Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32696

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКіцера, Олександр
dc.coverage.temporal11-12 червня 2020 року
dc.coverage.temporal11-12 June 2020
dc.date.accessioned2020-09-29T10:10:28Z-
dc.date.available2020-09-29T10:10:28Z-
dc.date.created2020-06-11
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifier.citationКіцера О. Геноцид української інтелігенції на прикладі однієї сім’ї / Олександр Кіцера // Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“, 11-12 червня 2020 року. — Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. — С. 316–322. — (Репресії, голод, державний терор, ідеологічний тиск, війни як засоби нищення української нації).
dc.identifier.isbn978-617-7196-23-4
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32696-
dc.format.extent316-322
dc.language.isouk
dc.publisherДрукарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
dc.relation.ispartofЗбірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“, 2020
dc.relation.ispartofMaterials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation "Totalitarianism as a system of destruction of national memory", 2020
dc.subjectгеноцид
dc.subjectілюзорна українізація
dc.subjectсім’я
dc.subjectрозстріли
dc.subjectденаціоналізація
dc.subjectконцентраційні табори
dc.subjectgenocide
dc.subjectillusory Ukrainization
dc.subjectfamily
dc.subjectexecutions
dc.subjectdenationalization
dc.subjectconcentration camps
dc.titleГеноцид української інтелігенції на прикладі однієї сім’ї
dc.typeConference Abstract
dc.rights.holder© Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2020
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.format.pages7
dc.subject.udc304
dc.relation.references1. Василечко Л. Літописець рідного краю: Львів. «Астрон», 2002. 45 с.
dc.relation.references2. Відповідь «Второго отдела Карлаг НКВД» Ірині Горбенко про те, що Горбенко Кіцера Стефанія знаходиться в «Карлаг КССР, с. Долинское п/я №7». 1939. Ксерокопія, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references3. Горбенко-Кіцера С.О. За що?: Спогади Стефанії Олександрівни Горбенко-Кіцерм про перебування у сталінських таборах. : Горбенко І. Мамина зірка. Львів, «Камула». 2008. С.30-31.
dc.relation.references4. Кіцера Володимир: запис №1819 в Головній Евіденційній книзі Легіону УСС. З архівіу «Оссолінеум» у Варшаві. Ксерокопія, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references5. Кіцера Евстахій: запис №2503 в Головній Евіденційній книзі Легіону УСС. З архівіу «Оссолінеум» у Варшаві. Ксерокопія, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references6. Кіцера Осип Олександрович: Реабілітовані історією.Тернопільська область, книга 5:ТОВ «Терно-граф», Тернопіль, 2018. 664 с.
dc.relation.references7. Кіцера Остап Олександрович: Реабілітовані історією.Тернопільська область, книга 5:ТОВ «Терно-граф», Тернопіль, 2018. 664 с.
dc.relation.references8. Кіцера – Горбенко Стефанія Олександрівна: Реабілітовані історією.Тернопільська область, книга 5:ТОВ «Терно-граф», Тернопіль, 2018. 664 с.
dc.relation.references9. Коваль Я. Curriculum vitae: Господар перегінської пущі. Львів, «Астрон». 36 с. 4-а стор. обкладинки.
dc.relation.references10. Крушельницька Л.І. Рубали ліс: Львів, НАНУ Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. 2001. 260 с.
dc.relation.references11. Лист до Стефанії Горбенко від Запомогового комітету українськиз збігців з Галичини і Буковини у Відні з визнанням її та її чоловіка заслуг під час праці в Комітеті та побажаннями з нагоди вінчання з д-ром Дмитром Горбенком. 12 січня 1920 року. Ксерокопія, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references12. Лист інженера Михайла Савченка, адресований Ярославові Олександровичу Кіцері про його батька Олександра Олександровича Кіцеру. ЛенінградЮ 30 травня 1984 року: рукопис. ;4 с. Ксерокопія, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references13. Кіцера О.О. Curriculum vitae: рукопис. З особової справи студента УГА Олександра Кіцери. ЦДАВО Українию Ф.3795. Оп.1. Спр.1194. Арк. 1, 3, 7-8. Ксерокопія, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references14. Коваль Р., Моренець В. Кіцера Олександр Омелянович (по-батькові вказано помилково, має бути «Олександрович): «Подєбрадський полк» армії УНР. Том 1. Київ, Істор. Клуб «Холодний Яр». В-во Український пріоритет. 2015. 374 с.
dc.relation.references15. Коваль Р., Моренець В. Кіцера Омелян Омелянович (по-батькові вказано помилково, має бути «Олександрович): «Подєбрадський полк» армії УНР. Том 1. Київ, Істор. Клуб «Холодний Яр». В-во Український пріоритет. 2015. 374 с.
dc.relation.references16. О.К. (Олександр Кіцера) На Лавочне-Сколе: Альманах «Січовий Стрілець». 1921, ч.3. С.6-7.
