ⅩⅦ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2013) : [276] Collection home page

Logo

ⅩⅦ наукова конференція
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

20 - 21 листопада 2013 року відбулася ⅩⅦ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію проректор з наукової роботи д.т.н., професор Рогатинський Р.М. Загалом у роботі конференції прийняли участь 357 учасників як з Тернопільської політехніки, так і з інших вишів України. Найбільше делегатів завітало з Національного університету харчових технологій, Національного технічного університету „КПІ“, Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогоспо–дарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

За результатами роботи наукової конференції опубліковано 250 тез доповідей.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Природничі науки та інформаційні технології, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅰ. Природничі науки та інформаційні технології. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 111 с.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Матеріалознавство та машинобудування, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅱ. Матеріалознавство та машинобудування. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 92 с.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Гуманітарні, соціальні та економічні науки, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅲ. Гуманітарні, соціальні та економічні науки. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 101 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅰ : Природничі науки та інформаційні технології)


1
4
5
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
29
30
31
32
33
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
57
58
59
60
61
62
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
63
64
65
66
67
68
69
70
71
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
72
73
74
75
76
75. Сельський В., Мельнічук О., Федорчак Ю. Особливості харчування людей похилого віку
77
78
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 
102

Content (Vol. Ⅰ : Science and Information Technology)


1
4
5
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPO-DARSKOHO VYROBNYTSTVA
29
30
31
32
33
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKTSIIA: MATEMATYKA
57
58
59
60
61
62
SEKTSIIA: FIZYKA
63
64
65
66
67
68
69
70
71
SEKTSIIA: KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
72
73
74
75
76
75. Selskyi V., Melnichuk O., Fedorchak Yu. Osoblyvosti kharchuvannia liudei pokhyloho viku
77
78
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 
100. Zmist
102
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅱ :Матеріалознавство та машинобудування)


1
4
5
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 
84

Content (Vol. Ⅱ : Materials Science and Engineering)


1
4
5
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 
84
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки)


1
3
4
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 
95

Content (Vol. Ⅲ : Humanitarian, social and economic science)


