Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1545

Title: Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність ваги дітей від віку. Частина 7.
Authors: Літнарович, Руслан Миколайович
Литнарович, Руслан Николаевич
Litnarovich, Ruslan Mykolaiovych
Bibliographic description (Ukraine): Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність ваги дітей від віку. Частина 7. МЕГУ, Рівне, 2010, — 84 с.
Issue Date: 2010
Date of entry: 2-Jan-2012
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний універсиитет імені академіка Степана Дем’янчука
UDC: 572.087
BBK: 28.71
Keywords: математична модель
вага
вік
опрацювання матеріалів
математическая модель
вес
возраст
обработка материалов
математическая модель
weight
age
treatment of materials
Abstract: На основі фактичних даних залежності ваги дитини від її віку встановлюються емпіричні формули, які дають змогу визначати нормальний розвиток дитини, або відхилення від нормального розвитку у даному конкретному регіоні. Аналогічні дослідження бажано провести для кожного дитячого навчального закладу з тим, щоб прогнозувати і корегувати нормальний розвиток дітей.
На основе фактических данных зависимости веса ребенка от его возраста устанавливаются эмпирические формулы, которые дают возможность определять нормальное развитие ребенка, или отклонение от нормального развития в данном конкретном регионе. Аналогичные исследования желательно провести для каждого детского учебного заведения с тем, чтобы прогнозировать и корректировать нормальное развитие детей.
On the basis of fact sheets of dependence of weight of child from its age empiric formulas which enable are set to determine normal development of child, or rejection from normal development in this concrete region. It is desirable to conduct analogical researches for each child's educational establishment in order to forecast and correct normal development of children.
Description: На основі даних антропометричних досліджень дитячого дошкільного навчального закладу «Барвінок» Рівненської області Рокитнівського району с. Карпилівки, проведених Єремейчук Валентиною Василівною, студенткою групи ППІН81, проведені математичні дослідження і побудовані відповідні математичні моделі, на основі яких появляється можливість встановлювати нормальний розвиток конкретної дитини для даного регіону, прогнозувати цей розвиток і , при необхідності, корегувати його.
Sponsorship: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1545
Content type: Book
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CH7Zalezhnist_vagy_ditej_vid_viku.djvu806,23 kBDjVuView/Open
CH7Zalezhnist_vagy_ditej_vid_viku.pdf755,79 kBAdobe PDFView/Open
CH7Zalezhnist_vagy_ditej_vid_viku__COVER.png768,49 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.