dc.relation.references17. Odpis skrócony aktu urodzenia «Kicera Aleksander? Data urudzenia 5 lutego 1900. Urząd Stanu Cywilnego w Zagórzu 19 list. 1984. Оригінал, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references18. Свідоцтво про смерть №043019 «Горбенка Дмитрия Лаврентьевича 13 апреля 1938 года от паралича сердца в местах заключения», видана Київським районним ЗАГС м.Харкова 25 жовтня 1957 р. Оригінал, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references19. Свідоцтво про смерть (відновлений запис) 1-ЯР №217036 «Кицера Александр Алексанрович 25 мая 1943 г года от туберкулеза легких в местах заключения», видана Сталінським районним бюро ЗАГС м.Києва 25 травня 1961 р. Оригінал, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references20. Свідоцтво (повторне) про одруження Кіцери Олександра Олександровича і Вісліцької Валентини Євгенівни 28 травня 1931 року, видане обласним архівом Актів Громадянського Стану в Харкові 17 листопада 1960 року. Оригінал, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references21. Служинська З, Служинська О. Від родини до популяції. Львів, НТШ. 2008. 304 с.
dc.relation.references22. Справка №155506 про те, що Горбенко Стефанія Олександрівна була засуджена «Особым Совещанием Тройки НКВД СССР 10 декабря 1937 года за контрреволюционную деятельность», звільнена 29/ІХ 1943 року і скеровується в Чкаловський район Півню-Кавказької області. Ксерокопія, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references23. Справка «военного прокурора Киевского военного округа» за підписом полковника юстиції Кузнєцова про арешт «Горбенко Дмитрия Лаврентьевича» 23 лютого 1938 року, його смерть 13 квітня 1938 року і посмертну реабілітацію 25 січня 1959 року. Датована 16 січня 1959 р. Оригінал, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references24. Справка Військового Трибуналу Київського військового округу про перегляд справи Горбенко-Кіцери Стефанії Олександрівни 19 червня 1956 року і припинення справи проти неї, за підписом полковника юстиції Мазурова, датована 20 червня 1956 р. Оригінал, зберігається в особистому архіві автора.
dc.relation.references25. Янків – Вітковська Л. Уроки доброти Ірини Дмитрівни Горбенко: Горбенко І. Мамина зірка. Львів, «Камула». 2008. С.30-31.
dc.relation.referencesen1. Vasylechko L. Litopysets ridnoho kraiu: Lviv. "Astron", 2002. 45 p.
dc.relation.referencesen2. Vidpovid "Vtoroho otdela Karlah NKVD" Iryni Horbenko pro te, shcho Horbenko Kitsera Stefaniia znakhodytsia v "Karlah KSSR, s. Dolynskoe p/ya No 7". 1939. Kserokopiia, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen3. Horbenko-Kitsera S.O. Za shcho?: Spohady Stefanii Oleksandrivny Horbenko-Kitserm pro perebuvannia u stalinskykh taborakh. : Horbenko I. Mamyna zirka. Lviv, "Kamula". 2008. P.30-31.
dc.relation.referencesen4. Kitsera Volodymyr: zapys No 1819 v Holovnii Evidentsiinii knyzi Lehionu USS. Z arkhiviu "Ossolineum" u Varshavi. Kserokopiia, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen5. Kitsera Evstakhii: zapys No 2503 v Holovnii Evidentsiinii knyzi Lehionu USS. Z arkhiviu "Ossolineum" u Varshavi. Kserokopiia, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen6. Kitsera Osyp Oleksandrovych: Reabilitovani istoriieiu.Ternopilska oblast, knyha 5:TOV "Terno-hraf", Ternopil, 2018. 664 p.
dc.relation.referencesen7. Kitsera Ostap Oleksandrovych: Reabilitovani istoriieiu.Ternopilska oblast, knyha 5:TOV "Terno-hraf", Ternopil, 2018. 664 p.
dc.relation.referencesen8. Kitsera – Horbenko Stefaniia Oleksandrivna: Reabilitovani istoriieiu.Ternopilska oblast, knyha 5:TOV "Terno-hraf", Ternopil, 2018. 664 p.
dc.relation.referencesen9. Koval Ya. Curriculum vitae: Hospodar perehinskoi pushchi. Lviv, "Astron". 36 p. 4-a stor. obkladynky.
dc.relation.referencesen10. Krushelnytska L.I. Rubaly lis: Lviv, NANU Lvivska naukova biblioteka im. V. Stefanyka. 2001. 260 p.
