ⅩⅦ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2013) : [276] Домівка зібрання

ⅩⅦ наукова конференція
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

20 - 21 листопада 2013 року відбулася ⅩⅦ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію проректор з наукової роботи д.т.н., професор Рогатинський Р.М. Загалом у роботі конференції прийняли участь 357 учасників як з Тернопільської політехніки, так і з інших вишів України. Найбільше делегатів завітало з Національного університету харчових технологій, Національного технічного університету „КПІ“, Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогоспо–дарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

За результатами роботи наукової конференції опубліковано 250 тез доповідей.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Природничі науки та інформаційні технології, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅰ. Природничі науки та інформаційні технології. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 111 с.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Матеріалознавство та машинобудування, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅱ. Матеріалознавство та машинобудування. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 92 с.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Гуманітарні, соціальні та економічні науки, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅲ. Гуманітарні, соціальні та економічні науки. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 101 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅰ : Природничі науки та інформаційні технології)


1
4
5
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
29
30
31
32
33
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
57
58
59
60
61
62
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
63
64
65
66
67
68
69
70
71
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
72
73
74
75
76
75. Сельський В., Мельнічук О., Федорчак Ю. Особливості харчування людей похилого віку
77
78
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 
102

Content (Vol. Ⅰ : Science and Information Technology)


1
4
5
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPO-DARSKOHO VYROBNYTSTVA
29
30
31
32
33
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKTSIIA: MATEMATYKA
57
58
59
60
61
62
SEKTSIIA: FIZYKA
63
64
65
66
67
68
69
70
71
SEKTSIIA: KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
72
73
74
75
76
75. Selskyi V., Melnichuk O., Fedorchak Yu. Osoblyvosti kharchuvannia liudei pokhyloho viku
77
78
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 
100. Zmist
102
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅱ :Матеріалознавство та машинобудування)


1
4
5
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 
84

Content (Vol. Ⅱ : Materials Science and Engineering)


1
4
5
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 
84
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки)


1
3
4
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 
95

Content (Vol. Ⅲ : Humanitarian, social and economic science)


1
3
4
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 
95

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 276
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
XVIINK_2013vIII_Borisova_T-Marketynh_u_sferi_protydii_torhivli_7__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Маркетинг у сфері протидії торгівлі людьмиБорисова, Т.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Oksentiuk_R-Internet_prosuvannia_informatsiinykh_50__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Інтернет-просування інформаційних продуктів та їх класифікаціяОксентюк, Р.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Tirchik_Iu-Shliakhy_pidvyshchennia_produktyvnosti_34__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Шляхи підвищення продуктивності діяльності машиннобудувних підприємствТирчик, Ю.; Гевко, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Nadkevych_L_I-Analiz_dii_alkoholiu_74-75__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Аналіз дії алкоголю на організм людиниНадкевич, Л. І.; Тернопільський національний технічний університет ім.. І. Пулюя
XVIINK_2013vIII_Zmist_95-101__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Зміст-
XVIINK_2013vIII_Palianitsia_V-Osnovni_napriamy_formuvannia_26__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Основні напрями формування молокопереробної промисловості УкраїниПаляниця, В.; Погребнюк, Ю.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Bosiuk_O-Porivnialna_kharakterystyka_dynamiky_59__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Порівняльна характеристика динаміки росту показників фізичного розвитку студентів, які займаються плаваннямБосюк, О.; Федчишин, О.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Dzhafarova_S-Natsiotvorcha_funktsiia_halytskoi_63__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Націотворча функція галицької інтелігенції в ретроспективі Івана ФранкаДжафарова, С.; Тернопільський національний економічний університет
XVIINK_2013vIII_Rudakevich_M-Superechnosti_demokratychnoi_82__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Суперечності демократичної трансформації української державиРудакевич, М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Palasiuk_M-Do_pytannia_navchannia_nimetsoi_78__COVER.jpg.jpg20-лис-2013До питання навчання німецьої мови в контексті Болонського процесуПаласюк, М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Pelekhata_N-Reklama_yak_element_kultury_27__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Реклама як елемент культури суспільстваПелехата, Н.; Вовк, Ю.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Vovk_Iu-Otsiniuvannia_metodyky_monitorynhu_8__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Оцінювання методики моніторингу енерго- та ресурсозбереження (досвід ЄС)Вовк, Ю.; Вовк, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Semeniuk_S-Innovatsiini_tekhnolohii_u_53__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Інноваційні технологій у вищій школі в 21 століттіСеменюк, С.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Plavutska_I_R-Okremi_aspekty_vykladannia_80__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Окремі аспекти викладання практичного курсу технічного перекладуПлавуцька, І. Р.; Кухарська, В. Б.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Dovhan_A-Prakseolohichni_notatky_T_Kotarbinskoho_64__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Праксеологічні нотатки Т.Котарбіньського щодо підвищення ефективності організації різних видів людської діяльностіДовгань, А.; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
XVIINK_2013vIII_Andrushkiv_B-Osoblyvosti_obsluhovuvannia_57-58__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Особливості обслуговування наукових зв’язків з українською діаспорою (соціогуманітарні аспекти)Андрушків, Б.; Стойко, І.; Погайдак, О.
XVIINK_2013vIII_Maliuta_L-Stratehichne_upravlinnia_innovatsiinym_17__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємстваМалюта, Л.; Павлусик, Т.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Markovych_I-Rehionalizatsiia_svitovoho_49__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Регіоналізація світового економічного простору як прояв глобалізаційних тенденційМаркович, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Melnik_L-Priorytety_rozvytku_innovatsiinoho_35__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Пріоритети розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємствМельник, Л.; Чикита, Н.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
XVIINK_2013vIII_Tverdokhlib_O-Perspektyvy_rozvytku_klininhovykh_54__COVER.jpg.jpg20-лис-2013Перспективи розвитку клінінгових компаній у ТернополіТвердохліб, О.; Владимир, О.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 276