1
3
4
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 
95

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 276
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article20-Nov-201316-Mar-2017Маркетинг у сфері протидії торгівлі людьмиБорисова, Т.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Інтернет-просування інформаційних продуктів та їх класифікаціяОксентюк, Р.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Шляхи підвищення продуктивності діяльності машиннобудувних підприємствТирчик, Ю.; Гевко, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Аналіз дії алкоголю на організм людиниНадкевич, Л. І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Зміст-
Article20-Nov-201316-Mar-2017Основні напрями формування молокопереробної промисловості УкраїниПаляниця, В.; Погребнюк, Ю.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Порівняльна характеристика динаміки росту показників фізичного розвитку студентів, які займаються плаваннямБосюк, О.; Федчишин, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Націотворча функція галицької інтелігенції в ретроспективі Івана ФранкаДжафарова, С.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Суперечності демократичної трансформації української державиРудакевич, М.
Article20-Nov-201316-Mar-2017До питання навчання німецьої мови в контексті Болонського процесуПаласюк, М.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Реклама як елемент культури суспільстваПелехата, Н.; Вовк, Ю.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Оцінювання методики моніторингу енерго- та ресурсозбереження (досвід ЄС)Вовк, Ю.; Вовк, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Інноваційні технологій у вищій школі в 21 століттіСеменюк, С.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Окремі аспекти викладання практичного курсу технічного перекладуПлавуцька, І. Р.; Кухарська, В. Б.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Праксеологічні нотатки Т.Котарбіньського щодо підвищення ефективності організації різних видів людської діяльностіДовгань, А.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Особливості обслуговування наукових зв’язків з українською діаспорою (соціогуманітарні аспекти)Андрушків, Б.; Стойко, І.; Погайдак, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємстваМалюта, Л.; Павлусик, Т.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Регіоналізація світового економічного простору як прояв глобалізаційних тенденційМаркович, Ірина Богданівна
Article20-Nov-201316-Mar-2017Пріоритети розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємствМельник, Лілія Миколаївна; Чикита, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Перспективи розвитку клінінгових компаній у ТернополіТвердохліб, О.; Владимир, Ольга Михайлівна
Article20-Nov-201316-Mar-2017Земля як економічна основа розвитку місцевого самоврядування в УкраїніПанухник, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Вплив ризиків на діяльність банків УкраїниМазуренок, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Оцінка рівнів конкурентоспроможності туристичних підприємствПелехата, Н.; Стойко, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Способи використання відеоматеріалів під час викладання англійської мовиФедак, С.; Денисюк, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Роль занять фізичною культурою в профілактиці гострих респіраторних захворюваньНадозірний, Я.; Вальчак, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Правові та соціально – економічні передумови виникнення рейдерства на ринку цінних паперівМалюта, Л.; Дживак, Т.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Поняття нового в естетиці футуризмуЧоп, Т.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Перешкоди та напрями удосконалення інноваційної діяльності підприємств будівельного комплексуМельник, Лілія Миколаївна; Драпала, Л.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Вплив різних погодних умов на фізичний стан спортсменів гировиківКульчицький, З.; Луців, В.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Дворянський земельний банкГрузін, В. Я.; Криськов, А. А.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Мотиваційні чинники працевлаштування сучасної молодіПеріг, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Меблева промисловість як перспективний сектор розвитку економіки УкраїниОксентюк, А.; Врублевський, Є.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Вплив етнічних лобі на зовнішню політику СШАЩигельська, Г.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Делегування як напрямок корпоративної культури управління в міжнародному бізнесіЛендирук, П.; Юрик, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Економічна безпека підприємства і підприємництваМалюта, Л.; Макар, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Особливості фізичного виховання іноземних студентів в українських ВНЗКазмірчук, І.; Надозірний, Я.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Титульна сторінка-
Article20-Nov-201316-Mar-2017Роль вищого керівництва при запровадженні бенчмаркінгу в діяльність організаціїШведа, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів у виробничій сферіКравець, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Стан та проблеми економічної безпеки підприємств галузі машинобудування в УкраїніНагорняк, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Програмний комітет-
Article20-Nov-201316-Mar-2017Штрих-код товару як елемент адміністративно-правого захисту прав споживачівДовгань, Ю.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Особливості фізичної підготовленості плавцівКурко, Я.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Маркетинг в соціальних мережахКачур, І.; Зяйлик, М.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Трансакційні витрати в системі менеджменту якості підприємстваМалюта, Л.; Станько, Г.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Інноваційна діяльність вітчизняних машинобудівних підприємствДужак, О.; Гевко, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Особливості управління державним боргом в УкраїніГринчуцький, Р.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Інструменти інноваційного розвитку національної економікиАндрушків, Б.; Павлусик, Т.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Роль громадської думки в соціально-політичних трансформаціях українського суспільстваСівчук, П.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Антикризове управління підприємством: суть, принципи, методи, ефективністьОксентюк, А.; Оксентюк, Б.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Аналіз і перспектива розвитку критого скейт-парку та скалодрому у ТернополіШемлей, І.; Владимир, Ольга Михайлівна