dc.relation.referencesen11. Lyst do Stefanii Horbenko vid Zapomohovoho komitetu ukrainskyz zbihtsiv z Halychyny i Bukovyny u Vidni z vyznanniam yii ta yii cholovika zasluh pid chas pratsi v Komiteti ta pobazhanniamy z nahody vinchannia z d-rom Dmytrom Horbenkom. 12 sichnia 1920 roku. Kserokopiia, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen12. Lyst inzhenera Mykhaila Savchenka, adresovanyi Yaroslavovi Oleksandrovychu Kitseri pro yoho batka Oleksandra Oleksandrovycha Kitseru. LeninhradIu 30 travnia 1984 roku: rukopys. ;4 p. Kserokopiia, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen13. Kitsera O.O. Curriculum vitae: rukopys. Z osobovoi spravy studenta UHA Oleksandra Kitsery. TsDAVO Ukrainyiu F.3795. Op.1. Spr.1194. Ark. 1, 3, 7-8. Kserokopiia, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen14. Koval R., Morenets V. Kitsera Oleksandr Omelianovych (po-batkovi vkazano pomylkovo, maie buty "Oleksandrovych): "Podiebradskyi polk" armii UNR. V. 1. Kyiv, Istor. Klub "Kholodnyi Yar". V-vo Ukrainskyi priorytet. 2015. 374 p.
dc.relation.referencesen15. Koval R., Morenets V. Kitsera Omelian Omelianovych (po-batkovi vkazano pomylkovo, maie buty "Oleksandrovych): "Podiebradskyi polk" armii UNR. V. 1. Kyiv, Istor. Klub "Kholodnyi Yar". V-vo Ukrainskyi priorytet. 2015. 374 p.
dc.relation.referencesen16. O.K. (Oleksandr Kitsera) Na Lavochne-Skole: Almanakh "Sichovyi Strilets". 1921, ch.3. P.6-7.
dc.relation.referencesen17. Odpis skrócony aktu urodzenia "Kicera Aleksander? Data urudzenia 5 lutego 1900. Urząd Stanu Cywilnego w Zagórzu 19 list. 1984. Oryhinal, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen18. Svidotstvo pro smert No 043019 "Horbenka Dmytryia Lavrentevycha 13 aprelia 1938 yeara ot paralycha serdtsa v mestakh zakliuchenyia", vydana Kyivskym raionnym ZAHS m.Kharkova 25 zhovtnia 1957 y. Oryhinal, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen19. Svidotstvo pro smert (vidnovlenyi zapys) 1-YaR No 217036 "Kytsera Aleksandr Aleksanrovych 25 maia 1943 h hoda ot tuberkuleza lehkykh v mestakh zakliuchenyia", vydana Stalinskym raionnym biuro ZAHS m.Kyieva 25 travnia 1961 y. Oryhinal, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen20. Svidotstvo (povtorne) pro odruzhennia Kitsery Oleksandra Oleksandrovycha i Vislitskoi Valentyny Yevhenivny 28 travnia 1931 roku, vydane oblasnym arkhivom Aktiv Hromadianskoho Stanu v Kharkovi 17 lystopada 1960 roku. Oryhinal, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen21. Sluzhynska Z, Sluzhynska O. Vid rodyny do populiatsii. Lviv, NTSh. 2008. 304 p.
dc.relation.referencesen22. Spravka No 155506 pro te, shcho Horbenko Stefaniia Oleksandrivna bula zasudzhena "Osobym Soveshchanyem Troiky NKVD SSSR 10 dekabria 1937 yeara za kontrrevoliutsyonnuiu deiatelnost", zvilnena 29/IKh 1943 roku i skerovuietsia v Chkalovskyi raion Pivniu-Kavkazkoi oblasti. Kserokopiia, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen23. Spravka "voennoho prokurora Kyevskoho voennoho okruha" za pidpysom polkovnyka yustytsii Kuznietsova pro aresht "Horbenko Dmytryia Lavrentevycha" 23 liutoho 1938 roku, yoho smert 13 kvitnia 1938 roku i posmertnu reabilitatsiiu 25 sichnia 1959 roku. Datovana 16 sichnia 1959 y. Oryhinal, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen24. Spravka Viiskovoho Trybunalu Kyivskoho viiskovoho okruhu pro perehliad spravy Horbenko-Kitsery Stefanii Oleksandrivny 19 chervnia 1956 roku i prypynennia spravy proty nei, za pidpysom polkovnyka yustytsii Mazurova, datovana 20 chervnia 1956 y. Oryhinal, zberihaietsia v osobystomu arkhivi avtora.
dc.relation.referencesen25. Yankiv – Vitkovska L. Uroky dobroty Iryny Dmytrivny Horbenko: Horbenko I. Mamyna zirka. Lviv, "Kamula". 2008. P.30-31.
dc.identifier.citationenKitsera O. (2020) Henotsyd ukrainskoi intelihentsii na prykladi odniiei simi. TSDNM (Lviv, 11-12 June 2020), pp. 316-322 [in Ukrainian].
dc.citation.journalTitleЗбірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“
dc.citation.spage316
dc.citation.epage322
dc.citation.conferenceВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“
Appears in Collections:Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті“ (2020)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.