Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29300
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГевко, Роман Богданович-
dc.contributor.authorГладич, Богдан Богданович-
dc.contributor.authorПавх, Ігор Іванович-
dc.contributor.authorПавелчак, Ольга Богданівна-
dc.date.accessioned2019-11-26T12:24:07Z-
dc.date.available2019-11-26T12:24:07Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationГевко Р. Б. Техніко-економічне обґрунтування застосування машин, обладнання і технологій : навчальний посібник / Р. Б. Гевко, Б. Б. Гладич, І. І. Павх, О. Б. Павелчак. - Тернопіль : ТНТУ, 2003. - 185 с.uk_UA
dc.identifier.isbn966-7425-41-Х-
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29300-
dc.description.abstractПерехід економіки України до ринкових відносин потребує якомога швидкого впровадження методів оцінки ринкової вартості машин і обладнання. Така оцінка необхідна для визначення виробничих затрат підприємств будь-якого виду власності і правильного оподаткування як прибутку, так і майна, яке використовується у бізнесі. У першому розділі наведено методи оцінки вартості машин і обладнання, які базуються на затратному, ринковому та дохідному підходах. Для кращого сприйняття матеріалу теоретичний матеріал супроводжується конкретними прикладами. При створенні нових підприємств особливу увагу необхідно приділяти визначенню економічної доцільності впровадження нової техніки у виробництво. Тому у другому розділі представлені методики розрахунку максимального (мінімального) рівня відпускної ціни на нову техніку, а також наведена оцінка ефективності нової техніки користувачем. Третій розділ присвячений оцінці машин і технологій на конкурентоспроможність за показниками інтенсивності, а також комплексним коефіцієнтом якості. Викладені принципи проведення оптимізації за прибутком і визначення економічного ефекту від впровадження нових технологій і машин. Наведена методика оцінки на конкурентоспроможність машин для переробки сільськогосподарської продукції, застосування якої супроводжується конкретними прикладами. Четвертий розділ присвячений визначенню ефективних напрямків та організації ефективності енергозберігаючих заходів в агропромисловому виробництві, проведенні енергетичного аудиту і енергетичного менеджменту. Подано короткий аналіз і перспективи використання нетрадиційних джерел поновлюваної енергії. Питання, які пов’язані з визначенням економічної ефективності сільськогосподарської техніки на основі їх порівняльного аналізу висвітлені у п’ятому розділі. Методи розрахунку базуються на визначенні економічного ефекту від застосування збиральних сільськогосподарських машин за їх функціональними і експлуатаційними показниками. Шостий розділ присвячений методам творчого пошуку, застосування якого дозволить на більш високому науково-технічному рівні знаходити оптимальні рішення стосовно організації виробництва і забезпечення його доцільним технічним і технологічним обладнанням, а також застосовувати передові науково-обґрунтовані технології.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП….3 РОЗДІЛ 1 ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ...4 1.1. Види вартості, принципи і процедури її оцінки....4 1.2. Класифікація та ідентифікація машин і обладнання....9 1.3. Знос машин і обладнання...12 1.4. Затратний підхід до оцінки....28 1.5. Ринковий підхід....42 1.6. Дохідний підхід при оцінці машин і обладнання...54 1.7. Лізинг машин і обладнання...66 РОЗДІЛ 2 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ У ВИРОБНИЦТВО...79 2.1. Показники, що характеризують вимоги споживача до нових засобів виробництва (нової техніки)…79 2.2. Конкурентоспроможність та ціна нової техніки....80 РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ...92 3.1. Оцінка техніки та технологій на інтенсивність...92 3.2. Оптимізація по прибутку. Економічний ефект...96 3.3. Оцінка техніки та технологій за комплексним коефіцієнтом якості...98 РОЗДІЛ 4 НАПРЯМКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ...112 4.1. Стан та напрямки енергозбереження в агропромисловому виробництві...112 4.2. Нетрадиційні джерела поновлюваної енергії...122 РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ...128 5.1. Показники порівняльної економічної ефективності...128 5.2. Економічні показники...130 5.3. Розрахунок економічної ефективності зернозбиральних комбайнів за експлуатаційними показниками...133 5.4. Економічна ефективність коренезбиральних машин...138 РОЗДІЛ 6 МЕТОДИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ...145 6.1. Принципи і методи евристики...145 6.2. Метод спроб і помилок...148 6.3. Методи активізації пошуку нових технічних рішень..150 ЛІТЕРАТУРА....162 ЗМІСТ...…164uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський державний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectвартість машин і обладнанняuk_UA
