Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15434

Title: Синтез гвинтових транспортно-технологічних механізмів з транспортуючими кожухами
Other Titles: Синтез винтовых транспортно-технологических механизмов с транспортирующими кожухами
Synthesis of helical transport and technological mechanisms with transporting covers
Authors: Рогатинський, Роман Михайлович
Гевко, Іван Богданович
Дячун, Андрій Євгенович
Вар’ян, Андрій Романович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Рогатинський P.M. Синтез гвинтових транспортно-технологічних механізмів з транспортуючими кожухами / Рогатинський P.M., Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р.// Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. — Х., Випуск 168, — 2016, — С. 149-155.
Journal/Collection: Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка
Issue: 168
Issue Date: 2016
Date of entry: 31-Mar-2016
Publisher: ХНТУСГ ім. П.Василенка
UDC: 621.86
Number of pages: 7
Start page: 149
End page: 155
Abstract: Для підвищення продуктивності праці перевантажувальних операцій здійснено пошук ефективних гвинтових транспортно-технологічних механізмів з транспортуючими кожухами шляхом проведення синтезу їх конструкцій методом ієрархічних груп за допомогою морфологічного аналізу. В результаті виконаної роботи отримано цілу гамму конструкцій з транспортуючими кожухами.
Для повышения производительности труда перегрузочных операций осуществлен поиск эффективных винтовых транспортно-технологических механизмов с транспортирующими кожухами путем проведения синтеза га конструкций методом иерархических групп с помощью морфологического анализа. В результате проделанной работы получено целую гамму конструщий с транспортирующими кожухами.
To increase the productivity o f the handling operations carried out the search fo r effective screw transport about technological mechanisms with transporting the shrouds by conducting a synthesis o f their structures using hierarchical groups by using morphological analysis. The result o f this work received a whole range o f designs with transporting covers.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15434
Copyright owner: © Рогатинський P.M., Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р. 2016
References (Ukraine): 1.Григорьев А. М, Гибкие шнеки / А. М. Григор’єв, П. А. Преображенський. - К .: Знание, 1967. - 98 с.
2.Механїзми з гвинтовими пристроями / [Б.М Гевко, М.Г. Данильченко, P.M. Рогатинський та ін.]. - Львів : Світ, 1993. - 208 с.
3.Пилипець М. І. Обгрунтування нових типів гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин / М. І. Пилипець, І. Б. Гевко // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. ~ 2000. - Т. 9. ~ С. 254—257.
4.Рогатинський P.M. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів: монографія / P.M. Рогатинський, І.Б. Гевко, А.Є. Дячун. - Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. - 280 с.
5.0дрин В. М. Морфологический анализ систем: Построение морфологических матриц / В. М. Одрин, С. С. Картавов. - К .: Наукова думка, 1977. - 183 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149-155.pdf817,94 kBAdobe PDFView/Open
149-155.djvu3,87 MBDjVuView/Open
149-155__COVER.png509,36 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.