Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30710
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЛяшук, Олег Леонтійович-
dc.contributor.authorСлободян, Любомир Михайлович-
dc.date.accessioned2020-01-22T10:37:10Z-
dc.date.available2020-01-22T10:37:10Z-
dc.date.issued2020-01-20-
dc.identifier.citationСлободян Л.М. Обґрунтування параметрів гвинтових завантажувачів сипких матеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 “Піднімально-транспортні машини” / Л.М. Слободян. – Тернопіль, 2020. – 24 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30710-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюяuk_UA
dc.subjectгвинтовий завантажувачuk_UA
dc.subjectгвинтовий робочий органuk_UA
dc.subjectматематична модельuk_UA
dc.subjectрезонансuk_UA
dc.subjectпродуктивністьuk_UA
dc.subjectтранспортуванняuk_UA
dc.subjectscrew loaderuk_UA
dc.subjectscrew working bodyuk_UA
dc.subjectmathematical modeluk_UA
dc.subjectresonanceuk_UA
dc.subjectproductivityuk_UA
dc.subjecttransportationuk_UA
dc.titleОбґрунтування параметрів гвинтових завантажувачів сипких матеріалівuk_UA
dc.typeDissertationuk_UA
dc.rights.holder© Слободян Л.М., 2020uk_UA
dc.contributor.committeeMemberДідух, Володимир Федорович-
dc.contributor.committeeMemberКлендій, Микола Богданович-
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject.udc621.867.42uk_UA
thesis.degree.departmentК 58.052.03-
dc.relation.references1. Mathematical model of bending vibrations of a horizontal feeder-mixer along the flow of grain mixture / O.L. Lyashuk, M.B. Sokil, V.M. Klendiy, O.P. Skyba, O.L. Tretiakov, L.M. Slobodian, N.O. Slobodian // INMATEH – Agricultural Engineering. – 2018. – Vol. 55, №. 2. – P. 35 – 44. (Автором розроблена фізична модель та розподіл сил, які діють на елемент горизонтального робочого органу під час переміщення зернової суміші. Індексується в міжнародній наукометричній базі SciVerse Scopus). 2. Theoretical backgrounds of screw loaders operation with pouring into another container / A. Diachun, I. Hevko, D. Shmatko, O. Skyba, L. Slobodian, O. Marunych // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2017. – Vol.19, №.2. – Р. 47-51. (Автором виведено аналітичні залежності для визначення мінімального зусилля подачі матеріалу в зону завантаження вертикального завантажувача). 3. Resonant oscillation of vertical working part of conveyer-loader / I. Hevko, O. Lyashuk, M. Sokil, L. Slobodian, V. Hud, Yu.Vovk // Bulletin of the Karaganda University. «PHYSICS » series. – 2019. – № 2(94). – P. 73–81. (Автором запропоновано використання частотного перетворювача у стендовому обладнанні та окремі конструктивні рішення при проектуванні установки. Індексується в міжнародній наукометричній базі Web of Science).uk_UA
dc.relation.references4. Гевко І.Б. Транспортно-технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів / І.Б. Гевко, В.М. Клендій, Л.М. Слободян // «Перспективні технології та прилади»: збірник наукових праць. – Луцьк, 2017. – Вип. №7. − С. 38-42. (Автором виведено аналітичні залежності для визначення силових і конструктивних параметрів гвинтових завантажувачів). 5. Стенд для дослідження характеристик гвинтових завантажувачів / О.Л. Ляшук, В.М. Клендій, О.Я. Гурик, Л.М. Слободян // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. − Житомир, 2017. − Вип. 2 (80). Т. 1. − С. 40-44.( Автор запропонував конструкцію гвинтового пересувного завантажувача). 6. Дослідження резонансних коливань горизонтального робочого органу гвинтового завантажувача-змішувача / Б.М. Гевко, В.М. Клендій, Л.М. Слободян, О.П. Марунич // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». – Кіровоград, 2017. – Вип. 46, ч. 2. – С. 48-57. (Автором виведено залежність резонансних коливань, за різних значень швидкості руху зернової суміші, погонної маси, при різних кутових швидкостей обертання горизонтального шнека). 7. Особливості конструкцій гвинтових завантажувачів машин / Б.М. Гевко, Л.М. Слободян, О.П. Марунич, В.В. Гупка // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків, 2018. – №12.− С. 125-129. (Автором запропоновано конструкцію гвинтового завантажувача). 8. Слободян Л.М. Технологічні передумови проектування гвинтових завантажувачів / Л.М. Слободян // Збірник наукових статей. «Сільськогосподарські машини». – Луцьк, 2018. – Вип. 40. – С. 107-114. 9. Гудь В.З. Технологічне оснащення для дослідження гвинтових завантажувачів / В.З.Гудь, Л.М. Слободян, О.П. Марунич // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». – Луцьк, 2018. – Вип. 40. – С. 56-66. (Автором запропоновано стендове оснащення для дослідження характеристик горизонтальної і вертикальної віток гвинтового завантажувача). 10. Нелінійні коливання вертикальної вітки завантажувача–змішувача із урахуванням руху вздовж нього зернової суміші / О. Л. Ляшук, А. Є. Дячун, М.