dc.subjectекономіка Україниuk_UA
dc.subjectціни на технікуuk_UA
dc.subjectоцінка машин і технологійuk_UA
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectпоказниками інтенсивностіuk_UA
dc.subjectенергозберігаючі заходиuk_UA
dc.titleТехніко-економічне обґрунтування застосування машин, обладнання і технологійuk_UA
dc.typeHandbookuk_UA
dc.format.pages185-
dc.subject.udc631.358uk_UA
dc.subject.bbk40.72.Я73uk_UA
dc.relation.references1. Гарькавий А.Д. Як перейти на виробництво конкурентноспроможної продукції на селі/ Техніка АПК.- 1999.- №5.- С.10-11. 2. Гарькавий А.Д., Бабич А.О. Методика вибору оптимальної схеми заготівлі якісних кормів із трав// Зб. Міжнародна конференція “Україна в світових земельних, продовольчих і кормових ресурсах і економічних відносинах”.- Вінниця: Аграрна наука, 1995.- С.510-512. 3. Гарькавий А., Івашків Т., Гевко Р. Оцінка техніки і технологій на конкурентоспроможність/ Вісник Тернопільської академії народного господарства, 2002.- №6, С.171-176. 4. Гапоненко В. С., Войтюк Д. Г. Сільськогосподарські машини. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1992. – 250 с. 5. Гладич Б.Б. Аграрний ринок. Підручник – Тернопіль – 2002.- 254 с. 6. Гладич Б.Б., Данильченко М.Г., Стельмащук А.М. Аграрний сервіс (організаційно-технічний аспект). Навчальний посібник. - Тернопіль. - “Економічна думка”, 2001.- 225с. 7. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Система машин і механізмів АПК - Тернопіль:, 2002. - 264 с. 8. Данильченко М.Г. Сільськогосподарські машини. – Тернопіль “Економічна думка”, 2001. – 280с. 9. Довідник з механізації виробництва цукрових буряків / О. О. Проценко, В. І. Паламарчук, А. М. Козачук та ін./ За ред. О. О. Проценка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1987. – 264 с. 10. Довідник по регулюванню сільськогосподарських машин / В. І. Кочев, А. С. Кушнарєв, В. Д. Роговий та ін. / За ред. В. І. Кочева. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Урожай, 1993. – 264 с. 11. Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей М. Г Данильченко, Б. Б. Гладич, Р. Б. Гевко, І.Г.Ткаченко. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 61 с. 12. Индустриальная технология производства картофеля / Сост. К. А. Пшеченков. – М.: Россельхозиздат, 1985. – 239 с. 13. Карпенко А. Н., Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 527 с. 14. Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.-984 с. 15. Комаристов В. Ю., Дунай М. Ф. Cільськогосподарські машини. – К.: Вища школа, 1987. – 487 с. 16. Льоноуборочные машины / Г. А. Хайлис, Н. Н. Быков, В. Н. Бухаркин и др. – М.: Машиностроение, 1985. – 232 с. 17. Механізація сільськогосподарського виробництва В. С. Гапоненко, В. С. Олейник, А. Т. Потапенко, та ін. – Київ: Вища школа. Головне вид-во, – 1983. – 448 с. 18. Механизация производства сахарной свеклы / О. А. Маковецкий, В. В. Брей, Л. В. Погорелый, В. П. Ляшинский/ Под. ред. Л. В. Погорелого. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Урожай, 1991. – 184 с. 19. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Серия “Оценочная деятельность”. Учебно-практическое пособие.- М.: Дело, 1998.- 240с. 20. Петров Г. Д. Картофелеуборочные машины. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 320 с. 21. Погорілець О. М., Живолуп Г. І., Сидоршин Е. А. Зернозбиральні комбайни. – 3-є видання, перероб. і допов. – Урожай, 1990. – 224 с. 22. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Г. Е. Листопад, Г. К. Демидов, Б. Д. Зонов и др / Под. общ. ред. Г. Е Листопада. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с. 23. Сельскохозяйственные машины и основы эксплуатации машинно-тракторного парка / Б. Н. Четыркин, З. И. Воцкий, Н. Г. Поликутин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 336 с. 24. Хелемендик М.М. Напрямки і методи розробки робочих органів сільськогосподарських машин.- К.: Аграрна наука, 2001.- 280с.uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teo R1 2003.pdf2,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools