กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1000

ชื่อเรื่อง: Навчання методів розв’язування задач як основа ефективнішої технології викладання фізики
ผู้แต่ง: Пундик, Андрій Володимирович
วันที่เผยแพร่: 2011
Date of entry: 9-พฤษ-2011
สำนักพิมพ์: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 681.3
คำสำคัญ: фізика
методика викладання
розв'язування задач
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1000
Content type: Preprint
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ⅰ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2011)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
pundyk.pdf152,08 kBAdobe PDFดู/เปิด
pundyk.djvu11,25 kBDjVuดู/เปิด
pundyk__COVER.png111,32 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น