Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10846

Назва: Метод канонічного перетворення та ефективний гамільтоніан періодичної моделі Андерсона
Автори: Дідух, Леонід Дмитрович
Крамар, Олександр Іванович
Скоренький, Юрій Любомирович
Довгоп’ятий, Юрій Миронович
Дрогобицький, Юрій Володимирович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя,
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка
Бібліографічний опис: Метод канонічного перетворення та ефективний гамільтоніан періодичної моделі Андерсона / Л. Дідух, О. Крамар, Ю. Скоренький, Ю. Довгоп’ятий, Ю. Дрогобицький // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 1. — С. 58. — (Фізика).
Bibliographic description: Didukh L. D., Kramar O. I., Skorenkyi Yu. L., Dovhopiatyi Yu. M., Drohobytskyi Yu. V. (2010) Metod kanonichnoho peretvorennia ta efektyvnyi hamiltonian periodychnoi modeli Andersona. Zbirnyk tez dopovidei ⅩⅣ naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia "Pryrodnychi nauky ta informatsiini tekhnolohii" (Tern., 27-28 October 2010), Volume 1, pp. 58 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“
Конференція/захід: ⅩⅣ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“
Том: 1
Дата публікації: 27-жов-2010
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 27-28 жовтня 2010 року
27-28 October 2010
УДК: 537.312.62
538.945
Діапазон сторінок: 58
Початкова сторінка: 58
Кінцева сторінка: 58
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10846
Перелік літератури: 1. Дiдух Л.Д. Ефекти міжелектронних взаємодій в кристалах з вузькими зонами провідності / Л.Д.Дiдух // Дис. доктора фіз.-мат. наук: 010407. – Тернопіль, 1995. – 398 с.
2. Дидух Л.Д. Эффективный гамильтониан в модели Андерсона / Л.Д. Дидух, И.В. Стасюк // Физика металлов и металловедение. – 1968. – Т. 26.- № 4. – С. 582–588.
3. Дiдух Л. Модель вузькозонного матерiялу з електронно-дiрковою асиметрiєю / Л.Дiдух // Журн. фiз. досл. – 1997. – Т.1. – № 2. – С. 241-250.
References: 1. Didukh L.D. Efekty mizhelektronnykh vzaiemodii v krystalakh z vuzkymy zonamy providnosti, L.D.Didukh, Dys. doktora fiz.-mat. nauk: 010407, Ternopil, 1995, 398 p.
2. Didukh L.D. Effektivnyi hamiltonian v modeli Andersona, L.D. Didukh, I.V. Stasiuk, Fizika metallov i metallovedenie, 1968, V. 26, No 4, P. 582–588.
3. Didukh L. Model vuzkozonnoho materiialu z elektronno-dirkovoiu asymetriieiu, L.Didukh, Zhurn. fiz. dosl, 1997, V.1, No 2, P. 241-250.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:ⅩⅣ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2010)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.