рр.): аспекти краєзнавчої та пам’яткоохоронної діяльності
Автори: Парацій, Володимир Михайлович
Приналежність: Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани
Бібліографічний опис: Парацій В. М. Подільське туристично-краєзнавче товариство (1925-1939 рр.): аспекти краєзнавчої та пам’яткоохоронної діяльності / Володимир Парацій // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 81-89. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Paratsii V. M. (2007) Podilske turystychno-kraieznavche tovarystvo (1925-1939 rr.): aspekty kraieznavchoi ta pamiatkookhoronnoi diialnosti. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 81-89 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 81-89
Початкова сторінка: 81
Кінцева сторінка: 89
Короткий огляд (реферат): Досліджено діяльність Подільського туристично-краєзнавчого товариства (1925-1939 рр.), що працювало на теренах тодішнього Тернопільського воєводства. Запропоновано враховувати його методичний досвід у розвитку сучасного туризму.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15611
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Державний архів Тернопільської області (ДАТО). - Ф. 7. - Оп.1. - Спр. 36.
2. ДАТО. - Ф. 36. - On. 1. - Спр. 3.
3. ДАТО. - Ф. 36. - Оп. І.- Спр. 6.
4. ДАТО. - Ф. 231. - Оп. 4. - Спр. 1441.
5. Дуда І. Тернопіль 1540-1991 // Тернопіль вечірній. - 1999. - 13 березня. - № 64.
6. Логвин Г. Українське мистецтво в творах М. Грушевського // Український історик, - 1991-1992. - № 3-4, 1-4. - С. 243-251.
7. Blicharski Cz. Miscellanea Tarnopolska. - Biskupince, 1995. - T.2.
8. Maciesza A. Opisy powiatow a studja nad stosunkami wojewodstw jako jednostek regionalnych. - Plock, 1928.
9. Kunzek T. Ziemia podofska. Opis krajoznawczo-turystyczny wojewodstwa Tam opolskiego. - Tarnopol, 1935.
10. Sprawozdanie wydzialu Podolskiego Towarystwa Turystyczno-krajoznawczego z dzialalnosci za czas od dnia 1 maja 1930 do dnia 30 kwietnia 1931 roku. - Tarnopot, 1931.
11. Wojewodstwo Tarnopolskie. - Tarnopol, 1931.
References: 1. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti (DATO), F. 7, Op.1, Spr. 36.
2. DATO, F. 36, On. 1, Spr. 3.
3. DATO, F. 36, Op. I, Spr. 6.
4. DATO, F. 231, Op. 4, Spr. 1441.
5. Duda I. Ternopil 1540-1991, Ternopil vechirnii, 1999, 13 bereznia, No 64.
6. Lohvyn H. Ukrainske mystetstvo v tvorakh M. Hrushevskoho, Ukrainskyi istoryk, 1991-1992, No 3-4, 1-4, P. 243-251.
7. Blicharski Cz. Miscellanea Tarnopolska, Biskupince, 1995, T.2.
8. Maciesza A. Opisy powiatow a studja nad stosunkami wojewodstw jako jednostek regionalnych, Plock, 1928.
9. Kunzek T. Ziemia podofska. Opis krajoznawczo-turystyczny wojewodstwa Tam opolskiego, Tarnopol, 1935.
10. Sprawozdanie wydzialu Podolskiego Towarystwa Turystyczno-krajoznawczego z dzialalnosci za czas od dnia 1 maja 1930 do dnia 30 kwietnia 1931 roku, Tarnopot, 1931.
11. Wojewodstwo Tarnopolskie, Tarnopol, 1931.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.