Б. Сокіл, В. М. Клендій, Л. М. Слободян // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». − Луцьк, 2018. – Вип. 61. − С. 118-126. (Автором виведено залежність нелінійних коливань, за різних значень швидкості руху зернової суміші, її погонної маси, різних кутових швидкостей обертання вертикального робочого органу). 11. Клендій В.М. Дослідження технологічного процесу завальцювання кульок у направляючих транспортних механізмів / В.М. Клендій, Л.М. Слободян, П.В. Казмірчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. “Технічні системи і технології тваринництва”. – Харків, 2017. – Вип. 181. – С. 315-321.(Автором виведено аналітичні залежності для визначення силових, технологічних і конструктивних параметрів для завальцювання кульок у напрямних транспортних механізмах). 12. Обґрунтування параметрів завантажувально-захисних насадок гнучких гвинтових конвеєрів / І.Б. Гевко, В.З. Гудь, Т.С. Дубиняк, Л.М. Слободян, О.А. Круглик // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків, 2018. – №11. – С.144-152. (Автором обгрунтовано параметри конструкції завантажувально-захисних насадок гвинтових конвеєрі гвинтових конвеєрів). 13. Стенд і результати дослідження гвинтового завантажувача сипких матеріалів / О.Л. Ляшук, О.Р. Рогатинська, Л.М. Слободян, В.З. Гудь, В.М. Клендій, В.В. Гупка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. «Механізація сільськогосподарського виробництва». – Харків, 2019. – Вип. 198. – С. 226-233. (Автором проведено узагальнення представлених результатів).uk_UA
dc.relation.references14. Слободян Л.М. Гвинтовий завантажувач-змішувач з пересипом / Л.М. Слободян, Т.Б. Пиндус // Обладнання і технології сучасного машинобудування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича, 11–12 травня 2017.: тези допов. – Т.: ТНТУ, 2017. – С. 159–160. (Автором запропонував конструкцію гвинтового завантажувача-змішувача з пересипом). 15. Слободян Л. Стенд для дослідження перевантаження сипкого матеріалу з горизонтальної на вертикальну вітки / Л. Слободян // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018.: тези допов. – Т.: ТНТУ, 2018. – С. 165. 16. Марунич О. Гвинтовий змішувач з піднімально-пересипним механізмом / О. Марунич, Л. Слободян // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018.: тези допов. – Т. : ТНТУ, 2018. – С. 131–132.( Автором обґрунтував конструкцію гвинтового змішувача). 17. Тесля В. Гвинтовий завантажувач-змішувач з центральним приводом / В. Тесля, Л. Слободян // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018.: тези допов. – Т.: ТНТУ, 2018. – С. 170–171. (Автором запропонував конструкцію гвинтового зантажувач-змішувача). 18. Слободян Л.М. Класифікація гвинтових завантажувачів транспортних засобів / Л.М. Слободян // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 28-29 листопада 2018.: тези допов. – Т.: ТНТУ, 2018. – Том 1. – С. 161–162.uk_UA
dc.relation.references19. Пат. 124006 Україна, МПК G01M 13/02, B65G 33/00. Стенд для дослідження характеристик гвинтових завантажувачів / Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П.; заявник і власник патенту Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П. – 201711055; заявл. 13.11.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5. (Частка всіх авторів однакова). 20. Пат. 125652 Україна, МПК B65G 33/00. Гвинтовий змішувач-завантажувач / Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П.; заявник і власник патенту Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П. – 201711062; заявл. 13.11.2017; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. (Частка всіх авторів однакова). 21. Пат. 128019 Україна, МПК B65G 33/00. Стенд для дослідження перевантаження сипких матеріалів з горизонтальної на вертикальну гілку / Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П.; заявник і власник патенту Ляшук О.Л., Клендій В.М., Слободян Л.М., Марунич О.П. – 201803752; заявл. 06.04.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16. (Частка всіх авторів однакова). 22. Пат. 128417 Україна, МПК B65G 33/00, B65G 33/34 Гвинтовий завантажувач-змішувач з центральним приводом / Ляшук О.Л., Слободян Л.М., Марунич О.П.; заявник і власник патенту Ляшук О.Л., Слободян Л.М., Марунич О.П. – 201805638; заявл. 21.05.2018; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. (Частка всіх авторів однакова).uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:05.05.05 – піднімально-транспортні машини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Slobodyan.pdf5,96 MBAdobe PDFView/Open
Vidguk_Diduh.pdf5,57 MBAdobe PDFView/Open
vidguk Klendiy.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open
aref_Slobodyan.pdf938,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.