ⅩⅦ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2013) : [276] Домівка зібрання Перегляд статистики

Logo

ⅩⅦ наукова конференція
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

20 - 21 листопада 2013 року відбулася ⅩⅦ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію проректор з наукової роботи д.т.н., професор Рогатинський Р.М. Загалом у роботі конференції прийняли участь 357 учасників як з Тернопільської політехніки, так і з інших вишів України. Найбільше делегатів завітало з Національного університету харчових технологій, Національного технічного університету „КПІ“, Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогоспо–дарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

За результатами роботи наукової конференції опубліковано 250 тез доповідей.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Природничі науки та інформаційні технології, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅰ. Природничі науки та інформаційні технології. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 111 с.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Матеріалознавство та машинобудування, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅱ. Матеріалознавство та машинобудування. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 92 с.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Гуманітарні, соціальні та економічні науки, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅲ. Гуманітарні, соціальні та економічні науки. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 101 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅰ : Природничі науки та інформаційні технології)


1
4
5
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
29
30
31
32
33
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
57
58
59
60
61
62
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
63
64
65
66
67
68
69
70
71
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
72
73
74
75
76
75. Сельський В., Мельнічук О., Федорчак Ю. Особливості харчування людей похилого віку
77
78
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 
102

Content (Vol. Ⅰ : Science and Information Technology)


1
4
5
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPO-DARSKOHO VYROBNYTSTVA
29
30
31
32
33
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKTSIIA: MATEMATYKA
57
58
59
60
61
62
SEKTSIIA: FIZYKA
63
64
65
66
67
68
69
70
71
SEKTSIIA: KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
72
73
74
75
76
75. Selskyi V., Melnichuk O., Fedorchak Yu. Osoblyvosti kharchuvannia liudei pokhyloho viku
77
78
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 
100. Zmist
102
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅱ :Матеріалознавство та машинобудування)


1
4
5
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 
84

Content (Vol. Ⅱ : Materials Science and Engineering)


1
4
5
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 
84
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки)


1
3
4
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 
95

Content (Vol. Ⅲ : Humanitarian, social and economic science)