Article20-Nov-201316-Mar-2017Розвиток логістичної інфраструктури – чинник підвищення конкурентоспроможності українських реґіонівСтрутинська, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Роман Ч. Ачебе «Розпад»: художньої манери відтворення африканської реальностіШтанюк, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Особливості становлення ринку меблевої продукції в Україні, перспективи його розвиткуДудкін, П.; Сіра, З.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Роль менеджера в інноваційній діяльностіСтойко, І.; Колісніченко, М.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Ставлення студентської молоді до фізичної культури і спортуСалук, І.; Кульчицький, З.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Тайм-менеджмент, як основа оптимального використання часуДужак, О.; Юрик, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Інноваційна діяльність підприємств з іноземним капіталом в УкраїніРізник, Е.; Стойко, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Особливості застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групиТретьяк, В.; Галіздра, А.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Принципи і методи навчання української мови на сучасному етапі розвитку шкільної освітиСкоморохова, Т. В.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Формування готовності персоналу до дій в умовах кризових ситуаційЮрик, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Проблеми комерціалізації інноваційних результатівКучабська, О.; Владимир, Ольга Михайлівна
Article20-Nov-201316-Mar-2017Principles of the government regulation of market economyMarynenko, N.; Kramar, I.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Комунікативний менеджмент – наука і мистецтво управління комунікаційними процесамиГарматюк, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Мережева модель інноваційного процесу як чинник забезпечення економічного зростання в УкраїніНагорняк, Г.; Качунь, О.; Сич, А.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Посереднецтво як метод вирішення економічних конфліктівСівчук, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Німецька мова як друга іноземна: особливості викладанняДутка, М.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Особливості адаптації дихальної системи у плавців при фізичних навантаженняхКурко, Я.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Інвестиційна діяльність, як запорука інноваційного розвитку підприємстваГащин, Євген Володимирович; Захаревич, О. І.; Захаркевич, Н. П.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Зниження ризику діяльності підприємства інструментарієм хеджуванняГарматій, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Індивідуальні якості працівників та їх ефективність роботи у колективіКріль, А. І.; Вовк, Юрій Ярославович
Article20-Nov-201316-Mar-2017Проблеми вітчизняного ринку інноваційАндрушків, Б.; Макар, Н.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Роль малих та середніх підприємств в інноваціяхСтойко, І.; Дживак, Т.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Формування здорового способу життя засобами фізичної культуриГаліздра, А.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Дослідження характеристик господарського ризикуКоролюк, Т.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Залучення бізнесу до реалізації муніципальних програм та проектівПанухник, Я.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Адаптація системи зовнішнього дихання при фізичних навантаженнях у студентівФедчишин, О.; Босюк, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Концептуальні засади внутрішнього аудиту як складової стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємстваЛуців, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Ресурсоефективність та екоінновації в умовах євроінтеграціїМалюта, Л.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Плавання як засіб підвищення стійкості організму людини до несприятливих впливів погодиВальчак, Н.; Салук, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Оцінка кредитоспроможності підприємстваХимич, Ірина Григорівна
Article20-Nov-201316-Mar-2017Роль малого підприємництва у розвитку національної економікиЛендирук, П.; Владимир, Ольга Михайлівна
Article20-Nov-201316-Mar-2017Стан, тенденції та перспективи розвитку вітчизняного ринку кондитерських виробівНагорняк, Г.; Вовк, Ю.; Вальчишин, Х.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Участь уНДО у проведенні шкільного плебісциту 1932 р.Потіха, О.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Історіографічні проблеми поземельних відносин на Правобережній Україні ХІХ століттяХимич, Л.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Формування нових морально-етичних підходів української греко-католицької церкви діаспориДяків, В.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Формування здорового способу життя у студентів та його складовіЛуців, В.; Третьяк, В.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Сучасне безробіття як психологічний феноменМоначин, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Напрямки роботи конференції-
Article20-Nov-201316-Mar-2017Агресія і міждержавні відносиниНіконенко, В.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Адаптація атлетів у спорті вищої спортивної майстерностіТеплий, А.; Казмірчук, І.
Article20-Nov-201316-Mar-2017Основні аспекти підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризмуШафранський, В.
Article20-Nov-201315-Mar-2017Дослідження впливу конструктивних параметрів гофрованих смуг на енергосилові параметри одержання гофрованих навивних заготовокВасильків, В.; Лясота, О.
Article20-Nov-201315-Mar-2017Протруювач насіння удосконаленої конструкціїПришляк, В.
Article20-Nov-201315-Mar-2017Вплив конструктивних особливостей автотракторних шин та ріжучого інструменту на процес порізкиМатвійчук, Анатолій Васильович; Ярема, Ігор Теодорович
Article20-Nov-201315-Mar-2017Методика підвищення поверхневої активності часток дисперсних наповнювачівСтухляк, Петро Данилович; Добротвор, Ігор Григорович; Голотенко, О.
Article20-Nov-201315-Mar-2017Пневматичний вібраційний привод живильника зі змінною частотою та формою збудженняКозбур, І.; Шовкун, О.
Article20-Nov-201315-Mar-2017Установка для вулканізації кінців нарізних плоских пасівТкаченко, І.; Фльонц, І.
Article20-Nov-201315-Mar-2017Дослідження динаміки механізмів синхронного обертання з врахуванням електромагнітних перехідних процесівЦепенюк, М.
Article20-Nov-201315-Mar-2017Конструктивні особливості вдосконаленого ущільнення поршня блоку управління протипомпажного клапану ВК ГПА-25 ІЯрема, І.; Антонов, А.; Наконечний, Ю.; Колибаб’юк, П.; Романовська, Л.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 276