Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22017

Назва: Забезпечення надійної роботи тривалоексплуатованих довгомірних об’єктів
Автори: Побережний, Любомир Ярославович
Станецький, Андрій Ігорович
Пиріг, Тарас Юрійович
Кубаль, Р. В.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ЗСУ, Центральне управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних
Сил України Тилу Збройних Сил України
Бібліографічний опис: Забезпечення надійної роботи тривалоексплуатованих довгомірних об’єктів / Л. Я. Побережний, А. І. Станецький, Т. Ю. Пиріг, Р. В. Кубаль // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 216–219. — (Секція 4. Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Poberezhnyi L. Ya., Stanetskyi A. I., Pyrih T. Yu., Kubal R. V. (2017) Zabezpechennia nadiinoi roboty tryvaloekspluatovanykh dovhomirnykh obiektiv. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 216-219 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 216-219
Початкова сторінка: 216
Кінцева сторінка: 219
Короткий огляд (реферат): Long-term industrial facilities (oil, gas, steam and product pipelines) are complex technological complexes. Their use ensures uninterrupted transportation of liquids and gases. Improving the reliability and performance of such systems is an important issue. The corrosion-mechanical behavior of prolongedexplosive tubular steels in acidic soils was studied and a soil leveling was performed according to the level of corrosion hazard.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22017
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Zheng, J. Y., Zhang, B. J., Liu, P. F., & Wu, L. L. (2012). Failure analysis and safety evaluation of buried pipeline due to deflection of landslide process. Engineering Failure Analysis, 25, 156-168.
2. Cruickshank, P. (2009). The 2008 Belgium cell and FATA’s terrorist pipeline. CTC Sentinel, 2(4), 4-8.
3. Побережний Л.Я. Ранжування ґрунтів за небезпекою втрати несної здатності трубопроводами на пізній стадії експлуатації / Л.Я. Побережний, А.І. Станецький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1.- С. 280-286.
4. Побережний Л. Я. Корозійно-механічна деградація магістральних газопроводів / Л. Я. Побережний, А. І. Станецький // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – №1. – С. 36-38.
References: 1. Zheng, J. Y., Zhang, B. J., Liu, P. F., & Wu, L. L. (2012). Failure analysis and safety evaluation of buried pipeline due to deflection of landslide process. Engineering Failure Analysis, 25, 156-168.
2. Cruickshank, P. (2009). The 2008 Belgium cell and FATA’s terrorist pipeline. CTC Sentinel, 2(4), 4-8.
3. Poberezhnyi L.Ya. Ranzhuvannia gruntiv za nebezpekoiu vtraty nesnoi zdatnosti truboprovodamy na piznii stadii ekspluatatsii, L.Ya. Poberezhnyi, A.I. Stanetskyi, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 2016, Iss. 26.1, P. 280-286.
4. Poberezhnyi L. Ya. Koroziino-mekhanichna dehradatsiia mahistralnykh hazoprovodiv, L. Ya. Poberezhnyi, A. I. Stanetskyi, Naftova i hazova promyslovist, 2011, No 1, P. 36-38.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.