1
3
4
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 
95

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 100 з 276
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article20-лис-2013Маркетинг у сфері протидії торгівлі людьмиБорисова, Т.
Article20-лис-2013Інтернет-просування інформаційних продуктів та їх класифікаціяОксентюк, Р.
Article20-лис-2013Шляхи підвищення продуктивності діяльності машиннобудувних підприємствТирчик, Ю.; Гевко, І.
Article20-лис-2013Аналіз дії алкоголю на організм людиниНадкевич, Л. І.
Article20-лис-2013Зміст-
Article20-лис-2013Основні напрями формування молокопереробної промисловості УкраїниПаляниця, В.; Погребнюк, Ю.
Article20-лис-2013Порівняльна характеристика динаміки росту показників фізичного розвитку студентів, які займаються плаваннямБосюк, О.; Федчишин, О.
Article20-лис-2013Націотворча функція галицької інтелігенції в ретроспективі Івана ФранкаДжафарова, С.
Article20-лис-2013Суперечності демократичної трансформації української державиРудакевич, М.
Article20-лис-2013До питання навчання німецьої мови в контексті Болонського процесуПаласюк, М.
Article20-лис-2013Реклама як елемент культури суспільстваПелехата, Н.; Вовк, Ю.
Article20-лис-2013Оцінювання методики моніторингу енерго- та ресурсозбереження (досвід ЄС)Вовк, Ю.; Вовк, І.
Article20-лис-2013Інноваційні технологій у вищій школі в 21 століттіСеменюк, С.
Article20-лис-2013Окремі аспекти викладання практичного курсу технічного перекладуПлавуцька, І. Р.; Кухарська, В. Б.
Article20-лис-2013Праксеологічні нотатки Т.Котарбіньського щодо підвищення ефективності організації різних видів людської діяльностіДовгань, А.
Article20-лис-2013Особливості обслуговування наукових зв’язків з українською діаспорою (соціогуманітарні аспекти)Андрушків, Б.; Стойко, І.; Погайдак, О.
Article20-лис-2013Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємстваМалюта, Л.; Павлусик, Т.
Article20-лис-2013Регіоналізація світового економічного простору як прояв глобалізаційних тенденційМаркович, Ірина Богданівна
Article20-лис-2013Пріоритети розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємствМельник, Лілія Миколаївна; Чикита, Н.
Article20-лис-2013Перспективи розвитку клінінгових компаній у ТернополіТвердохліб, О.; Владимир, Ольга Михайлівна
Article20-лис-2013Земля як економічна основа розвитку місцевого самоврядування в УкраїніПанухник, О.
Article20-лис-2013Вплив ризиків на діяльність банків УкраїниМазуренок, О.
Article20-лис-2013Оцінка рівнів конкурентоспроможності туристичних підприємствПелехата, Н.; Стойко, І.
Article20-лис-2013Способи використання відеоматеріалів під час викладання англійської мовиФедак, С.; Денисюк, Н.
Article20-лис-2013Роль занять фізичною культурою в профілактиці гострих респіраторних захворюваньНадозірний, Я.; Вальчак, Н.
Article20-лис-2013Правові та соціально – економічні передумови виникнення рейдерства на ринку цінних паперівМалюта, Л.; Дживак, Т.
Article20-лис-2013Поняття нового в естетиці футуризмуЧоп, Т.
Article20-лис-2013Перешкоди та напрями удосконалення інноваційної діяльності підприємств будівельного комплексуМельник, Лілія Миколаївна; Драпала, Л.
Article20-лис-2013Вплив різних погодних умов на фізичний стан спортсменів гировиківКульчицький, З.; Луців, В.
Article20-лис-2013Дворянський земельний банкГрузін, В. Я.; Криськов, А. А.
Article20-лис-2013Мотиваційні чинники працевлаштування сучасної молодіПеріг, І.
Article20-лис-2013Меблева промисловість як перспективний сектор розвитку економіки УкраїниОксентюк, А.; Врублевський, Є.
Article20-лис-2013Вплив етнічних лобі на зовнішню політику СШАЩигельська, Г.
Article20-лис-2013Делегування як напрямок корпоративної культури управління в міжнародному бізнесіЛендирук, П.; Юрик, Н.
Article20-лис-2013Економічна безпека підприємства і підприємництваМалюта, Л.; Макар, Н.
Article20-лис-2013Особливості фізичного виховання іноземних студентів в українських ВНЗКазмірчук, І.; Надозірний, Я.
Article20-лис-2013Титульна сторінка-
Article20-лис-2013Роль вищого керівництва при запровадженні бенчмаркінгу в діяльність організаціїШведа, Н.
Article20-лис-2013Розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів у виробничій сферіКравець, Н.
Article20-лис-2013Стан та проблеми економічної безпеки підприємств галузі машинобудування в УкраїніНагорняк, І.
Article20-лис-2013Програмний комітет-
Article20-лис-2013Штрих-код товару як елемент адміністративно-правого захисту прав споживачівДовгань, Ю.
Article20-лис-2013Особливості фізичної підготовленості плавцівКурко, Я.
Article20-лис-2013Маркетинг в соціальних мережахКачур, І.; Зяйлик, М.
Article20-лис-2013Трансакційні витрати в системі менеджменту якості підприємстваМалюта, Л.; Станько, Г.
Article20-лис-2013Інноваційна діяльність вітчизняних машинобудівних підприємствДужак, О.; Гевко, І.
Article20-лис-2013Особливості управління державним боргом в УкраїніГринчуцький, Р.
Article20-лис-2013Інструменти інноваційного розвитку національної економікиАндрушків, Б.; Павлусик, Т.
Article20-лис-2013Роль громадської думки в соціально-політичних трансформаціях українського суспільстваСівчук, П.
Article20-лис-2013Антикризове управління підприємством: суть, принципи, методи, ефективністьОксентюк, А.; Оксентюк, Б.
Article20-лис-2013Аналіз і перспектива розвитку критого скейт-парку та скалодрому у ТернополіШемлей, І.; Владимир, Ольга Михайлівна
Article20-лис-2013Розвиток логістичної інфраструктури – чинник підвищення конкурентоспроможності українських реґіонівСтрутинська, І.
