Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28677
Title: Деформативність і трещіностійкість сталебетонних балок, армованих пакетом арматур з комбінованим армуванням
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Affiliation: Тернопільській національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра будівельних конструкцій
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатьєва В.Б. Деформативність і трещіностійкість сталебетонних балок, армованих пакетом арматур з комбінованим армуванням / В.Б. Ігнатьєва // Ефективні технології в будівництві: IV міжнар. науково-техн. конф., 27-28 березня 2019 р., Київ: тези доповідей. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 98-99.
Conference/Event: IV Міжнародна науково-технічна конференція "Ефективні технології в будівництві"
Issue Date: 27-Mar-2019
Submitted date: 10-Mar-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
UDC: 624.012
Keywords: сталебетонні балки
комбіноване армування
стержнева арматура
стрічкова арматура
деформативність
трещіностійкість
Page range: 98-99
Abstract: Експериментально досліджено деформативність та трещіностійкість залізобетонних конструкцій із комбінованим армуванням, армованих стержневою арматурою класу А1000 та стрічковою арматурою класу А240С. На підставі досліджень встановлено, що при комбінованому армуванні сталебетонних балок, армованих стрічковою арматурою класу А240С в поєднанні з стержневою високоміцною класу А1000, можливо понизити відсоток армування відповідно на 15 - 30%, за рахунок вищого розрахункового опору високоміцної арматури, при забезпеченні вимог з міцності, деформативності та тріщиностійкості. Встановлено також, що діючий нормативний документ ДБН В.2.6-98:2009, дозволяє з достатньою точністю оцінити деформативність сталебетонних елементів із змішаним армуванням, відхилення від експериментальних даних не перевищує 20,9 %.
Content: Вступ. Одним з сучасних завдань підвищення ефективності будівельного виробництва є розвиток напрямку по розширенню застосування комбінованої арматури для армування бетонних конструкцій. Дослідження спільної роботи листового та стержневого армування високоміцною арматурою, етапів на яких вони разом включаються в роботу та величини сприйняття навантаження кожного з них; процесів та причин руйнування дослідних зразків є актуальним з погляду доцільності та практичного застосування таких конструкцій у будівництві. Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню сталебетонних балок із комбінованим армуванням присвячені роботи Клименко Ф.Є., Бобало Т.В., Ільницького Б.М., Бліхарського З.Я. Однак, дослідження залізобетонних балок із комбінованим армуванням високоміцною стержневою ненапруженою арматурою класу А1000 у поєднанні зі стрічковою арматурою А240С, ще не проводились. Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження деформативністі та трещіностійкісті сталебетонних балок армованих пакетом арматур із комбінованим армуванням. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступного завдання: експериментально оцінити деформативність та трещіностійкість сталебетонних балок із комбінованим армуванням, армованих стержневою арматурою класу А1000 та стрічковою арматурою класу А240С, та порівняти результати випробувань з результатами перевірочного розрахунку за ДБН В.2.6-98:2009 у зоні дії нормальних сил та розробити пропозиції щодо раціонального конструювання залізобетонних згинаних елементів. Основна частина. Для реалізації мети досліджень було досліджено 2 сталебетонні рівноцінні балки довжиною 2600 мм з розрахунковим прольотом 2400 мм, перерізом 120 х 240 мм. Особливістю балок було різне співвідношення робочої арматури розтягненої зони. Дослідні зразки виготовлялись із важкого бетону. В'яжуче -портландцемент М500. Дрібний заповнювач - кварцовий пісок середньої зернистості. Грубий заповнювач - гранітний щебінь зернистістю 5 - 20 мм. Бетон виготовлено з використанням суперпластифікатора НК-1(ВМ). Склад суміші на 1 м3: цемент М500 – 497, 0 кг; пісок – 678,8 кг; щебінь – 1178,8 кг; вода – 152 л; суперпластифікатор НК-1(ВМ) – 2,47 кг (2,12 л). В розтягнутій зоні використовувалось комбіноване армування, з використанням стрічкової сталі марки А240С товщиною 8 мм, та стержневої арматури періодичного профілю діаметром 10 мм класу А1000 (А-VI). У сталебетонній балці Б-1 встановлено стрічкову арматуру площею A_s=6,56 см2, що становило 89,64 % від загальної площі арматури розтягненої зони та стержневу A_s=0,758 см2, що становило 10,36 %. У сталебетонній балці Б-2 встановлено стрічкову арматуру площею A_s=3,68 см2, що становило 70 % від загальної площі арматури розтягненої зони та стержневу площею A_s=1,57 см2, що становило решту 30 %. Висновки. Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки: із збільшенням відсотку армування сталебетонних балок високоміцною стержневою арматурою зростає деформативність й трещіностійкість балок; комбіноване армування сталебетонних балок дозволяє понизити відсоток армування на 15-30%; діючий нормативний документ ДБН В.2.6-98:2009, дозволяє з достатньою точністю оцінити деформативність сталебетонних елементів із змішаним армуванням, відхилення від експериментальних даних не перевищує 20,9 %.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28677
ISBN: 978-617-7748-24-2
Copyright owner: © Ігнатьєва В.Б., 2019
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Ігнатьєва В.Б. 27.03.2019.pdf2,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools