Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15514

Title: Техніко-економічне обгрунтування вибору структури транспортера неперервної дії
Authors: Гевко, Іван Богданович
Дмитрів, Д. В.
Дунін, О. В.
Рогатинська, О. Р.
Bibliographic description (Ukraine): Гевко І.Б. Техніко-економічне обгрунтування вибору структури транспортера неперервної дії / І. Б. Гевко, Д.В. Дмитрів, О.В. Дунін, О.Р. Рогатинська // Вісник ХДТУСГ ім. П. Василенка. — Х., Випуск 29, — 2004, — С. 350-356
Journal/Collection: Вісник ХДТУСГ ім. П. Василенка
Issue: 29
Issue Date: 2004
Publisher: Харківський державний технічний університет сільського господарства
UDC: 621.867
Start page: 350
End page: 356
Abstract: У статті розглянуті моделі неперервних транспортерів та виведені залежності для опису їх компонування та вибору іх структури. Приведено алгоритми для визначення раціональної схеми транспортування з умови досягнення оптимальних технічних та економічних показників. Дані практичні рекомендації щодо вибору конструктивних і технологічних параметрів транспортування вантажу
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15514
Copyright owner: ©"Харківський державний технічний університет сільського господарства". 2004
References (Ukraine): 1. Кіндрацький Б. Концепція і алгоритм багатокритеріального структурно- параметричного синтезу машинобудівних конструкцій. Збірник наукових праць “Вісник Тернопільського державного технічного університету”. - Тернопіль: ТДТУ, 2003 р, Т.83Гї1. - с.73.
2. Зенков Р.Л. Механика насыпных грузов. - М.: Машиностроение, 1964.-252 с.
3. Барташев Л.В. Технико-экономические расчёты при проектировании и производстве машин. -М : Машиностроение, 1973. - З84.с.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
350-356.pdf507,4 kBAdobe PDFView/Open
350-356.djvu6,59 MBDjVuView/Open
350-356__COVER.png368,7 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.