Article20-лис-2013Роман Ч. Ачебе «Розпад»: художньої манери відтворення африканської реальностіШтанюк, О.
Article20-лис-2013Особливості становлення ринку меблевої продукції в Україні, перспективи його розвиткуДудкін, П.; Сіра, З.
Article20-лис-2013Роль менеджера в інноваційній діяльностіСтойко, І.; Колісніченко, М.
Article20-лис-2013Ставлення студентської молоді до фізичної культури і спортуСалук, І.; Кульчицький, З.
Article20-лис-2013Тайм-менеджмент, як основа оптимального використання часуДужак, О.; Юрик, Н.
Article20-лис-2013Інноваційна діяльність підприємств з іноземним капіталом в УкраїніРізник, Е.; Стойко, І.
Article20-лис-2013Особливості застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групиТретьяк, В.; Галіздра, А.
Article20-лис-2013Принципи і методи навчання української мови на сучасному етапі розвитку шкільної освітиСкоморохова, Т. В.
Article20-лис-2013Формування готовності персоналу до дій в умовах кризових ситуаційЮрик, Н.
Article20-лис-2013Проблеми комерціалізації інноваційних результатівКучабська, О.; Владимир, Ольга Михайлівна
Article20-лис-2013Principles of the government regulation of market economyMarynenko, N.; Kramar, I.
Article20-лис-2013Комунікативний менеджмент – наука і мистецтво управління комунікаційними процесамиГарматюк, О.
Article20-лис-2013Мережева модель інноваційного процесу як чинник забезпечення економічного зростання в УкраїніНагорняк, Г.; Качунь, О.; Сич, А.
Article20-лис-2013Посереднецтво як метод вирішення економічних конфліктівСівчук, І.
Article20-лис-2013Німецька мова як друга іноземна: особливості викладанняДутка, М.
Article20-лис-2013Особливості адаптації дихальної системи у плавців при фізичних навантаженняхКурко, Я.
Article20-лис-2013Інвестиційна діяльність, як запорука інноваційного розвитку підприємстваГащин, Євген Володимирович; Захаревич, О. І.; Захаркевич, Н. П.
Article20-лис-2013Зниження ризику діяльності підприємства інструментарієм хеджуванняГарматій, Н.
Article20-лис-2013Індивідуальні якості працівників та їх ефективність роботи у колективіКріль, А. І.; Вовк, Юрій Ярославович
Article20-лис-2013Проблеми вітчизняного ринку інноваційАндрушків, Б.; Макар, Н.
Article20-лис-2013Роль малих та середніх підприємств в інноваціяхСтойко, І.; Дживак, Т.
Article20-лис-2013Формування здорового способу життя засобами фізичної культуриГаліздра, А.
Article20-лис-2013Дослідження характеристик господарського ризикуКоролюк, Т.
Article20-лис-2013Залучення бізнесу до реалізації муніципальних програм та проектівПанухник, Я.
Article20-лис-2013Адаптація системи зовнішнього дихання при фізичних навантаженнях у студентівФедчишин, О.; Босюк, О.
Article20-лис-2013Концептуальні засади внутрішнього аудиту як складової стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємстваЛуців, О.
Article20-лис-2013Ресурсоефективність та екоінновації в умовах євроінтеграціїМалюта, Л.
Article20-лис-2013Плавання як засіб підвищення стійкості організму людини до несприятливих впливів погодиВальчак, Н.; Салук, І.
Article20-лис-2013Оцінка кредитоспроможності підприємстваХимич, Ірина Григорівна
Article20-лис-2013Роль малого підприємництва у розвитку національної економікиЛендирук, П.; Владимир, Ольга Михайлівна
Article20-лис-2013Стан, тенденції та перспективи розвитку вітчизняного ринку кондитерських виробівНагорняк, Г.; Вовк, Ю.; Вальчишин, Х.
Article20-лис-2013Участь уНДО у проведенні шкільного плебісциту 1932 р.Потіха, О.
Article20-лис-2013Історіографічні проблеми поземельних відносин на Правобережній Україні ХІХ століттяХимич, Л.
Article20-лис-2013Формування нових морально-етичних підходів української греко-католицької церкви діаспориДяків, В.
Article20-лис-2013Формування здорового способу життя у студентів та його складовіЛуців, В.; Третьяк, В.
Article20-лис-2013Сучасне безробіття як психологічний феноменМоначин, І.
Article20-лис-2013Напрямки роботи конференції-
Article20-лис-2013Агресія і міждержавні відносиниНіконенко, В.
Article20-лис-2013Адаптація атлетів у спорті вищої спортивної майстерностіТеплий, А.; Казмірчук, І.
Article20-лис-2013Основні аспекти підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризмуШафранський, В.
Article20-лис-2013Дослідження впливу конструктивних параметрів гофрованих смуг на енергосилові параметри одержання гофрованих навивних заготовокВасильків, В.; Лясота, О.
Article20-лис-2013Протруювач насіння удосконаленої конструкціїПришляк, В.
Article20-лис-2013Вплив конструктивних особливостей автотракторних шин та ріжучого інструменту на процес порізкиМатвійчук, Анатолій Васильович; Ярема, Ігор Теодорович
Article20-лис-2013Методика підвищення поверхневої активності часток дисперсних наповнювачівСтухляк, Петро Данилович; Добротвор, Ігор Григорович; Голотенко, О.
Article20-лис-2013Пневматичний вібраційний привод живильника зі змінною частотою та формою збудженняКозбур, І.; Шовкун, О.
Article20-лис-2013Установка для вулканізації кінців нарізних плоских пасівТкаченко, І.; Фльонц, І.
Article20-лис-2013Дослідження динаміки механізмів синхронного обертання з врахуванням електромагнітних перехідних процесівЦепенюк, М.
Article20-лис-2013Конструктивні особливості вдосконаленого ущільнення поршня блоку управління протипомпажного клапану ВК ГПА-25 ІЯрема, І.; Антонов, А.; Наконечний, Ю.; Колибаб’юк, П.; Романовська, Л.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 100 з 276