Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28676
Title: Деформативність і трещіностійкість сталебетонних балок, армованих пакетом арматур з комбінованим армуванням
Other Titles: Деформативность и трещиностийкисть сталебетонных балок, армирована пакетом арматуры с комбинированным армирования
Deformability and cracking of steel concrete beams, reinforced with reinforcement package with combined reinforcement
Authors: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Affiliation: Тернопільській національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра будівельних конструкцій
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатьєва В.Б. Деформативність і трещіностійкість сталебетонних балок, армованих пакетом арматур з комбінованим армуванням / В.Б. Ігнатьєва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – К: КНУБА. – 2019. – № 39. Ч. 1. Технічний. – С. 9-13.
Journal/Collection: Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.
Issue Date: 27-Mar-2019
Submitted date: 10-Mar-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
UDC: 624.012
Keywords: сталебетонні балки
комбіноване армування
стержнева арматура
стрічкова арматура
деформативність
трещіностійкість
Page range: 9-13
Abstract: У статті експериментально досліджено деформативність та трещіностійкість залізобетонних конструкцій із комбінованим армуванням, армованих стержневою арматурою класу А1000 та стрічковою арматурою класу А240С. На підставі досліджень встановлено, що при комбінованому армуванні сталебетонних балок, армованих стрічковою арматурою класу А240С в поєднанні з стержневою високоміцною класу А1000, можливо понизити відсоток армування відповідно на 15 - 30%, за рахунок вищого розрахункового опору високоміцної арматури, при забезпеченні вимог з міцності, деформативності та тріщиностійкості. Встановлено також, що діючий нормативний документ ДБН В.2.6-98:2009, дозволяє з достатньою точністю оцінити деформативність сталебетонних елементів із змішаним армуванням, відхилення від експериментальних даних не перевищує 20,9 %.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28676
ISBN: 978-617-7748-27-3
Copyright owner: © Ігнатьєва В.Б., 2019
References (Ukraine): Ільницький Б.М. Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок без зчеплення зовнішньої арматури з бетоном: дис. канд. техн. наук: 05.23.01 / Ільницький Борис Марьянович. – Львів, 2004. – 173 с.
Бобало Т. В. Міцність та деформативність сталебетонних балок, армованих високоміцною стержневою арматурою в поєднанні з стрічковою: дис. канд. техн. наук: 05.23.01 / Бобало Тарас Володимирович. – Львів, 2012. – 195 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Ігнатьєва 27.03.2019.pdf2,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools