Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15606

Назва: Буцнів як типове поселення Західної України в контексті україно-польських відносин XV-XX ст.
Автори: Новосядлий, Богдан Теодорович
Новосядла, Наталя
Приналежність: Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани
Бібліографічний опис: Новосядлий Б. Т. Буцнів як типове поселення Західної України в контексті україно-польських відносин XV-XX ст. / Богдан Новосядлий, Наталя Новосядла // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 17-34. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Novosiadlii B. T., Novosiadla N. (2007) Butsniv yak typove poselennia Zakhidnoi Ukrainy v konteksti ukraino-polskykh vidnosyn XV-XX st.. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 17-34 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 17-34
Початкова сторінка: 17
Кінцева сторінка: 34
Короткий огляд (реферат): Бережанщина в польсько-козацькому протистоянні сер. XVII - поч. XVIII cm. була на просторових околицях окремих процесів цієї воєнної динаміки. Але й периферійна роль краю у визначальних історичних подіях не применшувала її позитивної значимості.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15606
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Мацелюх Роман та ін. Великі Бірки - з глибини віків до наших днів. - Тернопіль: Лілея, 2005. - 220 с.
2. Історія міст і сіл Теребовлянщини. - Тернопіль: Збруч, 1997. - 542 с.
3. Akta grodzkie і ziemskie. - Т. XII. - Lwow, 1887.
4. F.D^bkowski. Podzial administacyjny wojewödztw. - Lwow, 1939.
5. Шараневичь И. Исторія галицько-володимирской Руси от найдавнійших времен до року 1453. - Львов, 1863.
6. Клименко Олег, Хаварівський Богдан. Буцнів // Нова тернопільська газета. — 3 жовт. 2001.
7. Bauer J. Przeszlosci osiedli wojewödztwa Tarnopolskiego. - Tarnopol, 1935. - 64 s.
8. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. - Krakow, 1858. - 964 s.
9. Sąd Grodzki Trembowlski. - T.105.
10. Hornowa Elzbieta. Stosunki ekonomiczno-spoleczne w miastach ziemi halickiej w latach 1590-1648. - Opole, 1963. - 385 s.
11. Історія міст і сіл Теребовлянщини. - Тернопіль: Збруч, 1997. - 542 с.
12. Галицько-волинський літопис. Львів, 1994.
13. О. Петро Білинський. Тернопіль і єго околиця // Rocznik kölka naukowego Tarnopolskiego za rok 1895. - Tarnopol, 1896. - 128 s.
14. Клименко Олег, Хаварівський Богдан. Міська геральдика Тернопільщини. - Тернопіль: Воля, 2003. - 508 с.
15. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. - Львів: Світ, 1990.—408 с.
16. Siownik geograficzny Krölestwa Polskiego [...]. - Т. 15, cz.l. - Warszawa, 1900.
17. Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypocpolitej Wroclaw, 1995. - 696 c.
18. Janusz Bohdan. Zabytki przedhistoryczne Galicji wschodniej. - Lwow. - 310s.
19. Rocznik kölka naukowego Tarnopolskiego za rok 1895. - Tarnopol, 1896. - 128 s.
20. Шляхами золотого Поділля: У 3 т. - Т. 2. - Філадельфія, 1970. - 281 с.
21. Шематизм всего духовенства [...]. - Львів, 1928.
22. Kunzek Tomasz. Przewodnik po wojewödztwie Tarnopolskiem [...]. Tarnopol, 1936. - 304 s.
23. Ханас Володимир. Особистий архів.
24. Процюк Віталій. Книга пам’яті. - Львів, 1994. — 75 с.
References: 1. Matseliukh Roman and other Velyki Birky - z hlybyny vikiv do nashykh dniv, Ternopil: Lileia, 2005, 220 p.
2. Istoriia mist i sil Terebovlianshchyny, Ternopil: Zbruch, 1997, 542 p.
3. Akta grodzkie i ziemskie, T. XII, Lwow, 1887.
4. F.D^bkowski. Podzial administacyjny wojewödztw, Lwow, 1939.
5. Sharanevych Y. Ystoriia halytsko-volodymyrskoi Rusy ot naidavniishykh vremen do roku 1453, Lvov, 1863.
6. Klymenko Oleh, Khavarivskyi Bohdan. Butsniv, Nova ternopilska hazeta, 3 zhovt. 2001.
7. Bauer J. Przeszlosci osiedli wojewödztwa Tarnopolskiego, Tarnopol, 1935, 64 s.
8. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego, Krakow, 1858, 964 s.
9. Sąd Grodzki Trembowlski, T.105.
10. Hornowa Elzbieta. Stosunki ekonomiczno-spoleczne w miastach ziemi halickiej w latach 1590-1648, Opole, 1963, 385 s.
11. Istoriia mist i sil Terebovlianshchyny, Ternopil: Zbruch, 1997, 542 p.
12. Halytsko-volynskyi litopys. Lviv, 1994.
13. O. Petro Bilynskyi. Ternopil i yeho okolytsia, Rocznik kölka naukowego Tarnopolskiego za rok 1895, Tarnopol, 1896, 128 s.
14. Klymenko Oleh, Khavarivskyi Bohdan. Miska heraldyka Ternopilshchyny, Ternopil: Volia, 2003, 508 p.
15. Krypiakevych I. Bohdan Khmelnytskyi, Lviv: Svit, 1990.-408 p.
16. Siownik geograficzny Krölestwa Polskiego [...], V. 15, cz.l, Warszawa, 1900.
17. Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypocpolitej Wroclaw, 1995, 696 c.
18. Janusz Bohdan. Zabytki przedhistoryczne Galicji wschodniej, Lwow, 310s.
19. Rocznik kölka naukowego Tarnopolskiego za rok 1895, Tarnopol, 1896, 128 s.
20. Shliakhamy zolotoho Podillia: U 3 t, V. 2, Filadelfiia, 1970, 281 p.
21. Shematyzm vseho dukhovenstva [...], Lviv, 1928.
22. Kunzek Tomasz. Przewodnik po wojewödztwie Tarnopolskiem [...]. Tarnopol, 1936, 304 s.
23. Khanas Volodymyr. Osobystyi arkhiv.
24. Protsiuk Vitalii. Knyha pamiati, Lviv, 1994, 75 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.