Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/221

Назва: Світлове забруднення атмосфери: стан та перспективи вирішення
Автори: Семків, Юрій Мирославович
Андрійчук, Володимир Андрійович
Бібліографічний опис: Семків Ю. М., Андрійчук В. А. Світлове забруднення атмосфери: стан та перспективи вирішення // Журнал «Світло люкс». – 2008. - №3. – С.. 74-77. – (Фактор світла).
Дата публікації: бер-2008
Короткий огляд (реферат): Штучне світло, мабуть, сама надійна ознака домінування людства на планеті. Причому масштаби “світлового забруднення” дуже високі. Відповідно до деяких досліджень нічне небо над Євросоюзом на 85% яскравіше свого природного стану. В США цей показник складає 62%, у Японії – 98,5. В таких країнах, як Німеччина, Австрія, Бельгія і Нідерланди, нічного неба більше немає як такого: воно постійно світиться відбитим світлом міст. Сьогодні жителі мегаполісів замість 2 500 зірок, дійсно видимих на нічному небокраї неозброєному оком, можуть розглянути лише кілька десятків самих яскравих з них. І що ще гірше — ця тенденція безупинно зростає в наші дні. Причина такого явища — світлове "забруднення" атмосфери. Тобто земні джерела світла, насамперед, освітлення міст, перебивають світло зірок, що ще більше розсіюється і результатом світлового забруднення є феномен „світіння“ неба: штучне світло спрямоване нагору розсіюється часточками атмосфери (молекулами й аерозолями) і виробляє світіння. Світіння неба, що є присутнім під час спостережень з астрономічних обсерваторій, відіграє роль світлової вуалі, яка знижує видимість неба і створює труднощі при спостереженні за зірками. Основна причина цього явища — використання неекранованих світлових приладів, що направляють частину світлового потоку прямо в небо. Кафедра світлотехніки та джерел світла Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені І.Франка проводять сумісне вивчення та дослідження проблеми світлового забруднення атмосфери світлотехнічними пристроями.
The artificial light is probably the most obvious indication of the human domination of the planet. Moreover, the extents of the “light pollution” are very high. Due to certain researches, the night sky above the Euro Union territory is on 85% brighter than it’s natural state. In the USA, this index is 62%, in Japan – 98.5%. In such countries as Germany, Austria, Belgium and Nertherlands, the night sky doesn’t look in it’s natural way: it is constantly glowing by the illuminative lights of the cities. Today the citizens of the megapolises instead of 2 500 stars may observe only few dozens of the brightest. The worst is that in our days this tendency keeps on growing. The cause of this phenomenon – lays in the light “pollution” of the atmosphere. That is the light sources from earth: the city lights in the firs place, are crossing the star lights which vanish and the result of the light “pollution” is the phenomenon of the sky “luminescence”: the artificial light, directed to the sky is vanished by the atmosphere parts (molecules and aerosols) and produce the glow. The “luminescence” of the sky which is present during the observations from the astronomic observatories plays the role of the light veil, which decreases the sky visibility and complicates the stars observation process. The main cause of this phenomenon – the use of the light devices without monitors which direct the part of the light flow into the sky. The Light Engineering and Light Sources Department of the Ternopil State Technical University named after Ivan Poluj and the astronomic observatory of Lviv National University named after I.Franko, are conducting the joint study and research of the problem of the light pollution of the atmosphere by the lighting engineering devices.
Искусственный свет, пожалуй, самый надежный признак доминирования человечества на планете. Причем масштабы „светового загрязнения“ очень высоки. Согласно некоторых исследований ночное небо над Евросоюзом на 85% ярче своего естественного состояния. В США этот показатель составляет 62%, в Японии — 98,5. В таких странах, как Германия, Австрия, Бельгия и Нидерланды, ночного неба больше нет как такового: оно постоянно светится отраженным светом городов. Сегодня жители мегаполисов вместо 2 500 звезд, действительно видимых на ночном небосклоне невооруженным глазом, могут рассмотреть лишь несколько десятков самых ярких из них. И что еще хуже — эта тенденция непрерывно возрастает в наши дни. Причина такого явления — световое „загрязнение“ атмосферы. То есть земные источники света, прежде всего, освещение городов, перебивают свет звезд, что еще больше рассеивается и результатом светового загрязнения является феномен „свечения“ неба: искусственный свет направлен вверх рассеивается частицами атмосферы (молекулами и аэрозолями) и производит свечение. Свечение неба, присутствующее во время наблюдений с астрономических обсерваторий, играет роль световой вуали, которая снижает видимость неба и создает трудности при наблюдении за звездами. Основная причина этого явления — использование неекранованих световых приборов, которые направляют часть светового потока прямо в небо. Кафедра светотехники и источников света Тернопольского государственного технического университета имени Ивана Пулюя и астрономическая обсерватория Львовского национального университета имени И. Франко проводят совместное изучение и исследование проблемы светового загрязнения атмосферы светотехническим устройствами.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/221
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Зібрання статейУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.