Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15242

Назва: Світоглядні концепції патріарха Йосифа
Автори: Парацій, Володимир Михайлович
Приналежність: Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани
Бібліографічний опис: Парацій В. М. Світоглядні концепції патріарха Йосифа / Володимир Михайлович Парацій // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2006 — Том 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті. — С. 260-266.
Bibliographic description: Paratsii V. M. (2006) Svitohliadni kontseptsii patriarkha Yosyfa. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 2, pp. 260-266 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті
Дата публікації: 1-січ-2006
Видавництво: Меркьюрі-Тернопіль
Merkiuri-Ternopil
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 260-266
Початкова сторінка: 260
Кінцева сторінка: 266
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15242
ISBN: 966-8818-14-8
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2006
Перелік літератури: 1. Андреотти Д. СССР, увиденный вблизи. - М., 1989.
2. Берлін І. Чотири есе про свободу. - Київ, 1994.
3. Боцюрків Б. Українська греко-католицька церква в ката­комбах (1946-1989) // Ковчег: збірник статей з церковної історії. - 1993. - Ч. 1. - С. 113-152.
4. Гринів О. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог. - Львів, 1994.
5. Климчак М. Виставка пам’яті патріарха Йосифа Сліпого (в Українському Національному Музею в Чикаго) // Церковний вісник. - 2004. - 15 серпня. - С. 6-8.
6. Юрчук В. Конфуций. - Минск, 2004.
7. Февр Л. Бои за историю. - М., 1991.
8. Фонди Бережанського краєзнавчого музею. - Інв. № ПД 3036.
9. Фонди Бережанського краєзнавчого музею. - Інв. № ПД 3037.
10. Шопенгауэр А. Введение в философию. - Минск, 2000.
References: 1. Andreotti D. SSSR, uvidennyi vblizi, M., 1989.
2. Berlin I. Chotyry ese pro svobodu, Kyiv, 1994.
3. Botsiurkiv B. Ukrainska hreko-katolytska tserkva v kata­kombakh (1946-1989), Kovcheh: zbirnyk statei z tserkovnoi istorii, 1993, Ch. 1, P. 113-152.
4. Hryniv O. Yosyf Slipyi yak istoryk, filosof, pedahoh, Lviv, 1994.
5. Klymchak M. Vystavka pamiati patriarkha Yosyfa Slipoho (v Ukrainskomu Natsionalnomu Muzeiu v Chykaho), Tserkovnyi visnyk, 2004, 15 serpnia, P. 6-8.
6. Iurchuk V. Konfutsii, Minsk, 2004.
7. Fevr L. Boi za istoriiu, M., 1991.
8. Fondy Berezhanskoho kraieznavchoho muzeiu, Inv. № PD 3036.
9. Fondy Berezhanskoho kraieznavchoho muzeiu, Inv. № PD 3037.
10. Shopenhauer A. Vvedenie v filosofiiu, Minsk, 2000.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті, 2006Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.