Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/12034

Tittel: Діаспора як фактор захисту національних інтересів України на міжнародній арені
Authors: Щигельська, Г.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Щигельська Г. Діаспора як фактор захисту національних інтересів України на міжнародній арені / Г. Щигельська // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 3. — С. 64. — (Гуманітарні науки).
Bibliographic description (International): Shchihelska H. (2010) Diaspora yak faktor zakhystu natsionalnykh interesiv Ukrainy na mizhnarodnii areni. Zbirnyk tez dopovidei ⅩⅣ naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia "Humanitarni, sotsialni ta ekonomichni nauky" (Tern., 27-28 October 2010), Volume 3, pp. 64 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“
Conference/Event: ⅩⅣ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“
Journal/Collection: Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“
Volume: 3
Utgivelsesdato: 27-okt-2010
Date of entry: 20-feb-2016
Forlag: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 27-28 жовтня 2010 року
27-28 October 2010
UDC: 327.3
Page range: 64
Start page: 64
End page: 64
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/12034
Content type: Article
Vises i samlingene:ⅩⅣ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2010)Alle innførsler i DSpace er beskyttet av copyright