Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15249

Назва: Ярослав Старух - подвижник нації
Автори: Ханас, Мирослав
Приналежність: Тернопільський державний економічний університет
Бібліографічний опис: Ханас М. Ярослав Старух - подвижник нації / Мирослав Ханас // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2006 — Том 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті. — С. 355-371.
Bibliographic description: Khanas M. (2006) Yaroslav Starukh - podvyzhnyk natsii. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 2, pp. 355-371 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті
Дата публікації: 1-січ-2006
Видавництво: Меркьюрі-Тернопіль
Merkiuri-Ternopil
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 355-371
Початкова сторінка: 355
Кінцева сторінка: 371
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15249
ISBN: 966-8818-14-8
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2006
Перелік літератури: 1. Історія УПА (Автор і видавництво невідомі). - 1990. - 205 с.
2. Климишин Микола. В поході до волі. Спомини. - Т. 1. - Торонто. - Видання Ліги Визволення України і Дослідного Інституту Студіюм, 1975. - 387 с.
3. Д-р Мірчук П. Роман Шухевич (Тарас Чупринка) - ко­мандир армії безсмертних. - Нью-Иорк-Торонто-Лондон. - Товариство колишніх вояків УПА в ЗАС, Канаді, Європі, 1970. - 195 с.
4. Борець 10. З найкращими. - К.: Наукова думка. - 1992. - 206 с.
5. Базелюк М. Один проти Імперії. За вільну Україну. - 1993. - 13 березня.
6. Щеглюк В.Р. «... Як роса на сонці»: Політичний роман - хроніка, написаний на основі спогадів колишнього діяча ОУН-УПА. Л.С. Павлишина. - Львів: УПІ ім. І. Федорова; Фенікс Лтд, 1992. - 156 с.
7. Дмитрик І. Записки українського повстанця. В лісах Лемківщини. - Львів: Червона Калина, 1992. - 190 с.
References: 1. Istoriia UPA (Avtor i vydavnytstvo nevidomi), 1990, 205 p.
2. Klymyshyn Mykola. V pokhodi do voli. Spomyny, V. 1, Toronto, Vydannia Lihy Vyzvolennia Ukrainy i Doslidnoho Instytutu Studiium, 1975, 387 p.
3. D-r Mirchuk P. Roman Shukhevych (Taras Chuprynka) - ko­mandyr armii bezsmertnykh, Niu-York-Toronto-London, Tovarystvo kolyshnikh voiakiv UPA v ZAS, Kanadi, Yevropi, 1970, 195 p.
4. Borets 10. Z naikrashchimi, K., Naukova dumka, 1992, 206 p.
5. Bazeliuk M. Odyn proty Imperii. Za vilnu Ukrainu, 1993, 13 bereznia.
6. Shchehliuk V.R. "... Yak rosa na sontsi": Politychnyi roman - khronika, napysanyi na osnovi spohadiv kolyshnoho diiacha OUN-UPA. L.S. Pavlyshyna, Lviv: UPI im. I. Fedorova; Feniks Ltd, 1992, 156 p.
7. Dmytryk I. Zapysky ukrainskoho povstantsia. V lisakh Lemkivshchyny, Lviv: Chervona Kalyna, 1992, 190 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті, 2006Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.