Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1036
Title: Самостійна робота студентів над курсом фізики
Authors: Пундик, Андрій Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Самостійна робота студентів над курсом фізики; методичні рекомендації / Пундик А.В., укладач. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 32 С.
Issue Date: 1-Jan-2011
Date of entry: 18-May-2011
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: курс фізики
самостійна робота студента
Abstract: Посібник містить інформацію про структуру курсу фізики, що читається за навчальними планами підготовки бакалаврів, а також методичні рекомендації по організації аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних) та самостійної роботи студентів в позааудиторний час над виконанням навчальної програми.
Description: Рекомендовано до друку кафедрою фізики ТНТУ, протокол № 4 від 9 листопада 2010 р. Схвалено методичною комісією факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, протокол № 4 від 23 листопада 2010 р.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1036
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Методичні матеріали з курсу фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sam_av.pdf616,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools